Сьогодні:

Каталог  » Загальний відділ » Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера. Оброблення данихНа головну

Каталог » Загальний відділ » Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера. Оброблення даних
  Детальніше»

 Основи алгоритмізації та програмування: 750 задач з рекомендаціями та прикладами

   УДК: 004
           К21
   Автор: Караванова Т.П.
   Видавництво: К.: Форум
   Рік видання: 2002
   ISBN: 966-7786-42-0
   Сторінок: 287
   Анотація: У посібнику розглядаються основи алгоритмізації, типи алгоритмів, їхні властивості, способи запису. Теоретична частина містить велику кількість прикладів, практичних порад. Кожна тема завершується запитаннями до самоконтролю, вправами та задачами. В кінці кожної теми наведено опис типових помилок користувача. Посібник містить 750 різноманітних за складністю вправ та задач, що охоплюють всі теми алгоритмізації.

  Детальніше»

 Практикум для користувачів персональних комп’ютерів

   УДК: 004
           Л34
   Автор: Левшин М.М., Прохур Ю.З., Ріжняк Р.Я., Фурсикова Т.В.
   Видавництво: К.: Навчальна книга - Богдан
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-692-623-7
   Сторінок: 244
   Анотація: Пропонований посібник розрахований на студентів — користувачів персональних комп’ютерів, які працюють в операційному середовищі Windows. У ньому детально розглянуто правила та способи роботи з операційною системою Microsoft Windows та основними додатками: текстовим процесором Microsoft Word, електронними таблицями Microsoft Excel, навігатором Microsoft Internet Explorer, системою електронної пошти Microsoft Outlook Express. Книга містить велику кількість корисних порад та довідкового матеріалу.

  Детальніше»

 Практикум з інформатики

   УДК: 004
           Г54
   Автор: Глинський Я.М.
   Видавництво: Львів: Деол, СПД Глинський
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-7449-24-6
   Сторінок: 224
   Анотація: Практикум містить 34 інструкції для проведення інтенсивних практичних занять у комп’ютерних класах відповідно до типових навчальних програм з основ інформатики. Курс навчання охоплює такі теми: MS-DOS, Norton Commander, Windows 9x, Word, Excel, Access, Power Point (пакет Microsoft Office), Internet, Derive. Наведені теоретичні відомості замінюють підручник. У них стисло висвітлено найважливішу інформацію, яку потрібно було би черпати з багатьох книжок. Описи завдань у пунктах ходу робіт супроводжуються підказками, роз’ясненнями та ілюстраціями. Отримані знання, вміння та навички дадуть змогу стати досвідченим користувачем персонального комп’ютера, знавцем сучасних інформаційних технологій, закладуть основи інформаційної культури, достатні для самостійного освоєння нових програмних засобів і ефективного використання персонального комп’ютера.

  Детальніше»

 Практикум з інформатики

   УДК: 004
           Г54
   Автор: Глинський Я.М.
   Видавництво: Львів: СПД Глинський
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-2934-04-9
   Сторінок: 296
   Анотація: Навчальний посібник містить теоретичні відомості, вичерпні інструкції та методичні рекомендації з підказками, роз’ясненнями та ілюстраціями для проведення 42 інтенсивних занять у комп’ютерних класах відповідно до типових навчальних програм з розділу «Інформаційні технології» базового курсу інформатики. Навчання охоплює такі теми: MS Windows, програми з пакета: MS Office: Word, Excel, Access, Powerpoint, Publisher, Visio, Outlook, OneNote, а також теми Internet, Adobe Photoshop, Mathcad і Derive. Здобуті знання, вміння та навики дадуть змогу стати досвідченим користувачем, знавцем сучасних інформаційних технологій, закладуть основи інформаційної культури, достатні для самостійного опанування нових програм і ефективного використання персонального комп’ютера.

  Детальніше»

 Основи інформаційно-комунікаційних технологій

   УДК: 004
           М77
   Автор: Морзе Н.В.
   Видавництво: К.: ВГ BHУ
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-552-190-Х
   Сторінок: 352
   Анотація: Цей посібник допоможе вчителям оволодіти основами інформаційно-комунікаційних технологій та застосовувати їхні можливості для покращення навчального процесу, підвищення своєї майстерності та зацікавленості учнів. Він містить як теоретичний матеріал, так і покрокові інструкції, що дає можливість використовувати посібник під час практичних занять за комп’ютером. Посібник призначений для підвищення кваліфікації вчителів різних профілів. Він має стати основою для базового курсу з інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічних закладах та змістовної частини стандартів підготовки вчителів. Може використовуватись як посібник з інформатики для педагогічних вузів.

  Детальніше»

 Intel. Навчання для майбутнього

   УДК: 004
           І-69
   Автор: Морзе Н.В.
   Видавництво: К.: Нора-прінт
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-8659-08-2
   Анотація: Книжка є посібником до курсу програми "Intel. Навчання для майбутнього", мета якої - підготувати вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України до ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Програма курсу складається з 12 модулів аудиторних занять, на кожному з яких вчителі працюють над навчальним проектом. Посібник може використовуватися на курсах підвищення кваліфікації вчителів з різних навчальних предметів у системі післядипломної педагогічної освіти та під час підготовки студентів усіх спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах. Він також буде корисним науковцям, аспірантам, методистам, вчителям та студентам для самостійного опанування методів ефективного використання інформаційних та комунікаційних технологій в навчальному процесі.

  Детальніше»

 Компьютер, мобильный... и здоровье?

   УДК: 004
           П12
   Автор: Павленко А.Р.
   Видавництво: Х.: ВГ "Основа"
   Рік видання: 2004
   ISBN: 978-966-699-266-9
   Сторінок: 240
   Анотація: В монографии рассматриваются вопросы защиты от вредного для здоровья человека влияния торсионных полей геопатогенных зон Земли, мониторов ПК, телевизоров, другой электронной техники и современные устройства защиты от такого воздействия. Это особенно актуально сегодня, когда перед человечеством стоит проблема выживания, во многом связанная с потребностью неотложной выработки новой парадигмы бытия, сознания и деятельности. Реальность наших дней такова, что на фоне экономического неблагополучия и социально-политической неопределенности в Украине экологические проблемы оттеснены на второй план, наблюдается постепенное привыкание к экологической опасности. Книга, в которой с единых позиций физики торсионных полей рассматриваются вопросы экологической защиты организма человека от слабых внешних физических полей неэлектромагнитной природы, освещает часть проблем экологии, которые в наше время вышли далеко за пределы теории охраны окружающей среды. Книга имеет инженерную направленность, изложена научно-популярным языком и предназначена для широкого круга читателей - от профессионалов и ученых до рядовых пользователей ПК, телевизоров и мобильных телефонов, другой электронной и радиотехники.

  Детальніше»

 Інформатика: 10-11 класи. У 2 ч. Ч. 1. Алгоритмізація і програмування

   УДК: 004
           Г54
   Автор: Глинський Я.М.
   Видавництво: Львів: СПД Глинський
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-2934-05-7
   Сторінок: 256
   Анотація: Посібник охоплює основні розділи сучасної інформатики, відповідає чинній базовій програмі курсу і програмам профільного навчання. Для учнів 10-11 або 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема, ліцеїв і гімназій фізико-математичного, природничого та технологічного профілів.

  Детальніше»

 Інформатика: 10-11 класи. У 2 ч. Ч. 2. Інформаційні технології

   УДК: 004
           Г 54
   Автор: Глинський Я.М.
   Видавництво: Львів: Деол, СПД Глинський
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-7449-35-1
   Сторінок: 264
   Анотація: Посібник охоплює основні розділи сучасної інформатики, відповідає чинній базовій програмі курсу і програмам профільного навчання. Для учнів 10-11 або 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема, ліцеїв і гімназій фізико-математичного, природничого та технологічного профілів.

  Детальніше»

 Информатика в школе. №5

   УДК: 004
           И74
   Видавництво: М.: Образование и Информатика
   Рік видання: 2009
   ISBN: 5-900618-52-8
   Сторінок: 96
   Анотація: Данный выпуск журнала содержит упражнения, предназначенные для выполнения в графическом редакторе Paint. Они отобраны в соответствии с авторской программой по информатике и ИКТ Л. Л. Босовой. Несмотря на многообразие доступных графических программ, Paint остается одним из лучших программных средств для постижения азов компьютерной графики. Работа с этим приложением Windows способствует развитию глазомера, точности движений, умения видеть образ, составлять целое из частей, раскрывать образ с помощью формы и цвета, самостоятельно создавать образ. Это позволяет детям поверить в собственные силы, развить творческое воображение и художественный вкус. Материал содержит упражнения, выполнение которых позволит учащимся не просто освоить некоторые инструменты и отдельные приемы создания конкретных графических изображений в определенном графическом редакторе, но и усвоить общие принципы создания и обработки графических изображений с помощью средств информационных и коммуникационных технологий, развить логическое мышление, закрепить знания по многим школьным предметам. Для учителей информатики и методистов.