Сьогодні:

Каталог  » Культура. Наука. Освіта » Дошкільне вихованняНа головну

Каталог » Культура. Наука. Освіта » Дошкільне виховання
  Детальніше»

 Дошкільна педагогіка

   УДК: 74.10
           П56
   Автор: Поніманська Т.І.
   Видавництво: К.: Академвидав
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-8226-19-4
   Сторінок: 456
   Анотація: У навчальному посібнику розкрито загальні засади дошкільної педагогіки, розвиток зарубіжної та вітчизняної теорії і практики дошкільної освіти, завдання, зміст і методи виховання дітей дошкільного віку. Детально йдеться про розумове, фізичне, трудове, моральне та естетичне виховання. Окреслено загальні особливості правового, екологічного, економічного, статевого і гендерного виховання. Значну увагу приділено питанням виховання дітей у грі, в процесі навчання, а також взаємодії дошкільного закладу, сім’ї та школи в роботі з дітьми дошкільного віку. Полегшать роботу над посібником вміщені в ньому відомості про вчених, які працювали у царині дошкільної педагогіки, короткий термінологічний словник. Адресований студентам вищих навчальних педагогічних закладів, педагогам-практикам.

  Детальніше»

 Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку

   УДК: 74
           К65
   Автор: Конфорович А.Г., Лебедєва З.Е.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1976
   Сторінок: 232
   Анотація: Посібник складається з двох частин. В першій частині висвітлені науково-теоретичні основи, а в другій дана конкретна методика формування елементарних математичних уявлень і понять у дітей дошкільного віку.

  Детальніше»

 Знакомим дошкольников с миром животных

   УДК: 74.102
           З-81
   Автор: Золотова Е.И.
   Видавництво: М.: Просвещение
   Рік видання: 1988
   ISBN: 5-09-000728-4
   Сторінок: 159
   Анотація: В книге даются методические советы о том, как расширять у дошкольников представления о животном мире, как развивать их интерес к млекопитающим, насекомым, земноводным, пресмыкающимся, как формировать гуманное отношение к ним. Автор рассматривает разные виды природоведческой работы с детьми: уход за животными в уголке природы, проведение стационарных наблюдений, экскурсий в зоопарк, тематических прогулок в природу и др. В пособии имеются иллюстрации и литературное приложение. 1-е издание вышло в 1982 году. 2-е издание доработано в соответствии с требованиями новой «Программы воспитания и обучения в детском саду».

  Детальніше»

 Заняття з математики в дитячому садку

   УДК: 74.1
           Л33
   Автор: Лебедєва З.Є.
   Видавництво: К.: Рад. школа
   Рік видання: 1974
   Сторінок: 176
   Анотація: Ця книжка є методичним посібником для вихователів дитячих садків з питань формування початкових математичних понять у дітей дошкільного віку. Основну частину посібника становлять конспекти занять з математики для всіх вікових груп у дитячого садка, розроблені відповідно до програми виховання в дитячому садку. Матеріал підібрано з урахуванням принципу наступності в навчанні між окремими віковими групами дитячого садка та початковими класами школи. Посібником зможуть користуватися й студенти дошкільних відділів педагогічних інститутів та учні педагогічних училищ.

  Детальніше»

 Заняття з розвитку мови в дитячому садку

   УДК: 74.102
           Б74
   Автор: Богуш А.М.
   Видавництво: К.: Рад. школа
   Рік видання: 1988
   ISBN: 5-330-00228-1
   Сторінок: 175
   Анотація: У посібнику відповідно до програми виховання і навчання в дитячому садку представлена система занять з розвитку мови і мислення дітей різних вікових груп, розкриваються методи і засоби по збагаченню словника, виховання звукової культури, розвитку зв’язної мови дошкільників. Розраховано на вихователів дитячих садків, учнів та студентів педагогічних учбових закладів.

  Детальніше»

 Математика дошкільнятам

   УДК: 74.102
           М34
   Автор: Грибанова О.К., Колечко В.В., Пасека А.М., Щербакова К.Й.
   Видавництво: К.: Рад. школа
   Рік видання: 1990
   ISBN: 5-330-01316-Х
   Сторінок: 112
   Анотація: У книжці пропонуються математичні завдання, які доступні дітям дошкільного віку. Всі вправи подано в цікавій ігровій формі.

  Детальніше»

 Методика навчання математики дітей дошкільного віку

   УДК: 74.102я723
           Щ61
   Автор: Щербакова К.Й.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1985
   Сторінок: 247
   Анотація: В посібнику розкриті питання математичного розвитку дошкільників всіх вікових груп та організація їх навчання на заняттях різних видів.

  Детальніше»

 О математике малышам

   УДК: 74.113.8
           Щ61
   Автор: Щербакова Е.И.
   Видавництво: К.: Рад. школа
   Рік видання: 1984
   Сторінок: 64
   Анотація: В пособии освещаются вопросы развития у детей дошкольного возраста начальных математических понятий, даются рекомендации по формированию у них количественных и качественных представлений, ознакомлению с формой, величиной предметов, с различными способами решения задач. Рассчитано на родителей, воспитателей детских садов, учащихся и студентов педагогических учебных заведений.

  Детальніше»

 Формування математичних уявлень у дітей дошкільного віку

   УДК: 74.1
           Г85
   Автор: Гриневич Г.Д., Водоп'янов Ю.М.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1975
   Сторінок: 128
   Анотація: В книзі викладена методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

  Детальніше»

 Занятия по математике в детском саду

   УДК: 74.113.8
           М54
   Автор: Метлина Л.С.
   Видавництво: М.: Просвещение
   Рік видання: 1985
   Сторінок: 223
   Анотація: В книге даются конспекты занятий по формированию элементарных математических представлений у детей всех возрастных групп, рекомендации по организации н планированию работы по этому виду деятельности.