Сьогодні:

Каталог  » Філософія. Психологія » Сутність і роль філософіїНа головну

Каталог » Філософія. Психологія » Сутність і роль філософії
  Детальніше»

 Наодинці з собою

   УДК: 101
           А21
   Автор: Аврелій Марк
   Видавництво: Львів: Літопис
   Рік видання: 2007
   ISBN: 966-7007-62-0
   Сторінок: 212
   Анотація: "Роздуми" Марка Аврелія - записки з мандрівки до самого себе. Посідаючи владу над величезною державою, римський імператор Марк Аврелій Антонін наполегливо шукає себе як простого громадянина Всесвіту. Спомогою в цьому - філософія, зокрема вчення стоїків: з одного боку - послідовно матеріалістичне, з іншого - одне з найодухотвореніших у європейській інтелектуальній історії. Для тих, хто в пошуку.

  Детальніше»

 Обличчям до екстреми

   УДК: 101
           Т59
   Автор: Тодоров Цвєтан
   Видавництво: Львів: Літопис
   Рік видання: 2000
   ISBN: 966-7007-32-9
   Сторінок: 416
   Ключові слова: Героїзм, святість, гідність, турбота, мораль, деперсоналізація.

  Детальніше»

 Філософія: курс лекцій

   УДК: 101
           П31
   Автор: Петрушенко В.Л.
   Видавництво: Львів: "Новий Світ - 2000"
   Рік видання: 2010
   ISBN: 966-7827-12-7
   Сторінок: 504
   Анотація: Навчальний посібник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена філософії історії, особистості, культури та науки. Посібник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу, він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного. Призначений для студентів і аспірантів, широкого кола зацікавлених філософією.

  Детальніше»

 Духовне осягнення дійсності

   УДК: 101
           А88
   Автор: Арцишевський Р.А.
   Видавництво: Луцьк: ПФ "Смарагд"
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-966-2676-09-9
   Сторінок: 272
   Анотація: У монографії досліджено проблему духовного осягнення дійсності, охарактеризовано його різні види й форми. Особливу увагу приділено аналізу світоглядного осягнення дійсності та особливостей його виявлення в міфології, релігії й філософії. Для філософів і культурологів, студентів та викладачів суспільно-гуманітарних спеціальностей.

  Детальніше»

 Технознание и техносоциум: взаимодействие в образовательном пространстве

   УДК: 101
           Т26
   Автор: Твердынин Н.М.
   Видавництво: М.: Агенство "Социальный проект"
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-5-98433-057-2
   Сторінок: 320
   Анотація: Техника и технология превратили сложнейший социальный организм, называемый современной цивилизацией, в общество, отличное от всех когда-либо известных в истории. Существование современных техногенных мегаполисов, комфортные условия жизни в любом уголке Земли в настоящее время полностью зависят от успехов развития теоретических и прикладных разработок в сфере технознания — области, интегрирующей в себе достижения человечества как в естественных и гуманитарных науках, так и в искусстве. При этом всё более увеличивается разрыв между осознанным отношением к достижевиям научно-технического прогресса и потребительским пользованием его плодами. Преодоление этого противоречия невозможно без осознанного совершенствования процесса обучения специалистов, вводящих молодое поколение в мир техники и технологий. Ряд возможных путей улучшения подготовки будущих преподавателей (бакалавров, специалистов и магистров) в области технологического образования и предлагается в данной книге.

  Детальніше»

 Бути людиною

   УДК: 101
           П58
   Автор: Попович М.
   Видавництво: К.: ВД «Києво-Могилянська академія»
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-518-635-9
   Сторінок: 223
   Анотація: Праця являє собою спробу сформулювати погляд на цінності сучасного суспільства, який із певної позиції охоплював би різні сторони функціонування останнього. Автор прагнув обґрунтувати засобами, придатними для філософії сучасності, певний світогляд, який сьогодні, як і в інші часи, перебувае під загрозою. Це — світогляд гуманізму, що виходить із уявлення про людину як вищу й абсолютну цінність. Для студентів, науковців та усіх, хто цікавиться філософськими темами.

  Детальніше»

 Григорій Сковорода

   УДК: 101(477)
           У95
   Автор: Ушкалов Л.В.
   Видавництво: Х.: Фоліо
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-97231-6-1
   Сторінок: 123
   Анотація: Григорій Савич Сковорода (1722–1794) — один з найбільших і найзагадковіших християнських філософів світу, чиї твори й зараз привертають увагу читачів, що намагаються наблизитися до глибинних витоків «мандрівного філософа» й осягнути всю незбагненну мудрість його містики.

  Детальніше»

 Філософія

   УДК: 101
           П31
   Автор: Петрушенко В.Л.
   Видавництво: Львів: Магнолія 2006
   Рік видання: 2011
   ISBN: 966-8340-38-8
   Сторінок: 506
   Анотація: Підручник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена філософії історії, особистості, культури та науки. Підручник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу, він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного. Призначений для студентів і аспірантів, широкого кола зацікавлених філософією.

  Детальніше»

 Філософія

   УДК: 101
           П31
   Автор: Петрушенко В.Л.
   Видавництво: Львів: «Магнолія 2006»
   Рік видання: 2011
   ISBN: 966-8340-38-8
   Сторінок: 506
   Анотація: Підручник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена філософії історії, особистості, культури та науки. Підручник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу, він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного. Призначений для студентів і аспірантів, широкого кола зацікавлених філософією.

  Детальніше»

 Синергетика і творчість: монографія

   УДК: 101
           С38
   Автор: За ред. В.Г. Кременя
   Видавництво: К.: Інститут обдарованої дитини
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-966-2633-31-3
   Сторінок: 314
   Анотація: У монографії проаналізовано творчий процес як відкриту, динамічну, когерентну систему, що має здатність до саморозвитку. Творчість можна подати не лише як цілісну, а й складну (комплексну) систему, що здатна переходити від хаосу множини ідей до впорядкованості творчого здійснення. Саме в контексті наповнення новим змістом поняття хаосу, як деякої надскладної впорядкованості, що існує неявно, потенційно і може реалізуватися у багатоманітті впорядкованих структур, виявляється методологічна значущість синергетики. Монографія орієнтована на фахівців у галузі філософії, педагогіки, психології, всіх, хто цікавиться проблемами синергетичного мислення як умовою творчості в парадигмі людиноцентризму.