Сьогодні:

Каталог  » Релігія. Теологія (Богослов’я) » Релігія. Теологія (Богослов’я)На головну

Каталог » Релігія. Теологія (Богослов’я) » Релігія. Теологія (Богослов’я)
  Детальніше»

 Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3-х книгах. Кн. 2

   УДК: 2
           І-90
   Автор: Ульяновський В.І.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-325-00576-6
   Сторінок: 256
   Анотація: У другій книзі навчального посібника висвітлюється догматично-богословська, просвітницька, місійна та загалом духовна діяльність церкви. Розглядаються проблеми сакральної ментальності населення середньовічної України, поширення та стану католицизму та протестантизму на українських землях. Для студентів вищих навчальних закладів.

  Детальніше»

 Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3-х книгах. Кн. 1

   УДК: 2
           І-90
   Автор: Ульяновський В.І.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-325-00533-2
   Сторінок: 256
   Анотація: У першій книзі навчального посібника здійснено спробу системно висвітлити історію церкви в Україні зазначеної доби. Подаються відомості про церковних діячів, православні єпархії, детально розкриваються державно-правне становище церкви та особливості внутрішнього церковного самоуправління; аналізується становище основних прошарків духовенства, діяльність монастирів, розглядаються економічні засади існування церкви як інституції класового суспільства. Для студентів вищих навчальних закладів.

  Детальніше»

 Дванадцять листів о. Андрея Шептицького до матері

   УДК: 2
           Д22
   Автор: Меріам-Лужницький Г.
   Видавництво: Львів: Світ
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-7773-0229-7
   Сторінок: 80
   Анотація: Повість Григора Меріама-Лужницького — одна з найбільших «сенсацій» української літератури. По її виході у світ 1982 р. в Філадельфії (США) навіть теологічно освічені особи співали хвалу письменникові за первопублікацію невідомих листів Великого Митрополита. Та, як з’ясувалось, «Дванадцять листів…» є художнім твором, написаним в жанрі епістолярної повісті, в центрі якої — постать Слуги Божого Андрея. Письменник, використовуючи висловлювання з творів Митрополита, його послань, проповідей, а з уваги на те, що він особисто добре знав Слугу Божого, можливо, й з приватних розмов, розкриває читачеві глибокий духовний світ молодого Шептицького, його любов до матері, пристрасний патріотизм, природну велич і скромну святість. Для широкого кола читачів.

  Детальніше»

 Священная история

   УДК: 2
           С64
   Автор: Львова М.А.
   Видавництво: М.: Феникс
   Рік видання: 1991
   ISBN: 5-7652-0005-2
   Сторінок: 180
   Ключові слова: Священная история для детей.

  Детальніше»

 Сумерки богов

   УДК: 2
           С89
   Автор: Яковлев А.А.
   Видавництво: М.: Политиздат
   Рік видання: 1990
   ISBN: 5-250-01275-2
   Сторінок: 398
   Анотація: В книгу включены произведения видных западных мыслителей — Ф. Ницше, 3. Фрейда, Э. Фромма, А. Камю, Ж. П. Сартра, которые подвергают критике религиозные идеи. Некоторые из этих произведений публикуются на русском языке впервые. Рассчитана на пропагандистов, преподавателей и студентов вузов, на всех интересующихся атеистической проблематикой.

  Детальніше»

 Великий код: Біблія і література

   УДК: 2
           Ф82
   Автор: Нортроп Фрай
   Видавництво: Львів: Літопис
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-966-8853-04-3
   Сторінок: 362
   Анотація: «Великий код» - це книга про взаємозв’язки Біблії і західної літератури, про тисячолітні впливи Біблії на творчу уяву. Як і саму Біблію, книжку укладено за принципом дзеркального відображення. Друга її частина у зворотному порядку поглиблює і розвиває ідеї першої - про мову і переклад, про міф і метафору, про об’явлення, про час, рух у часі та перемогу над часом. Біблія залишається невідомою книгою навіть для найре-тельніших читачів, і небагато кому зі знавців літератури вдалося у XX ст. сказати про Біблію щось більше і краще. Для літературознавців, культурологів, філософів, теологів, усіх, кого цікавлять таємниці великого коду Біблії.

  Детальніше»

 Релігієзнавство

   УДК: 2
           Р36
   Автор: Лубський В.І., Горбаченко Т.Г., Лубська М.В., Яковенко А.І.
   Видавництво: К.: Центр учбової літератури
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-611-01-0120-2
   Сторінок: 448
   Анотація: У підручнику досліджуються особливості предмету релігієзнавства, його місце в системі гуманітарного знання; ґрунтовні положення релігієзнавства, основні поняття; основні концепції дослідження релігії, їх можливості; сутність і значення релігії в духовно-культурному житті особистості. Завдання підручника — сприяти вивченню основних питань теорії та практики релігієзнавства як гуманітарної науки, яка досліджує суспільно-історичну природу релігії і висвітлити формування феномена релігії який постає як поступовий процес інтегрування традиційних теологічних знань, екзистенційних філософських надбань і рефлексії над здобуттям практичного досвіду формування особистості навколо аксіологічної системи релігій.

  Детальніше»

 Релігії світу

   УДК: 2
           Ш95
   Автор: Шугаєва Л.М.
   Видавництво: К.: Академвидав
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-617-572-024-0
   Сторінок: 256
   Анотація: У пропонованому навчальному посібнику розкрито особливості давніх вірувань, культів, ранніх і сучасних національних та світових релігій. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто професійно вивчає історію й особливості релігій світу чи просто цікавиться ними.

  Детальніше»

 Релігієзнавство

   УДК: 2
           Л82
   Автор: Лубський В.І.
   Видавництво: К.: Академвидав
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-617-572-021-9
   Сторінок: 464
   Анотація: Підручник містить відомості щодо структури, принципів, методології релігієзнавства, його взаємодії з іншими галузями гуманітарних знань. У ньому висвітлено походження, сутність структури релігії як феномену людського буття, подано класифікацію релігійних систем, розкрито особливості ранніх політеїстичних вірувань, національних, світових релігій, неорелігій, релігійних учень секулярного змісту та їх роль в духовному розвитку людства. Адресований студентам вищих навчальних закладів.

  Детальніше»

 Культура і релігія

   УДК: 2
           Ц27
   Автор: Цвєтков О.П.
   Видавництво: К.: Академвидав
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-617-572-030-1
   Сторінок: 192
   Анотація: У пропонованому навчальному посібнику розкрито характер і роль взаємодії культури та релігії у процесі розвитку світової цивілізації. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто прагне глибше усвідомити смислопороджувальний вплив релігійного світогляду на культуру.