Сьогодні:

Каталог  » Філософія. Психологія » ПсихологіяНа головну

Каталог » Філософія. Психологія » Психологія
  Детальніше»

 Психологія сім’ї

   УДК: 159.9
           С28
   Автор: Седих К.
   Видавництво: К. : ВЦ «Академія»
   Рік видання: 2017
   ISBN: -978-966-580-310-2
   Сторінок: 192
   Анотація: Навчальний посібник розкриває основні аспекти сім’ї як психологічного феномену. У цьому йдеться про сім’ю як соціопсихологічну систему, її виховний потенціал, чинники стійкості і криз. Цінний теоретичний і прикладний матеріал зосереджений у розділах про психологію інтимних стосунків у подружній парі та розлучення, а також про психологічну допомогу сім’ям. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться психологам-практикам, соціальним працівникам і всім, зацікавленим збагнути психологічні особливості сімейного життя.

  Детальніше»

 Психологічні особливості професійного становлення працівників органів внутрішніх справ

   УДК: 159.9
           К73
   Автор: Котляр Ю. В., Малхазов О. Р.
   Видавництво: К.: ДНДІ Х:-Мачулин
   Рік видання: 2014
   ISBN: -978-966-8768-48-4
   Сторінок: 176 с.
   Анотація: У монографії розглядаються актуальні проблеми професійного становлення працівників органів внутрішніх справ. На основі експериментального дослідження визначено факторну структуру індивідуально-психологічних особливостей для різних за успішністю професійної діяльності категорій працівників міліції. Викладені результати можуть стати у нагоді, насамперед, практичним психологам органів внутрішніх справ, науковцям, викладачам, слухачам та курсантам навчальних закладів МВС України.

  Детальніше»

 Вивчення особистісних якостей працівників поліції з використанням проективних методик психодіагностики: науково-практичний посібник

   УДК: 159.9
           В43
   Автор: В.П. Остапович, В.І. Барко, В.В. Барко, Л.А. Кирієнко, Пампура, Н.Ю. Ярема; за ред. д-ра юрид. наук, проф. В.О. Криволапчука
   Видавництво: Київ: ДНДІ МВС України, X.: Мачулін
   Рік видання: 2018
   ISBN: -978-617-7767-11-3
   Сторінок: 128 с.
   Анотація: Науково-практичний посібник розроблено з метою розширення арсеналу психологічного інструментарію, що застосовується у роботі практичних психологів системи МВС, сучасними проективними методиками дослідження індивідуально-психологічних якостей поліцейських. Представлено теоретичне обґрунтування проективного підходу, наведено рекомендації щодо використання найбільш надійних і валідних методик. Посібник призначений для практичного використання психологами системи МВС України.

  Детальніше»

 Особливості надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції: науково-практичний посібник

   УДК: 159/9
           0-75
   Автор: Кобець С. В., Остапович В. П., Кирієнко Л. А., Барко В. В.; за ред. доктора юридичних наук, професора В. О. Криволапчука
   Видавництво: X.: Мачулін
   Рік видання: 2017
   ISBN: -978-617-7364-28-2
   Сторінок: 180 с.
   Анотація: Посібник присвячено питанням системи психологічної допомоги, визначено її сутність, структуру, детально охарактеризовано різновиди. Увагу акцентовано на практичному аспекті психологічного забезпечення учасників АТО: наведено огляд психодіагностичних тестів і методик для оцінки стану їхнього здоров’я, висвітлено основні напрями та ефективні методи надання психологічної допомоги. Посібник призначено для практичних психологів і фахівців, чия діяльність стосується надання психологічної допомоги, а також для тих, кого турбують питання підтримки осіб, які зазнали психо-травматизації.

  Детальніше»

 Особливості надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції: науково-практичний посібник

   УДК: 159.9
           0-75
   Автор: Кобець С. В., Остапович В. П., Кирієнко Л. А., Барко В. В.; за ред. доктора юридичних наук, професора В. О. Криволапчука
   Видавництво: X.: Мачулін
   Рік видання: 2017
   ISBN: -978-617-7364-28-2
   Сторінок: 180 с.
   Анотація: Посібник присвячено питанням системи психологічної допомоги, визначено її сутність, структуру, детально охарактеризовано різновиди. Увагу акцентовано на практичному аспекті психологічного забезпечення учасників АТО: наведено огляд психодіагностичних тестів і методик для оцінки стану їхнього здоров’я, висвітлено основні напрями та ефективні методи надання психологічної допомоги. Посібник призначено для практичних психологів і фахівців, чия діяльність стосується надання психологічної допомоги, а також для тих, кого турбують питання підтримки осіб, які зазнали психо-травматизації.

  Детальніше»

 Психологічно-правові засади підвищення ефективності управлінської діяльності керівників підрозділів Національної поліції України: монографія

   УДК: 159.9
           О-76
   Автор: Остапович В.П.
   Видавництво: Київ: ДНДІ МВС України, X.; Мачулін
   Рік видання: 2018
   ISBN: -978-617-7767-10-6
   Сторінок: 352 с.
   Анотація: У монографії висвітлено психологічні та правові засади роботи керівника поліцейського підрозділу, такі, як: психологічні особливості підготовки та прийняття управлінських рішень; лідерство і управлінська компетентність менеджера поліції; професійний відбір кандидатів на службу до поліції та на керівні посади; мотивація, стимулювання і розвиток персоналу поліцейської організації; психологічні засади управління конфліктними ситуаціями у підрозділах; психологія командної роботи тощо. Розглянуті у монографії питання допоможуть керівникам поліцейських підрозділів, працівникам кадрових апаратів, практичним психологам реалізувати проактивний (профілактичний) підхід до роботи поліцейського персоналу, запобігти конфліктам, дистресам, проявам девіантної поведінки, професійної деформації та інших негараздів у діяльності персоналу Національної поліції України.

  Детальніше»

 Сила подсознания или как изменить жизнь за 4 недели

   УДК: 159.9
           Д48
   Автор: Диспенза Джо
   Видавництво: К.: Бомбора
   Рік видання: 2019
   ISBN: -978-966-993-017-0
   Сторінок: 496
   Ключові слова: Мозг
   Анотація: Мозг — это важнейший орган каждого человека. Взаимосвязь мышления, мозга и тела оказывает глубокое влияние на жизнь че-ловека, которое многие недооценивают. В своей книге доктор Джо Диспенза рассказывает о функциях и возможностях человеческого мозга и о перепрограммировании мышления с помощью научно обоснованных нейрофизиологических методик, основанных на простой, но могущественной истине: наше будущее зависит от наших сегодняшних мыслей. Данное пособие содержит ценные практические указания по развитию мозга, позволяющие читателю совершить жизнеутверждающие перемены в теле, разуме, судьбе, взаимоотношениях.