Сьогодні:

Електронний бібліотечний каталог ВІППОНа головну

 

Ласкаво просимо в електронний бібліотечний каталог ВІППО!


Даний каталог містить перелік книг з короткою інформацією, які знаходяться у нашій бібліотеці.


Основні завдання бібліотеки:

оптимізація формування бібліотечного фонду відповідно до напрямів роботи ВІППО та інформаційних потреб користувачів;

бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової діяльності та  освітнього процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів;

розширення номенклатури бібліотечних послуг і підвищення якості їх виконання завдяки використанню сучасної комп’ютерної техніки і нових інформаційних технологій.

Бібліотека відповідно до покладених на неї завдань:

комплектує бібліотечний фонд вітчизняними, зарубіжними документами галузевої тематики; науковою навчальною, методичною, довідковою, науково-популярною літературою, також матеріалами про педагогів-новаторів і передовий педагогічний досвід; галузевими фаховими періодичними виданнями;

забезпечує облік документів, що надішли до бібліотеки;

забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів;

обслуговує користувачів на абонементі та читальному залі;

здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів;

надає вільний доступ користувачам до вітчизняного та світового інформаційного простору через Інтернет.

Бібліотека розміщується в ізольованому, пристосованому приміщенні, яке відповідає умовам обслуговування користувачів і зберігання бібліотечних фондів.