Сьогодні:

Каталог  » Суспільні науки » Економіка. Економічні наукиНа головну

Каталог » Суспільні науки » Економіка. Економічні науки
  Детальніше»

 Основи ринкової економіки

   УДК: 33
           О-75
   Автор: Петюх В.М., Коровський А.В., Ліфінцев М.О. та ін.
   Видавництво: К.: Урожай
   Рік видання: 1995
   ISBN: 5-337-01685-7
   Сторінок: 400
   Анотація: Розглянуто основні положення сімейної економіки, економіки на рівні підприємств та держави, міжнародної економіки й аграрної політики в сучасних умовах. Висвітлюються теоретичні основи економіки, розкриваються структура, закони ринку та механізми їх реалізації, методи господарювання, державна фінансово-кредитна, податкова, ціноутворювальна політика і політика соціального захисту. Підручник розрахований на учнів і викладачів професійних навчально-виховних закладів, а також може бути корисним для тих, хто бажає поповнити свої знання в галузі економіки.

  Детальніше»

 Політична економія кризи

   УДК: 33
           Л14
   Автор: Лагутін В.Д.
   Видавництво: Луцьк: Вежа
   Рік видання: 1996
   ISBN: 5-7763-8975-5
   Сторінок: 160
   Анотація: У посібнику розглядаються політико-економічні проблеми сучасного кризового етапу розвитку національної економіки України. Розкриття особливостей прояву кризових процесів і макроекономічної нестабільності дасть змогу студентам глибше з’ясувати суть загальних економічних закономірностей і зміст категорій політичної економії. У книзі систематизуються теоретичні і методологічні питання безробіття, інфляції, розвитку монетарної, кредитної і банківської сфер стосовно умов системної економічної кризи. Для студентів економічних факультетів.

  Детальніше»

 Основи економічної теорії: політекономічний аспект

   УДК: 33
           О-75
   Автор: Климко Г.Н., Нестеренко В.П., Каніщенко Л.О. та ін.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-11-004123-7
   Сторінок: 559
   Анотація: У підручнику, написаному провідними вченими-економістами країни, застосовано нетрадиційний підхід у розкритті теорії і практики розвитку ринкового господарства. З позицій загальнолюдських цінностей розглянуто досвід сучасного світового господарства, по-новому осмислено основні економічні категорії, поняття, закони. Розкрито напрями ринкової трансформації економіки України. Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів, що вивчають дисципліну «Основи економічної теорії». Може бути корисний викладачам, науковцям, економістам-практикам.

  Детальніше»

 Державні фінанси

   УДК: 33
           Б17
   Автор: Базилевич В.Д., Баластрик Л.О.
   Видавництво: К.: Атіка
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-326-000-9
   Сторінок: 368
   Ключові слова: Державні фінанси України, бюджетна система, державний бюджет, бюджетний дефіцит, оподаткування, державні цільові фонди, соціальні гарантії населення, регулювання економіки, державний кредит, державний борг, державний фінансовий контроль.

  Детальніше»

 Державні фінанси в транзитивній економіці

   УДК: 33
           Д41
   Автор: Карлін М.І., Горбач Л.М., Новосад Л.Я. та ін.
   Видавництво: К.: Кондор
   Рік видання: 2003
   ISBN: 966-7982-31-9
   Сторінок: 220
   Анотація: У посібнику розглянуто основні проблеми теорії і практики державних фінансів в умовах транзитивної економіки. Розкрито сутність і особливості формування фінансових ресурсів держави відповідно до типової програми курсу "Державні фінанси", а також подано основні напрями розвитку та становлення державних фінансів в Україні. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти.

  Детальніше»

 Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика

   УДК: 33
           Е64
   Автор: Молдаванов М.І.
   Видавництво: К.: Техніка
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-335-01123-8
   Сторінок: 856
   Анотація: Словник містить понад 5000 статей, в яких термін із галузі менеджменту, маркетингу, інформатики подається російською, німецькою, французькою та польською мовами з професійним тлумаченням його російською. Розрахований на спеціалістів, які займаються підприємництвом.

  Детальніше»

 Економіка

   УДК: 33
           М48
   Автор: Мельничук В.Г., Ковальчук Г.О.
   Видавництво: К.: Навчальна книга
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-7943-77-1
   Сторінок: 368
   Ключові слова: Господарювання, економіка, економічна діяльність, економічні ресурси, ринок, конкуренція, гроші, економічний процес, виробництво, підприємництво, підприємство,ринкова інфраструктура, фінансово-кредитні установи, менеджмент, маркетинг, податки, доходи, економічні відносини, міжнародна торгівля, міжнародна економічна інтеграція, міжнародна валютна система, перехідна економіка, світова економіка.

  Детальніше»

 Економіка для старших класів

   УДК: 33
           Е45
   Автор: Уоттс М., Маккоркл С., Мезарос Б., Сміт Р.Ф., Хайсміт Р. Дж.
   Видавництво: Українська Рада з економічної освіти
   Рік видання: 1999
   ISBN: 966-95173-5-4
   Сторінок: 216
   Анотація: Вперше українською мовою перекладено популярний в американських школах посібник з економіки. Він містить основні економічні поняття, які вивчаються у старших класах з курсів економіки. Особливу увагу приділено питанням обмеженості ресурсів, ринковому механізмові, попиту і пропозиції, розподілові доходів, грошам та монетарній політиці. Книга складається з 20 уроків. Усі уроки мають однотипну структуру. Послідовно висвітлено основні економічні поняття та фундаментальні економічні ідеї, які розкриваються під час уроку; мету уроку, час, потрібний для проведення уроку, та матеріали. Для кожного уроку подаються матеріали для ігор або самостійної роботи учнів (індивідуально або малими групами). Книга містить таблиці, графіки, схеми, діаграми, що полегшують сприйняття багатьох економічних понять та термінів. Для зручності окремо виділено підпункти з базовим теоретичним матеріалом. Для вчителів економіки та учнів старших класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, професійних училищ і коледжів.

  Детальніше»

 Єврорегіон Буг: Волинська область

   УДК: 33
           Є24
   Автор: Клімчук Б.П., Луцишин П.В., Лажнік В.Й.
   Видавництво: Луцьк: ред.-вид. відд. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки
   Рік видання: 1997
   ISBN: 5-7763-8788-4
   Сторінок: 448
   Анотація: У колективній монографії узагальнено матеріали географічних досліджень природно-ресурсного потенціалу, населення, господарства, соціальної сфери і розглянуто питання транскордонного співробітництва Волинської області. Розділи монографії написали науковці і викладачі волинського державного університету ім. Лесі Українки, працівники державних установ області. Розраховано на вчителів загальноосвітніх шкіл, викладачів географії гімназій, коледжів і вузів, аспірантів, працівників господарських, науково-дослідних і проектних організацій. Може бути використано студентами географічних та економічних факультетів, країнознавцями, а також усіма, хто цікавиться географією Волині.

  Детальніше»

 Государство и управление в США

   УДК: 33
           Г72
   Автор: Евенко Л.И.
   Видавництво: М.: Мысль
   Рік видання: 1985
   Сторінок: 303
   Анотація: Книга сотрудников Института США и Канады АН СССР критически анализирует широкий круг новейших явлений в области управления в экономике США. Обострение экономических, политических, социальных противоречий американского капитализма вызывает необходимость приспособить формы, методы, системы управления к новым условиям. Так называемый кризис управления в бизнесе и государственном аппарате — одно из проявлений кризиса, характерного для американской экономики.