Сьогодні:

Каталог  » Суспільні науки » Статистика як наука. Теорія статистикиНа головну

Каталог » Суспільні науки » Статистика як наука. Теорія статистики
  Детальніше»

 Міжнародна статистика

   УДК: 311
           М85
   Автор: Моторин Р.М.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-11-003994-1
   Сторінок: 203
   Анотація: Розглянуто питання організації міжнародної статистики та статистики зарубіжних країн. Висвітлено методи міжнародної статистики і міжнародної системи національних рахунків. Подано класифікації, групування та показники міжнародної статистики населення, рівня життя, праці, національного багатства І капітальних вкладень, кінцевого продукту й національного доходу. Викладено статистичні показники міжнародної статистики в окремих галузях економіки: промисловості, сільському господарстві, фінансах, торгівлі. Для студентів вузів, що вивчають дисципліну „Міжнародні економічні відносини".

  Детальніше»

 Статистика населення

   УДК: 311
           С79
   Автор: Стеценко С.Г., Швець В.Г.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-11-003989-5
   Сторінок: 463
   Анотація: Розглянуто методи статистичного спостереження, аналізу демографічного і соціально-економічного складу населення України і його природного руху. Наведено статистичні дані, орієнтовані насамперед на стан і рух населення в історичному процесі. Особлива увага приділяється статистичним методам і показникам групування, динаміки, причинного аналізу, прогнозування та моделювання процесів народжуваності, смертності та ін. Описано переписи населення, вибіркові і поточні спостереження. Для студентів економічних спеціальностей вузів. Може бути корисний при вивченні соціології, соціальної гігієни та інших суспільних наук.

  Детальніше»

 Правознавство

   УДК: 34
           П68
   Автор: Настюк М.
   Видавництво: Львів: Світ
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-7773-0234-3
   Сторінок: 272
   Анотація: У посібнику висвітлені основні питання теорії та історії держави і права України, державного устрою сучасної Української держави, права та обов’язки її громадян, подаються загальні відомості про державне, адміністративне, цивільне, трудове право. Для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, а також для студентів неюридичних факультетів та вступників до вищих навчальних закладів.

  Детальніше»

 Статистичний щорічник Волинь - 2010

   УДК: 311
           С78
   Автор: Мотиль М.І.
   Видавництво: Луцьк: Головне управління статистики у Волинській області
   Рік видання: 2011
   Сторінок: 570
   Анотація: У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище Волині у 2010р. у порівнянні з попередніми роками. Приведено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники регіонів України. Розрахований на широке коло читачів.

  Детальніше»

 Статистичний щорічник Волинь - 2011

   УДК: 311
           С78
   Автор: За ред. В.Ю. Науменка
   Видавництво: Луцьк: Головне управління статистики у Волинській обл.; МКФ «Християнське життя»
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-966-8495-42-7
   Сторінок: 560
   Анотація: У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище Волині у 2011 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники регіонів України. Розрахований на широке коло читачів.

  Детальніше»

 Молодь Волині

   УДК: 311
           С78
   Автор: Відп. за вип. Берегович Н.Д.
   Видавництво: Луцьк: Головне управління статистики у Волинській області
   Рік видання: 2012
   Сторінок: 60
   Анотація: Збірник пропонує Вашій увазі інформацію, яка характеризує становище молоді Волинської області у 2011р. порівняно з попередніми роками (більшість показників представлено за 2000, 2005, 2009-2011рр.)- Видання містить основні демографічно-соціальні показники, дані про зайнятість молоді, стан здоров’я, освіту, антисуспільні прояви. Окремі показники наведено в середньому в Україні. Для розрахунку відносних показників дані використовувались в одиницях. Збірник грунтується на використанні матеріалів державної статистики та результатах вибіркових обстежень, проведених органами державної статистики, адміністративних даних органів внутрішніх справ, управлінь освіти і науки, культури і туризму, охорони здоров’я, праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Використана інформація обласного центру зайнятості про працевлаштування і зайнятість молоді, що звернулись до служб зайнятості, управління охорони здоров’я облдержадміністрації про стан здоров’я молоді.

  Детальніше»

 Діти, жінки, сім’я: статистичний збірник

   УДК: 311
           С78
   Автор: Відп. за вип. Берегович Н.Д.
   Видавництво: Луцьк
   Рік видання: 2012
   Сторінок: 120
   Анотація: Збірник пропонує Вашій увазі широкий вибір статистичних показників про становище дітей, жінок та сім’ї у Волинській області у 2011р. порівняно з попередніми роками (більшість показників представлена за 2000, 2005, 2009- 2011рр.). Видання містить основні соціально-економічні та демографічні дані, показники про зайнятість та доходи населення, житлові умови, стан здоров’я і медичне обслуговування дітей та жінок, освіту і виховання, культуру та відпочинок, злочинність, соціальний захист. Окремі показники наведено в середньому в Україні та західних регіонах. Для розрахунку відносних показників дані використовувались в одиницях. Збірник грунтується на використанні матеріалів державної статистики та результатах вибіркових обстежень, проведених органами державної статистики, адміністративних даних органів внутрішніх справ, освіти, соціального захисту. Використана інформація управління охорони здоров’я облдержадміністрації про стан здоров’я та медичне обслуговування, обласного центру зайнятості про працевлаштування і зайнятість жінок.

  Детальніше»

 Соціально-демографічні аспекти життя волинян

   УДК: 311
           С69
   Автор: За ред. В.О. Грабаровської
   Видавництво: Луцьк: Головне управління статистики у Волинській області
   Рік видання: 2012
   Сторінок: 166
   Анотація: Збірник пропонує Вашій увазі широкий вибір статистичних показників, що характеризують соціально-демографічні аспекти життя волинян у 2011 р. у порівняні з попередніми роками (більшість показників представлена за 2000, 2005, 2009-2011 рр.). Видання містить макроекономічні показники, дані демографічної ситуації, зайнятості та матеріальної забезпеченості населення, інформацію про охорону здоров’я та безпеку, освіту та культуру, пенсійне забезпечення, житлові умови та соціальну напругу.

  Детальніше»

 Статистичний щорічник Волинь 2013

   УДК: 311
           С78
   Автор: За ред. Науменка В.Ю.
   Видавництво: Луцьк: Головне управління статистики у Волинській області
   Рік видання: 2014
   Сторінок: 512
   Анотація: У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище Волині у 2013 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники регіонів України. Розрахований на широке коло читачів.

  Детальніше»

 Волинь-2014

   УДК: 311
           В67
   Автор: За ред. Науменка В.Ю.
   Видавництво: Луцьк: Головне управління статистики у Волинській області
   Рік видання: 2015
   Сторінок: 48
   Анотація: Головне управління статистики у Волинській області підготувало статистичний буклет «Волинь-2014», що містить основні показники щодо соціально-економічного життя області у 2014р. в порівнянні з попереднім роком. Інформація розподілена за основними видами діяльності (промисловість, сільське господарство, будівництво, іноземні інвестиції, транспорт і зв’язок, торгівля, сфера послуг, праця і заробітна плата, населення). Значна кількість показників висвітлена по містах і районах області. Окрема інформація наведена у співставленні з загальнодержавною та даними регіонів країни (без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і М.Севастополя). Вартісні показники наведено у фактичних цінах відповідних років, індекси обчислено за даними у порівнянних цінах. Окремі показники за 2014р. є попередніми і можуть бути уточнені в наступних виданнях.