Сьогодні:

Каталог  » Релігія. Теологія (Богослов’я) » Релігія. Теологія (Богослов’я)На головну

Каталог » Релігія. Теологія (Богослов’я) » Релігія. Теологія (Богослов’я)
  Детальніше»

 Християнська етика

   УДК: 2:37
           Х93
   Автор: Упоряд. В.А. Кізілов
   Видавництво: Тернопіль: Навчальна книга - Богдан
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-966-10-0921-8
   Сторінок: 144
   Анотація: У посібник увійшли вірші, оповідання, казки, загадки, інсценування на християнську тематику. Книга складається з 5 розділів: «Про Бога», «Свята», «Сімейні цінності», «Загадки» та «Інсценування». Запропоноване видання стане у нагоді катехитам, вчителям недільних шкіл та християнської етики, дбайливим батькам та допитливим дітям.

  Детальніше»

 Канонічне право

   УДК: 2
           Л82
   Автор: За ред. Лубського В.І.
   Видавництво: К.: Центр учбової літератури
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-617-673-081-1
   Сторінок: 572
   Анотація: У підручнику досліджуються особливості предмету канонічне право, його місце в системі гуманітарного знання; ґрунтовні положення канонічного права; основні поняття; основні структурно-правові елементи системи канонічного права, їх можливості; сутність і значення канонічного права в духовно-культурному житті суспільства і особистості. Завдання підручника — сприяти вивченню основних питань теорії та практики канонічного права як гуманітарної науки яка досліджує канонічне право, як звід норм, правил діючих в області екклезіологічних і світських взаємостосунків всередині держави, яке проявляє себе через сукупність етичних, суспільних цінностей, а саме: справедливість, порядок, любов, моральність, правдивість, вірність, надійність, віру і висвітлити формування феномена «канонічне право» який постає як поступовий процес інтегрування традиційних релігійно-теологічних знань, екзистенційних правових і соціальних надбань і рефлексії над здобуттям практичного досвіту формування особистості навколо аксіологічної системи канонічного права.

  Детальніше»

 Релігієзнавство

   УДК: 2
           Я77
   Автор: Яртись А.В.
   Видавництво: К.: Знання
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-966-346-911-9
   Сторінок: 423
   Анотація: У навчальному посібнику розкрито зміст, структуру і функції релігієзнавчої науки. Проаналізовано релігієзнавчі концепції про походження релігії та її сутність, з’ясовано функції релігії, її роль у житті людини та в історії суспільства. Значна увага приділена дослідженню типів історичних релігій — родоплемінних релігійних вірувань, національно-державних і світових релігій: буддизму, християнства, ісламу. Розглянуто витоки християнства, його еволюцію та вплив на духовне життя суспільства. Поряд із традиційними релігіями охарактеризовано новітні релігійні течії та рухи. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс релігієзнавства. Книга буде корисною для викладачів, науковців, учителів і старшокласників, а також усіх, хто цікавиться питаннями історії та теорії релігії, її розвитку.

  Детальніше»

 Основи християнської етики. 7 клас: хрестоматія

   УДК: 2
           О-75
   Автор: Упоряд. В.М. Жуковський, І.Є. Мазур
   Видавництво: К.: Літера ЛТД
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-966-178-452-8
   Сторінок: 224
   Анотація: Хрестоматія є складовою навчально-методичного комплекту з курсу «Основи християнської етики» для 7 класу. В ній подано твори відомих українських і зарубіжних письменників з морально-етичної тематики. Призначена для вчителів християнської етики, учнів загальноосвітніх шкіл, а також усіх, хто цікавиться проблемами духовно-морального виховання.

  Детальніше»

 Украинская православная энциклопедия: в 3 ч.

   УДК: 2
           К89
   Автор: Кукушкин Л.С.
   Видавництво: Х.: Фолио
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-97231-8-5
   Сторінок: 893
   Анотація: Религия, несомненно, представляет собой одну из важнейших областей духовной жизни человечества, поэтому неудивительно, что современный подлинно культурный человек испытывает стремление если не приобщиться к религии, то хотя бы познакомиться с ее историей. Содействовать этому и призвана наша книга, рассказывающая об истории и вероучении одной из самых древних религиозных конфессий — Православия, от его возникновения и до наших дней. Издание богато иллюстрировано.

  Детальніше»

 І засяяв хрест на київських горах...: конспекти уроків учасників фестивалю-конкурсу, присвяченого 1025-річчю хрещення Київської Русі

   УДК: 2:37.091.32
           І-11
   Автор: Упоряд. О. В. Рудь
   Видавництво: Луцьк: ВІППО
   Рік видання: 2014
   Сторінок: 104
   Анотація: Український народ відзначив 1025-ліття хрещення Київської Русі князем Володимиром. Ця подія знайшла відображення і в курсі предметів духовно-морального спрямування. Конкурс учителів, який відбувся у Ковельському районі, засвідчив, що викладають ці предмети справді професіонали. Основна мета конкурсу — вшанування величної історичної події 1025-річчя хрещення України-Русі, популяризація предметів духовно-морального спрямування та обмін багатим педагогічнім досвідом. Для вчителів, педагогів-організаторів.

  Детальніше»

 Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної педагогічної освіти України (на основі християнського віровчення)

   УДК: 2:37.091.214
           Н15
   Автор: Жуковський В.М. та ін.
   Видавництво: Острог-Київ: Видавництво Національного університету «Острозька академія»
   Рік видання: 2014
   Сторінок: 112
   Анотація: Для використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників обласних закладів післядипломної педагогічної освіти.

  Детальніше»

 Релігії народів світу

   УДК: 2
           Є72
   Автор: Єрмановська Г.Е.
   Видавництво: К.: ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія"
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-966-97340-6-8
   Сторінок: 320
   Анотація: Наша енциклопедія присвячена одній з найважливіших складових людського світосприйняття — релігії. Вона в доступній формі розповідає про релігії народів світу, починаючи з первісних — тих, що склалися у прадавній період існування людства, — й закінчуючи сучасними релігійними рухами. Дуже цікаву інформацію містить розділ, в якому йдеться про національні релігії — індуїзм, іудаїзм тощо. Особливу увагу приділено світовим релігіям, що на сьогодні мають найбільшу кількість прибічників — буддизму, християнству та ісламу.

  Детальніше»

 На допомогу вчителю предметів морально-духовного спрямування. Конспекти уроків у 2-х частинах

   УДК: 2:37.091.32
           Н12
   Автор: Упоряд. О. Рудь
   Видавництво: Луцьк: ВІППО
   Рік видання: 2014
   Сторінок: 132
   Анотація: Християнство впродовж тисячолітньої історії України, незважаючи на несприятливі обставини, плідно діяло заради просвіти народу, створювало шедеври високої духовної культури, закладало систему ефективної у свій час народної освіти. Вивчення багатства цього вчення, значимості історичної спадщини і усвідомлення перспективи, отже розумієш головне завдання — підготувати вчителя, який прийде до учнів викладати предмет. Для вчителів, педагогів-організаторів.

  Детальніше»

 Забутий митрополит Сильвестр Косов

   УДК: 2
           Г70
   Автор: Горовий А.В.
   Видавництво: К.: Наш час
   Рік видання: 2015
   ISBN: 978-617-7113-07-1
   Сторінок: 160
   Анотація: XVII століття сповнене суперечностей, зрад і звитяг. Запорізька Січ раз у раз, виходячи з берегів усталеної Речі Посполитої, нуртувала. Боротьба козацтва за свої привілеї часто-густо межувала з сваволею і залишала поза межею своїх інтересів український люд. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний зробив відчайдушну спробу перетворити свавільників-козаків на рушійну силу українства, опору православ’я. Задля цієї мети дбав не лише про об’єднання різних верств народу, а й про належну освіту та розвиток культури. По смерті Сагайдачного цю ідею перейняв знаний митрополит Петро Могила. А соратником став його учень, а потому і спадкоємець митрополичої кафедри Сильвестр Косов — патріот, який надихав Богдана Хмельницького вести війну не за чергові козацькі привілеї, а за державність, намагався протистояти Переяславським трактатам і втраті Київською митрополією своїх прав. Ця обставина і спричинила замовчування цієї непересічної постаті впродовж багатьох століть. Та нині прийшов час «збирати каміння» і повернути ім’я славного сина українського та білоруського народів Сильвестра Косова.