Сьогодні:

Каталог  » Філософія. Психологія » Історія філософіяНа головну

Каталог » Філософія. Психологія » Історія філософія
  Детальніше»

 Філософія Г. С. Сковороди

   УДК: 101(091)
           Ч-59
   Автор: Чижевський Д. І.
   Видавництво: Харків: Прапор
   Рік видання: 2004
   ISBN: -966-7880-98-2
   Сторінок: 272
   Анотація: «Філософія Г. С. Сковороди» є однією з найвідоміших праць видатного українського вченого Дмитра Чижевського (1894—1977). Уперше вона побачила світ іще 1934 року. Чижевський схильний розглядати філософію Сковороди як справжню серцевину нашої інтелектуальної традиції. «Сковорода, — писав він, — є останній представник українського духового барока, з другого боку, він — український „передро-мантик“: але бароко та романтика — саме ті періоди духової історії, що наклали на український дух найсильніший відбиток. Отож, Сковорода стоїть у центрі української духової історії…». У своїй книзі Чижевський на багатому джерельному матеріалі досліджує засади сковородинської метафізики, антропології, гносеології, епіки. Універсали та образи українського філософа яскраво увиразнені на тлі античного платонізму й неоплатонізму, патристики, середньовічної та новочас-ної (передовсім німецької) містики. Деякі тези, що їх уперше висунув і обгрунтував Чижевський, як-от думка про тс, що творчість Сковороди є «коментарем» до Святого Письма, що вона посутньо пов’язана з містичною традицією, а найвиразнішими прикметами сковородинського «барокового стилю» є антитетичність і символізм, з часом перетворилися на усталені сюжети академічної сковородіани.