Сьогодні:

Каталог  » Загальний відділ » Бібліографія і бібліографічні покажчики. КаталогиНа головну

Каталог » Загальний відділ » Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги
  Детальніше»

 Журнали психолого-педагогічної тематики ХІХ - початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського

   УДК: 016:37
           Ж92
   Автор: Мацібора Н.Г., Іващенко В.М., Бондарчук О.Б.
   Видавництво: К.: Четверта хвиля
   Рік видання: 2009
   ISBN: 978-966-529-204-3
   Сторінок: 128
   Анотація: До науково-допоміжного покажчика увійшли історико-бібліографічні відомості про українські та російські журнали психологічного та педагогічного змісту 1832-1917 рр., які зберігаються у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Ці пресодруки належать до наукового об’єкта «Документи психолого-педагогічного та історико-культурного напряму XIX - початку XX ст.», що становить національне надбання України. Покажчик адресовано науковим працівникам, учителям, книгознавцям, бібліотекарям, бібліографам і всім, хто цікавиться історією педагогічної науки і журналістики.

  Детальніше»

 Розвиток професійної орієнтації в Україні

   УДК: 016:37
           Р64
   Автор: Пономаренко Л.О., Стельмах Н.А., Ніколюк Л.І.
   Видавництво: К.; Черкаси
   Рік видання: 2009
   Сторінок: 196
   Анотація: Дане бібліографічне видання є цінним джерелом для вивчення та розбудови системи профорієнтації в Україні. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик складається з 11 розділів, що вміщують 1253 назви джерел з питань професійної орієнтації в Україні і зарубіжних країнах. Видання має на меті сприяти подальшому удосконаленню системи професійної орієнтації в Україні, зокрема: науковим дослідженням в цій галузі, узагальненню досвіду та запровадженню нових форм і методів профорієнтаційної роботи, перспективних підходів до профдіагностики та профвідбору особистості різних категорій населення у роботі як закладів освіти різних рівнів, позашкільних закладів, так і служб зайнятості. Покажчик призначений для наукових працівників, викладачів, студентів, аспірантів, керівників навчальних закладів, психологів, фахівців суміжних наук, бібліотечних працівників, а також для всіх, хто зайнятий у сфері профорієнтаційної роботи.

  Детальніше»

 Володимир Іларіонович Луговий - віце-президент НАПН України, директор Інституту вищої освіти НАПН України

   УДК: 016
           Л83
   Автор: Пєєва С.П., Айвазова Л.М.
   Видавництво: К.: Т-во "Знання" України
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-966-618-263-3
   Сторінок: 63
   Анотація: Бібліографічний покажчик із серії «Академіки НАПН України» висвітлює життя та діяльність Володимира Іларіоновича Лугового, доктора педагогічних наук, професора, академіка, віце-президента Національної академії педагогічних наук України, директора Інституту вищої освіти НАПН України. У виданні представлено науковий доробок ученого за останні роки його наукової діяльності (2005-2010) - монографії, підручник, навчальний посібник, програма, статті в енциклопедіях, тези доповідей та повідомлень, публікації в періодичних виданнях та виданнях, що продовжуються, українською та російською мовами. Покажчик адресовано вченим, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться питаннями педагогічної науки і освіти, зокрема поняттєво-термінологічним апаратом, теоретико-методологічними засадами освіти, проблемами професійної і безперервної освіти, професіоналізацією державного управління й професійною підготовкою державно-управлінських кадрів, модернізацією вищої школи в контексті Болонського процесу та Лісабонської стратегії.

  Детальніше»

 Алла Михайлівна Богуш - академік АПН України

   УДК: 016:929
           Б74
   Автор: Пономаренко Л.О., Айвазова Л.М.
   Видавництво: Київ
   Рік видання: 2009
   Сторінок: 118
   Анотація: До біобібліографічного покажчика із серії „Академіки АПН України" вміщено бібліографію, яка висвітлює життя та діяльність А. М. Богуш, академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора, засновника нового наукового напряму у вітчизняній педагогіці - дошкільної лінгводидактики. Представлено: літературу про академіка; науковий доробок вченого майже за 50 років наукової діяльності (1961-2009 рр.) - монографії, автореферати дисертацій, навчально-методичні посібники, підручники, програми, збірники наукових праць, тези доповідей та повідомлень, публікації з періодичних видань та видань, що продовжуються, українською, російською та англійською мовами; наукову школу. Покажчик адресовано науковцям, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, вихователям, студентам та всім, хто цікавиться українською дошкільною лінгводидактикою, методикою ознайомлення дітей з довкіллям, питаннями підготовки фахівців для дошкільних навчальних закладів.

  Детальніше»

 Ідеї К.Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної освіти та науки: 1991-2010 рр.

   УДК: 016
           І-29
   Автор: Доркену А.М., Іванова І.О., Лога Т.В.
   Видавництво: Одеса: СВД М.П. Черкасов
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-966-8835-92-6
   Сторінок: 124
   Анотація: Даним біобібліографічний покажчик із серії „Видатні педагоги світу" присвячено життю і педагогічній діяльності Костянтина Дмитровича Ушинського (1824-1871) — найавторитетнішого педагога ХІХ століття, основоположника наукової педагогіки й народної школи, автора праць з теорії та історії педагогіки, який першим поставив виховання на наукове підґрунтя, поєднавши педагогіку з психологією та іншими науками про людину, розвинувши та вдосконаливши методику початкового навчання. У покажчику представлено бібліографію праць К. Д. Ушинського, що видані з 80-х років XX століття до 2009 року та дослідження науковців про життя і творчу діяльність великого педагога-демократа, його погляди на зміст виховання і навчання, що вийшли на традиційних та електронних носіях впродовж 1991 -2009 рр. в Україні та світі. Біобібліографічний покажчик рекомендовано науково-педагогічним і педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить життя та педагогічні погляди К. Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної науки й освіти.

  Детальніше»

 Софія Русова - педагог, державний діяч, просвітитель

   УДК: 016
           Р88
   Автор: Доркену А.М., Лога Т.В.
   Видавництво: К.: Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-611-527-013-2
   Сторінок: 176
   Анотація: Шостий випуск біобібліографічного покажчика із серії «Видатні педагоги світу» присвячений життю і діяльності Софії Федорівни Русової (1856-1940) — видатного українського педагога в галузі дошкільного виховання, громадсько-освітнього діяча, письменниці, історика, етнографа, мистецтвознавця, літературного критика, визначного представника української культури, однієї з організаторів жіночого руху. У покажчику представлено бібліографію праць С. Ф. Русової, що видані з початку 80-х років XIX ст. до 2010 року в Україні та світі, а також дослідження вчених, присвячені життю і творчій діяльності педагога, її поглядам на зміст виховання й навчання, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж зазначеного вище періоду. Біобібліогрфічний покажчик рекомендовано науково-педагогічним і педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить життя, освітня діяльність й педагогічні погляди Софії Русової.

  Детальніше»

 Лідія Іванівна Ткаченко - науковець, журналіст: біобібліографічний покажчик

   УДК: 016
           Т48
   Автор: Упоряд. Л.М. Айвазова, Л.І. Ніколюк, С.П. Пєєва, Л.О. Пономаренко, Н.А. Стельмах
   Видавництво: К.: ТОВ "Інформаційні системи"
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-966-2249-52-1
   Сторінок: 146
   Анотація: Біобібліографічний покажчик із серії «Ювіляри НАМИ України» присвячено діяльності Лідії Іванівни Ткаченко — наукового співробітника Президії НАПН України, члена Національної спілки журналістів України. У виданні представлено бібліографічні описи статей науковця у фахових періодичних виданнях, наукових збірниках, описи навчально-методичної літератури, редагування яких здійснила Л. І. Ткаченко, а також публікації про її життєвий шлях і творчі досягнення. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, практикам освітянської галузі та усім, хто цікавиться проблемами розвитку освіти в Україні.

  Детальніше»

 Олександр Васильович Киричук - академік НАПН України, доктор ипедагогічних наук, заслужений працівник освіти України

   УДК: 016
           К43
   Автор: Упоряд. С.П. Пєєва, Л.А. Пономаренко, Н.А. Стельмах
   Видавництво: К.: [б. в.]
   Рік видання: 2011
   Сторінок: 83
   Анотація: Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки НАПН України» присвячений життю та діяльності Олександра Васильовича Киричука, академіка, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, завідувача кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, заслуженого працівника освіти України, одного із засновників у 1992 р. Національної академії педагогічних наук України (до лютого 2010 -Академія педагогічних наук України). У покажчику представлено науковий доробок ученого за 48 років його наукової діяльності (1963-2010) — монографії, автореферати дисертацій, підручники та навчальні посібники, зокрема -Основи психологи", шин витримав шість перевидані, концепції, державні та національні програш, доповіді та повідомлення, публікації в періодичних виданнях та виданнях, по продовжуються українською, російською та іспанською мовами та наукова школа вченого. Покажчик адресовано вченим, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться питаннями соціальної та педагогічної психології, зокрема психологічними аспектами виховання та управління, формуванням активної життєвої позиції особистості і громадянського самовизначення, проблемами фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, психологічними якостями особистості безробітного.

  Детальніше»

 Микола Іванович Пирогов - видатний хірург, педагог і громадський діяч

   УДК: 016
           П33
   Автор: Упоряд.: Л.О. Пономаренко, Н.А. Стельмах, С.П. Пєєва
   Видавництво: К.: Пед. думка
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-966-644-193-8
   Сторінок: 124
   Анотація: Сьомий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» присвячений науково-педагогічній, адміністративній та громадській діяльності Миколи Івановича Пирогова (1810-1881) — всесвітньо відомого хірурга, патологоанатома, педагога, просвітителя-демократа, громадського діяча, професора, члена-кореспондента Російської АН, основоположника воєнно-польової хірургії та хірургічної анатомії, професора й керівника Інституту практичної анатомії Петербурзької медико-хірургічної академії, учасника Севастопольської оборони 1854-1855 років, діяча народної освіти в Російській імперії, зокрема на українських землях, одного з реформаторів системи освіти. У покажчику представлено бібліографію праць М. І. Пирогова, які були опубліковані впродовж 1856-2010pp., а також дослідження, присвячені життю і діяльності вченого, що вийшли на традиційних та еіектронних носіях упродовж зазначеного періоду. Покажчик адресовано вченим, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться науково-педагогічною спадщиною М. І. Пирогова.

  Детальніше»

 Микола Самійлович Вашуленко — мовознавець, учений, методист

   УДК: 016
           В 23
   Автор: Упоряд. Айвазова Л.М., Пєєва С.П., Пономаренко Л.О. та ін.
   Видавництво: К.: ДНПБУ ім. В.О. Сухомлинського
   Рік видання: 2011
   Сторінок: 138
   Анотація: Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки НАПН України» присвячений життю та науково-педагогічній діяльності Миколи Самійловича Вашуленка, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України, головного наукового співробітника лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, завідувача кафедри педагогіки і методики початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка, заслуженого діяча науки і техніки України. У покажчику представлено бібліографію праць ученого за 40 років його наукової діяльності (1972-2011) — концепції, підручники, програми та навчальні посібники, зокрема «Буквар», який витримав ЗО перевидань, методичні посібники, довідники, автореферати дисертацій, доповіді та повідомлення, публікації в періодичних виданнях та виданнях, шо продовжуються, наукова школа вченого, а також публікації про життєвий шлях і творчі досягнення науковця Покажчик адресовано вченим, докторантам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться питаннями теорії та методики навчання української мови у початковій школі.