Сьогодні:

Каталог  » Загальний відділ » Бібліографія і бібліографічні покажчики. КаталогиНа головну

Каталог » Загальний відділ » Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги
  Детальніше»

 Алевтина Олександрівна Молчанова

   УДК: 016
           М 76
   Автор: Упоряд. Л.О. Пономаренко, Л.М. Айвазова
   Видавництво: К.: Арт Економі
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-966-2576-28-3
   Сторінок: 88
   Анотація: Біобібліографічний покажчик із серії «Ювіляри НАПН України» присвячено життю та діяльності А. О. Молчанової, к. пед. н., наукового співробітника відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. У виданні представлено бібліографію її наукових праць (всього 130), а також публікації про її життєвий шлях і творчі досягнення. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам, практикам освітянської галузі та усім тим, хто цікавиться проблемами педагогічної творчості, професійно-технічної та професійної педагогіки, питаннями організації й управління навчально-виховною роботою.

  Детальніше»

 Нелля Григорівна Ничкало - академік НАПН України

   УДК: 016:37
           Н 70
   Автор: Упоряд. Штома Л.Н.
   Видавництво: Київ
   Рік видання: 2012
   Сторінок: 212
   Анотація: До біобібліографічного покажчика серії «Академіки НАПН України» вміщено бібліографію, в якій висвітлено життя та діяльність Неллі Григорівни Ничкало, академіка НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, іноземного члена РАО, дійсного члена Міжнародної академії педагогічних наук та Міжнародної академії акмеологічних наук. Представлено науковий доробок вченого за 40 років її наукової діяльності (1969-2010). Це монографії, навчально-методичні посібники, підручники, концепції, програми, довідкові видання, бібліографічні покажчики, статті, вміщені у вітчизняних і зарубіжних збірниках, матеріали наукових конференцій та публікації в періодичних виданнях з проблем неперервної професійної освіти тощо. Автор понад 500 наукових праць з проблем теорії та історії педагогіки, виховання і дидактики профтехоевгги, зокрема «Трансформація професійно-технічної освіти України», «Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie — na tle przemian». Головний редактор та автор розділів енциклопедичного видання «Профтехосвіта України: XX століття», головний редактор і автор статей словника «Професійна освіта». Є головним редактором журналів «Професійно-технічна освіта», «Педагогіка і психологія професійної освіти», членом редакційних колегій нзуксьо-методичних видань («Педагогіка і психологія», «Рідна школа» та ін.), наукових рад журналів «Pedagogika Pracy», «Pedagogia Ojcostwa», «Pedagogia», «Społeczeństwo І rodzina», «Nauczyciel i szkoła», «Отечественная и зарубежная педагогика», співредактором польсько-українського/українсько-поігьського щорічника «Kształcenie zawodowe: pedagogika і psychologia/Професійна освіта: педагогіка і психологія». Покажчик адресовано науковцям, аспірантам, докторантам, інженерно-педагогічним працівникам, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівникам науково-методичних центрів і кабінетів профтехосвіти, освітянських бібліотек, студентам та всім, хто цікавиться проблемами теорії та історії педагогіки, теорії і методики навчання і виховання в закладах профтехосвіти, неперервної професійної освіти.

  Детальніше»

 Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2007-2011 рр.

   УДК: 016:37
           В55
   Автор: Упоряд. Л.О. Пономаренко, Н.А.Стельмах, С.П. Пєєва
   Видавництво: К.: Нілан-ЛТД
   Рік видання: 2012
   Сторінок: 663
   Анотація: Другий випуск науково-допоміжного бібліографічного покажчика присвячено питанням подальшого формування національної системи вищої освіти суверенної України впродовж 2007-2011 pp., становлення і розвиток якої пов’язаний із трансформаційними процесами, що відбувалися в ці роки у суспільстві й національній освіті. У виданні представлено нормативно-правову базу, документи щодо концептуальних засад та основних напрямів модернізації вищої школи і національної освіти, оновлення її змісту та застосування сучасних інноваційних технологій, розкрито проблеми модернізації вищої освіти України в контексті європейського освітнього простору і Болонського процесу: питання організації кредитно-модульного навчання у ВНЗ, дистанційної освіти та її методичного й інформаційно-програмного забезпечення, мобільності студентів і викладачів. Для науковців, докторантів, аспірантів, управлінців, викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації, бібліотечних фахівців наукових бібліотек, студентів.

  Детальніше»

 Сава Христофорович Чавдаров: до 120-річчя від дня народження

   УДК: 016
           Ч-12
   Автор: Упоряд. Л.О. Пономаренко, С.П. Пєєва, Л.М. Айвазова
   Видавництво: К.: Нілан-ЛТД
   Рік видання: 2012
   Сторінок: 130
   Анотація: Восьмий випуск біобібліографічного покажчика у серії «Видатні педагоги світу» присвячено С. X. Чавдарову, українському вченому, педагогу, дидакту, методисту початкової та середньої освіти, члену-кореспонденту АПН РРФСР, заслуженому діячу науки УРСР, учителю української та російської мов у школах Київщини, викладачу педагогіки, історії педагогіки, методики української та російської мов ВНЗ Києва, професору і завідувачу кафедри педагогіки Київського державного університету ім. Т. Шевченка, директору Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), автору понад 200 наукових праць, у т. ч. досліджень з історії педагогічної думки в Україні, підручників із педагогіки, методичних посібників і підручників з української мови для початкової та середньої шкіл тощо. У покажчику представлено бібліографію праць С. X. Чавдарова, а також дослідження, присвячені життю і діяльності вченого, що вийшли на паперових та електронних носіях упродовж 1927-2012 pp. (усього 507 бібліографічних записів). Покажчик адресовано вченим, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться науково-педагогічною спадщиною С. X. Чавдарова.

  Детальніше»

 Духовний простір Василини Михайлівни Хайруліної: біобібліографічний покажчик

   УДК: 016
           Д85
   Автор: Упоряд. Н.В. Горшкова, О.В. Осмоловська, Н.Є. Шолохова
   Видавництво: К.: ФОП Корзун Д.Ю.
   Рік видання: 2013
   Сторінок: 128
   Анотація: Тридцять другий випуск біобібліографічного покажчика із серії «Ювіляри НАПН України» присвячено творчому доробку та науково-педагогічній діяльності директора єдиного в Україні Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського — В. М. Хайруліної, канд. пед. наук, члена-кореспондента НАПН України, заслуженого працівника освіти України. У виданні представлено бібліографію її наукових праць, а також публікації про її життєвий шлях і творчі досягнення. Покажчик адресовано науково-педагогічним і педагогічним кадрам, пошукувачам, аспірантам, студентам, практикам освітянської галузі, бібліотечним працівникам та усім тим, хто цікавиться питаннями організації й управління навчально-виховним процесом колежу, створенням школи інноваційного типу, в якій творчо впроваджуються нові форми, методи проведення уроків, виховних заходів і де постійно втілюються в життя педагогічні ідеї Василя Сухомлинського.

  Детальніше»

 Позашкільна освіта України (2007-2011 рр.)

   УДК: 016:37
           П47
   Автор: Упоряд. Доркену А.М. та ін.
   Видавництво: К.: Нілан-ЛТД
   Рік видання: 2012
   Сторінок: 137
   Анотація: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений розвитку системи позашкільної освіти в Україні впродовж 2007-2011 рр. і має за мету якомога повніше відобразити зміст позашкільної освіти, сприяти активізації впровадження інновацій у педагогічний процес та прогресивних підходів щодо методів і засобів навчання й виховання особистості в сучасних позашкільних навчальних закладах. Покажчик адресовано науково-педагогічним і педагогічним працівникам, керівникам та педагогам позашкільних навчальних закладів різних профілів і типів, організаторам позакласної виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, пошукувачам. аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, бібліотечним працівникам — усім, кого цікавлять психолого-педагогічні та дидактичні засади навчання та виховання дітей.

  Детальніше»

 Документознавство: словник-довідник термінів і понять

   УДК: 01 (075.8)
           Ш35
   Автор: Швецова-Водка Г.М.
   Видавництво: К.: Знання
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-966-346-965-2
   Сторінок: 319
   Анотація: Словник-довідник містить терміни і поняття, що відповідають програмі навчального курсу «Документознавство». Використано терміни і визначення, подані в різних джерелах, але іноді зі змінами, що відповідають авторському баченню. Посібник складається з термінів та їх визначень, розташованих за алфавітом. Основний текст доповнюють статті, присвячені термінології документознавства, і таблиці класифікації документа, систем документації, літератури, видань. Наводиться також допоміжний тематичний покажчик. Для студентів спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» і «Документознавство та інформаційна діяльність». Словник буде корисним практичним працівникам документознавчих служб, установ, організацій і підприємств, а також працівникам книжкової справи (видавцям, бібліотекарям, бібліографам) та науково-інформаційних центрів.

  Детальніше»

 Павла Іванівна Рогова — вчений-бібліотекознавець, педагог, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського

   УДК: 016
           Р59
   Автор: Упоряд. Л.О. Пономаренко, Л.І. Ніколюк, Н.А. Стельмах, І.П. Білоцерківець
   Видавництво: К.: Нілан-ЛТД
   Рік видання: 2012
   Сторінок: 268
   Анотація: У біобібліографічному покажчику представлено науковий доробок та літературу про педагогічну й громадську діяльність П. І. Рогової, канд. іст. наук, старш. наук, співроб., доцента Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, заслуженого працівника культури України, директора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. 0. Сухомлинського. Матеріали посібника розкривають постать Павли Іванівни як багатогранну особистість — бібліотекознавця, бібліографа, педагога, талановитого організатора і керівника, яка понад 40 років свого життя віддала бібліотечній справі України, зокрема спеціальним бібліотекам. Видання адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекознавцям, бібліотекарям, бібліографам, студентам і всім, кого цікавить історія розвитку освіти, культури й бібліотечної справи України, і зокрема, освітянських книгозбірень.

  Детальніше»

 Бібліографія підручникотворення (1991-2011)

   УДК: 016
           Б59
   Автор: Упоряд. О.В. Николюк, Петросова Н.І., С.С. Ющенко
   Видавництво: Тернопіль: Мандрівець
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-634-728-5
   Сторінок: 120
   Анотація: Видання упорядковує публікації з проблеми створення сучасних підручників для учнів і студентів за останні 20 років. Бібліографія налічує систематизований опис понад 700 друкованих праць. Це монографії, посібники, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, і публікації у фахових науково-методичних виданнях, що вийшли в Україні та за кордоном українською і російською мовами. Бібліографічний перелік публікацій, поданих у цьому виданні, відображає головні напрями розвитку сучасного підручникотворення і є першою спробою цілісного дослідження результатів наукових робіт з названої проблеми. Для наукових працівників, педагогів, авторів і видавців навчальної літератури, бібліотекарів, студентів, аспірантів та всіх, хто , цікавиться питаннями історії, теорії і практики створення підручників для закладів середньої, професійно-технічної та вищої освіти.

  Детальніше»

 Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) — видатний педагог, психолог, громадський діяч

   УДК: 016
           Ч-44
   Автор: Упоряд. Н.М. Лисиця та ін.
   Видавництво: К.: Нілан-ЛТД
   Рік видання: 2013
   Сторінок: 135
   Анотація: Дев’ятий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» присвячено Якову Феофановичу Чепізі (Зеленкевичу), українському вченому, педагогу, психологу, громадському діячу, фундатору української національної школи, талановитому методисту, автору понад 150 наукових праць, у т.ч. підручників для дітей і дорослих, методичних посібників. У покажчику представлено бібліографію праць Я. Ф. Чепіги (Зеленкевича), а також досліджень, присвячених життю й діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж 1909-2013 pp. (усього 566 бібліографічних записів). Покажчик адресовано вченим, докторантам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться науково-педагогічною спадщиною Я. Ф. Чепіги (Зеленкевича).