Сьогодні:

Каталог  » Загальний відділ » Бібліографія і бібліографічні покажчики. КаталогиНа головну

Каталог » Загальний відділ » Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги
  Детальніше»

 Василь Григорович Кремень

   УДК: 016
           К79
   Автор: Пономаренко Л.О., Ніколюк Л.І., Моїсеєва І.П.
   Видавництво: К.: Т-во "Знання" України
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-618-218-1
   Сторінок: 140
   Анотація: У біобібліографічному покажчику із серії "Академіки АПН України" представлено науковий доробок Василя Григоровича Кременя, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України, Академії політичних наук України, іноземного члена Російської академії освіти і Російської академії соціальних наук, академіка і президента Академії педагогічних наук України, президента товариства "Знання" України, який налічує 374 друковані праці за останні 15 років (1990-2005). Це - монографії, навчально-методичні посібники, підручники, програми, довідкові видання, статті. вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій та публікації в періодичній пресі. До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність В.Г. Кременя за цей період (всього - 184 документи). Покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями педагогічної науки та освіти, філософії та політології.

  Детальніше»

 Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1878-1942) — до 125-річчя з дня народження

   УДК: 016:37
           П53
   Автор: Вербова В.В., Горбенко Н.А., Іщук С.В., Петровська С.В.
   Видавництво: К.: Дух і літера
   Рік видання: 2003
   ISBN: 966-7888-77-0
   Сторінок: 132
   Анотація: Даний покажчик присвячений 125-річчю з дня народження польського педагога Януша Корчака. У покажчику подано бібліографію творів великого гуманіста, літературу про його життя і діяльність, матеріали про увічнення його пам’яті, перелік бібліографічних видань. Окремо подані цитати з педагогічних творів Януша Корчака та висловлювання відомих педагогів про нього. У посібнику вміщені додатки з переліком літературних творів педагога, виданих у Польща за його життя, та переліком електронних адрес з інформацією про Януша Корчака в мережі Інтернет. Покажчик може бути використаний фахівцями в галузі педагогіки та освіти в науково-дослідній, науково-методичній, науково-педагогічній та науково-виховній діяльності.

  Детальніше»

 Ольга Василівна Сухомлинська

   УДК: 016
           С91
   Автор: Заліток Л.М., Семендяєва Г.М.
   Видавництво: К.: ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського
   Рік видання: 2006
   Сторінок: 68
   Анотація: У біобібліографічному покажчику із серії "Академіки АПН України" представлено науковий доробок Ольги Василівни Сухомлинської, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена АПН України, заслуженого діяча науки і техніки України, почесного професора Пекінського педагогічного університету (КНР).Видання налічує 275 друкованих праць за період 1978-2006 рр. Це - монографії, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках. матеріалах наукових конференцій та публікації у фахових виданнях, що вийшли в Україні та за кордоном. Наукова школа О.В. Сухомлинської представлена дисертаціями та авторефератами дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів педагогічних наук, виконаних під її науковим керівництвом. До покажчика включено також літературу про наукову й громадську діяльність О.В. Сухомлинської за цей період. Покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекам, студентам та всім, хто цікавиться питаннями історії та теорії педагогічної науки та освіти, сухомлиністикою.

  Детальніше»

 Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ

   УДК: 016:37
           З-99
   Автор: Штома Л.Н., Пономаренко Л.О.
   Видавництво: К.: ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського
   Рік видання: 2008
   Сторінок: 100
   Анотація: Покажчик продовжує серію "Академіки АПН України", започатковану з нагоди 10-ї річниці Академії педагогічних наук України. Чотирнадцятий випуск присвячений І.А. Зязюну - доктору філософських наук, професору, дійсному члену АПН УКраїни, засновнику наукової школи педагогічної майстерності, директору Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (до лютого 2007 р. - Інститут педагогіки і психології професійної освіти (ІПППО)). У покажчику подано бібліографію наукових праць академіка, літературу про його життя і діяльність, перелік дисертацій, захищених під його керівництвом. Покажчик може бути використаний фахівцями в галузі педагогіки, психології, філософії освіти, мистецтва, для науково-дослідної, науково-методичної, науково-педагогічної та навчально-виховної діяльності.

  Детальніше»

 Журавський В.С.

   УДК: 016
           Ж91
   Автор: Вербова В.В., Горбенко Н.А.
   Видавництво: К.: Університет «Україна»
   Рік видання: 2007
   ISBN: 978-966-388-191-1
   Сторінок: 43
   Анотація: Даний покажчик вміщує основні праці з наукового доробку Віталія Станіславовича Журавського — доктора політичних наук, доктора юридичних наук, академіка Академії правових наук України, академіка Української Академії політичних наук, професора, члена Спілки юристів України, члена Національної Спілки журналістів України, заслуженого діяча науки і техніки України, народного депутата України ІІІ скликання. До другого, доповненого видання посібника ввійшли бібліографічні описи праць вченого та матеріалів про його життя і діяльність. Видання містить два додатки, що висвітлюють законопроекти, внесені народним депутатом України ІІІ скликання В.С. Журавським, та участь академіка у міжнародних і всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах. Покажчик адресовано науковим працівникам, аспірантам, викладачам, бібліотечним працівникам та працівникам інформаційних служб, а також усім, хто займається науково-дослідною та науково-практичною діяльністю.

  Детальніше»

 Микола Борисович Євтух: вчений-педагог, академік

   УДК: 016:37
           В90
   Автор: Ніколюк Л.І.
   Видавництво: К.: ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського
   Рік видання: 2003
   Сторінок: 80
   Анотація: Покажчик продовжує серію "Академіки АПН України", започатковану з нагоди 10-ї річниці Академії педагогічних наук України. Третій випуск представляє науково-педагогічну діяльність Євтуха Миколи Борисовича, дійсного члена АПН України, доктора педагогічних наук, академіка-секретаря Відділення педагогіки і психології вищої школи АПН України, професора, завідувача кафедри педагогіки і психології Київського національного лінгвістичного університету, заслуженого працівника народної освіти України. У покажчику подано бібліографію наукових праць академіка, літературу про його життя і діяльність, перелік дисертацій, захищених під його керівництвом. Покажчик може бути адресований науковцям, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, учителям, студентам та всім, хто цікавиться історією і сучасним станом освіти та науки в Україні й за рубежем.

  Детальніше»

 Професійна освіта України за роки незалежності (1991-2003 рр.)

   УДК: 016:37
           П84
   Автор: Пономаренко Л.О., Ніколюк Л.І., Моїсеєва І.П., Штома Л.Н., Бабич Є.К.
   Видавництво: К.: ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського
   Рік видання: 2004
   Сторінок: 268
   Анотація: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик "професійна освіта України за роки незалежності (1991-2003 рр.)" присвячений проблемам підготовки сучасних кваліфікованих робітничих кадрів, яка цілеспрямовано здійснюється в ПТНЗ, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, іншим міністерствам і відомствам, у технікумах і коледжах, на виробництві та державною службою зайнятості. Систематизовано законодавчі й нормативно-правові акти в галузі професійної освіти, результати наукових досліджень підрозділів Академії педагогічних наук України. педагогів ПТНЗ, ВНЗ, експериментальних майданчиків на їх базі, науково-методичних та навчально-методичних центрів профтехосвіти. У публікаціях, включених до покажчика, розкрито проблеми підготовки сучасного виробничого персоналу, прогресивні технології професійного навчання і виховання, розвитку соціального партнерства в умовах ринкової економіки. Покажчик розрахований на наукових працівників, аспірантів, докторантів, студентів, які готують наукові роботи, педагогів професійних училищ, професійних ліцеїв, вищих професійних училищ, вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, працівників науково-методичних центрів і кабінетів профтехосвіти, інститутів післядипломної освіти та освітянських бібліотек.

  Детальніше»

 Гід з громадянської освіти в Україні

   УДК: 016:37
           Г46
   Автор: Пономаренко Л.О., Ніколюк Л.І., Черняєва Г.К., Березкіна В.В., Дуральська Н.Ю.
   Видавництво: Донецьк-Київ
   Рік видання: 2003
   Сторінок: 166
   Анотація: Бібліографічний покажчик систематизує публікації за 1996-2002 роки, присвячені теоретичним і практичним аспектам розвитку і впровадження громадянської освіти та виховання в школах України. Він систематизує наукові пошуки вчених Академії педагогічних наук України, педагогів ВНЗ, практичний досвід вчителів. Публікації, зібрані у покажчику, відображають головні напрями розвитку змісту та прогресивних технологій освіти і виховання громадянина. Покажчик розрахований на наукових працівників, викладачів вузів, аспірантів, вчителів та вихователів, студентів, які готують наукові роботи, працівників освітянських бібліотек.

  Детальніше»

 Спадщина А.С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991-2008 рр.

   УДК: 016
           С71
   Автор: Іванова І.О., Лога Т.В.
   Видавництво: К.: ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського
   Рік видання: 2008
   Сторінок: 182
   Анотація: Даний біобібліографічний покажчик із серії "Видатні педагоги світу" присвячено життю і педагогічній діяльності Антона Семеновича Макаренка (1883-1939) - видатного педагога-гуманіста, класика світової педагогіки ХХ століття, письменника, організатора і керівника колонії для неповнолітніх правопорушників й безпритульних, творця нової методики виховної роботи з дитячим колективом. У покажчику представлено бібліографію праць А.С. Макаренка, що видані з 80-х років ХХ століття до 2008 року та дослідження вітчизняних і зарубіжних учених про життя й діяльність великого педагога-новатора, його педагогічну спадщину, що вийшли на традиційних та електронних носіях впродовж 1991-2008 рр. в Україні та світі. Біобібліографічний покажчик рекомендовано науково-педагогічним і педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить життя та педагогічні погляди А.С. Макаренка.

  Детальніше»

 Вища освіта в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991-2006 рр.

   УДК: 016:37
           В55
   Автор: Пономаренко Л.О., Ніколюк Л.І., Моїсеєва І.П., Микитенко О.С.
   Видавництво: К.:"Педагогічна думка"
   Рік видання: 2008
   ISBN: -978-966-644-092-4
   Сторінок: 488
   Анотація: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик, який складається з 9 розділів, присвячений формуванню національної системи вищої освіти суверенної України впродовж 1991-2006 рр., становлення і розвиток якої пов’язаний з трансформаційними процесами, що відбувалися в ці роки у суспільстві й національній освіті. У виданні представлено документи щодо концептуальних засад та основних напрямків модернізації вищої школи і національної освіти, оновлення її змісту та застосування сучасних інноваційних технологій, нормативно-правова база, розкрито проблеми модернізації вищої освіти України в контексті створення європейського освітнього простору і Болонського процесу; організація кредитно-модульного навчання у ВНЗ, питання дистанційної освіти та її інформаційно-програмного забезпечення, оцінки якості підготовки фахівців. окремі розділи присвячені запровадженню ступеневої системи у вищій освіті, проблемі вдосконалення виховної роботи у ВНЗ, яка поєднує в собі традиційне та нове, розвиток і поглиблення наукових досліджень на базі ВНЗ України. Для науковців, докторантів, аспірантів, управлінців, викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації, бібліотечних фахівців наукових бібліотек, студентів.