Сьогодні:

Каталог  » Загальний відділ » Довідкові видання загального типуНа головну

Каталог » Загальний відділ » Довідкові видання загального типу
  Детальніше»

 Український радянський енциклопедичний словник в трьох томах. Т. 3

   УДК: 030
           У45
   Автор: Кудрицький А.В. та ін.
   Видавництво: К.: Головна редакція УРЕ
   Рік видання: 1987
   Сторінок: 736
   Ключові слова: Портулак - Ь

  Детальніше»

 Політологічний енциклопедичний словник

   УДК: 030
           П50
   Автор: Упоряд. Горбатенко В.П.
   Видавництво: К.: Генеза
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-504-244-0
   Сторінок: 736
   Анотація: Політологічний енциклопедичний словник є першим в Україні фундаментальним виданням подібного типу в галузі політології. Більш як 1000 термінів та персоналій словника дають досить широке уявлення про стан і досягнення сучасної світової й вітчизняної політології та про її термінологічний апарат. Друге видання грунтовно перероблене і доповнене. В його підготовці взяли участь 275 науковців та фахівців. Розраховано на вчених, політиків і державних службовців, викладачів і студентів, усіх, кого цікавлять соціально-гуманітарні науки.

  Детальніше»

 Популярна юридична енциклопедія

   УДК: 030
           П58
   Автор: Ковальський В.С. та ін.
   Видавництво: К.: Юрінком Інтер
   Рік видання: 2002
   ISBN: 966-667-039-9
   Сторінок: 528
   Анотація: У книзі вміщено понад 1500 статей, в яких даються визначення і тлумачення основних юридичних термінів і понять, що найчастіше вживаються у нормативно-правових актах, навчальній та науковій літературі. Подана тут термінологія використовується в Конституції України, кодексах та інших законодавчих актах, що визначають основні засади життєдіяльності держави та соціальних правових ролей українських громадян. Значну частину словникового масиву становлять терміни, які увійшли в юридичний обіг останніми роками, у процесі входження України в нові суспільно-економічні відносини, пов’язані з ринковими перетвореннями. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться правовими проблемами. Воно стане у пригоді вчителям і учням навчальних закладів системи загальної освіти, абітурієнтам юридичних навчальних закладів, викладачам і студентам, а також працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які за родом своєї діяльності мають вирішувати правові питання.

  Детальніше»

 Великий енциклопедичний юридичний словник

   УДК: 030
           В27
   Автор: Шемшученко Ю.С.
   Видавництво: К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка"
   Рік видання: 2007
   ISBN: 978-966-8602-43-6
   Сторінок: 992
   Анотація: Великий енциклопедичний юридичний словник є першим в Україні такого роду виданням, спрямованим на підвищення правової культури і правосвідомості громадян та посадових осіб. У Словнику подані та витлумачені основні поняття і терміни Конституції і чинного законодавства України, міжнародного та європейського права. Розрахований на юристів-практиків, працівників органів законодавчої, виконавчої і судової влади, науковців і викладачів, аспірантів, студентів, підприємців, а також усіх, хто цікавиться правовою системою України.

  Детальніше»

 Юридична енциклопедія в шести томах. Т. 1. А-Г

   УДК: 030
           Ю70
   Автор: Шемшученко Ю.С. та ін.
   Видавництво: К.: Видавництво "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана
   Рік видання: 1998
   ISBN: 966-7492-01-Х
   Сторінок: 672
   Анотація: Юридична енциклопедія - перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право. Видання охоплює усі галузі права. Висвітлює внесок української та зарубіжної науки у розвиток юриспруденції, відображає світову та національну історію державотворення, діяльність правових інституцій. Розкриваються процеси державної і правової розбудови сучасної України. У першому томі подано 1659 статей, карти та ілюстративний матеріал. Розрахована на найширше коло читачів.

  Детальніше»

 Юридична енциклопедія в шести томах. Т. 2. Д-Й

   УДК: 030
           Ю70
   Автор: Шемшученко Ю.С. та ін.
   Видавництво: К.: Видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана
   Рік видання: 1999
   ISBN: 966-7492-02-8
   Сторінок: 744
   Анотація: Юридична енциклопедія - перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право. У другому томі подано 1595 статей, карти та ілюстративний матеріал. Розрахована на широке коло читачів.

  Детальніше»

 Юридична енциклопедія в шести томах. Т. 3. К-М

   УДК: 030
           Ю70
   Автор: Шемшученко Ю.С. та ін.
   Видавництво: К.: Видавництво
   Рік видання: 2001
   ISBN: 966-7492-03-6
   Сторінок: 792
   Анотація: Юридична енциклопедія - перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право. У третьому томі подано 1767 статей, карти та ілюстративний матеріал. Розрахована на широке коло читачів.

  Детальніше»

 Юридична енциклопедія в шести томах. Т. 6. Т-Я

   УДК: 030
           Ю70
   Автор: Шемшученко Ю.С. та ін.
   Видавництво: К.: Видавництво "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-7492-06-0
   Сторінок: 768
   Анотація: Юридична енциклопедія - перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право. Заключний, шостий, том містить 1525 статей, 16 карт та ілюстративний матеріал. До тому включено "Доповнення" - комплекс статей (335 термінів), які з різних причин не увійшли до попередніх томів ЮЕ (на літери А-С). Подано додатки: покажчик авторів енциклопедії, іменний покажчик, список основних скорочень. Пропонується також словник латинських юридичних виразів і термінів. Розрахована на широке коло читачів.

  Детальніше»

 Ілюстрована енциклопедія історії України в трьох томах. Т. 1 (від найдавнішого часу до кінця 18 ст.)

   УДК: 030
           I-49
   Автор: Кучерук О.
   Видавництво: К.: Спалах
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-512-226-6
   Сторінок: 216
   Анотація: В енциклопедії подано короткі характеристики видатних діячів минулого, розглянуто значну кількість подій, явищ, пам’яток архітектури, історії та культури, починаючи з давніх-давен і до кінця 18 ст. Краще осягнути багатовікову історію нашої держави допоможуть численні ілюстрації, карти, схеми. Призначена школярам старших класів, абітурієнтам, студентам вузів і технікумів, а також широкому загалу читачів, які бажають поглибити свої знання.

  Детальніше»

 Енциклопедія Сучасної України. Т. 2. Б-Біо

   УДК: 030
           Е64
   Автор: Дзюба І.М., Жуковський А.І., Романів О.М.
   Видавництво: К.: Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України Національної академії наук України
   Рік видання: 2003
   ISBN: 966-02-2681-0
   Сторінок: 872
   Анотація: Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. У другому томі подано 3644 гасла, 2915 чорно-білих та 257 кольорових ілюстрацій, 33 карти. Розраховане на широке коло читачів.