Сьогодні:

Каталог  » Суспільні науки » Економіка. Економічні наукиНа головну

Каталог » Суспільні науки » Економіка. Економічні науки
  Детальніше»

 Китайцы о себе

   УДК: 33
           К90
   Автор: Куликов В.С.
   Видавництво: М.: Политиздат
   Рік видання: 1989
   ISBN: 5-250-00972-7
   Сторінок: 256
   Анотація: Куликов В. С, журналист-международник, работает в КНР. Основу его книги составляют встречи и беседы с политическими деятелями, рабочими, крестьянами, служащими, интеллигенцией, размышления автора. Освещаются различные стороны жизни страны — ее политика, экономика, культура. Особо выделены проблемы реформы, проходящей в Китае; рассказывается о быте китайского народа, его традициях.

  Детальніше»

 Основи економіки. 11 клас

   УДК: 33:37.016
           О-75
   Автор: Радіонова І.Ф. та ін.
   Видавництво: К.: Зодіак-ЕКО
   Рік видання: 1995
   ISBN: 5-7707-7466-5
   Сторінок: 224
   Анотація: Пробний підручник для 11 класу загальноосвітньої школи.

  Детальніше»

 Политическая экономия

   УДК: 33
           П50
   Автор: Медведев В.А., Абалкин Л.И., Ожерельев О.И. и др.
   Видавництво: М.: Политиздат
   Рік видання: 1988
   ISBN: 5-250-00998-0
   Сторінок: 735
   Анотація: Предлагаемый учебник — первая попытка изложить курс политэкономии исходя из требований перестройки, обновления всех сфер жизни нашего общества и нового политического мышления. Авторы стремились выйти за пределы устоявшихся представлений и накопившихся традиций. Отличительные особенности учебника — новая структура и логика курса; тесная связь рассматриваемых экономических законов, категорий и понятий с реальной действительностью, экономической политикой, практикой хозяйствования; творческий подход к анализу новых явлений, рожденных жизнью; стремление помочь читателю овладеть современными экономическими знаниями, выработать чувство хозяина на производстве и в обществе. Созданный коллективом известных ученых-экономистов, учебник предназначен для высших учебных заведений. Его могут использовать все, кто интересуется экономической теорией.

  Детальніше»

 Промінвестбанк: стратегія відтворення

   УДК: 33
           М33
   Автор: Матвієнко В.П., Матвієнко П.В.
   Видавництво: К.: Наукова думка
   Рік видання: 2002
   ISBN: 966-00-0125-8
   Сторінок: 352
   Анотація: Книга відомих фінансистів і громадських діячів - Голови Правління Промінвестбанку професора В.П.Матвієнка і народного депутата України П.В.Матвієнка - знайомить читачів з понад 80-річною історією найбільшого фінансового інституту вітчизняної промисловості. Промінвестбанк, який за економічними показниками 2001 р. увійшов до числа 1000 найбільших банків світу, пройшов складний шлях від маленького банківського відділу, залежної від центру контори Промбанку та Будбанку СРСР до незаперечного лідера українського банківського бізнесу з бездоганною діловою репутацією. Для працівників банківських і фінансових установ, студентів та аспірантів вищих економічних навчальних закладів, підприємців, а також усіх, хто цікавиться історією банківської справи в Україні.

  Детальніше»

 Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій

   УДК: 33
           Б87
   Автор: Брайсон Джон М.
   Видавництво: Львів: Літопис
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-7007-106-5
   Сторінок: 352
   Анотація: Праця Джона Брайсона вперше побачила світ 1988 року й відтоді мала дев’ять перевидань. Сьогодні вона — класичний підручник із цієї дисципліни. Пропонована книжка містить ґрунтовну інформацію про керування, стратегічне планування й інструменти, що можуть допомогти керівникам та підлеглим збільшити здобутки організації. Для керівників державних і неприбуткових організацій, викладачів та студентів, що спеціалізуються в галузі державного управління й менеджменту, фасилітаторів.

  Детальніше»

 Бюджетна система України

   УДК: 33
           К21
   Автор: Карлін М.І.
   Видавництво: К.: Знання
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-966-346-489-3
   Сторінок: 428
   Анотація: У навчальному посібнику аналізуються структура бюджетної системи України, доходи і видатки бюджетів різних рівнів. Значну увагу приділено з’ясуванню особливостей фінансування бюджетних установ та організацій різних видів (навчальних закладів, лікувальних установ, органів державної влади тощо). Для кращого засвоєння студентами викладеного матеріалу у посібнику наведені приклади розрахунків за кодами витрат кошторисів різних бюджетних установ нашої країни. За змістом і методикою подання матеріалу посібник відповідає програмі нормативного курсу «Бюджетна система України» і сучасним стандартам освіти. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Фінанси». Книга може бути використана також студентами інших спеціальностей, які вивчають курси «Фінанси», «Податкова система України», «Бюджетний менеджмент».

  Детальніше»

 Управління ІТ-проектами. Книга 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами

   УДК: 33
           К29
   Автор: Катренко А.В.
   Видавництво: Львів: "Новий Світ - 2000"
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-966-418-148-5
   Сторінок: 550
   Анотація: В першій книзі підручника викладені основи управління проектами, наведені стандарти, основні моделі та методи планування та управління перебігом виконання проекту. Розглянуті основні поняття управління проектами, властивості та сутність управління проектами, обмеження, що виникають в проектах. Наведена класифікація проектів за різноманітними класифікаційними ознаками, поняття циклу життя проекту та продукту, характеристики фаз та моделі циклу життя проекту. Розглянуті особливості розроблення й документування циклів .життя високотехнологічних проектів, методологічні принципи та моделі циклу життя ІТ-проектів та програмних засобів. Викладені еволюція систем управління проектами, аспекти інтеграції стратегії організації і проектів, особливості проектного підходу в бізнесі. Розглянуті стандарти, експертні області, області знань та процеси управління проектами, особливості сертифікації фахівців, види організаційних структур, особливості формування та управління командою проекту. Викладені особливості та інструменти календарного планування проекту, структурування та деталізація проекту, типи розкладів проекту, побудова мережевого графіку проекту та алгоритми розрахунку його параметрів методом критичного шляху, оптимізація проекту за критеріями вартості та тривалості. Розглянуті основні поняття та способи управління ризиками, методи оцінювання та аналізу ризику, метод PERT, календарне планування та проблематика управління ресурсами проекту, управління вартістю проекту. Викладені проблеми закриття проекту, ухвалення результатів, документи про набутий досвід, аналіз закриття проекту.

  Детальніше»

 Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

   УДК: 33
           Ш25
   Автор: Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І.
   Видавництво: К.: Центр учбової літератури
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-611-01-0257-5
   Сторінок: 440
   Анотація: Навчальний посібник написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах і організаціях» затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів. Посібник призначений для самостійної підготовки до комплексного державного екзамену з фахових дисциплін спеціальності «Облік і аудит». Для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю «Облік і аудит».

  Детальніше»

 Контрольно-ревізійна діяльність

   УДК: 33
           Ж66
   Автор: Живко З.Б., Ревак І.О., Живко М.О.
   Видавництво: К.: Алерта
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-617-566-080-5
   Сторінок: 496
   Анотація: Викладено основні науково-теоретичні й практичні положення курсу «Контрольно-ревізійна діяльність» згідно з навчальною програмою юридичних та економічних вищих навчальних закладів з урахуванням вимог міжнародних бухгалтерських стандартів, відповідних законів України та інших нормативних актів. Висвітлено особливості перевірки під час ревізії, проведення аудиту в умовах комп’ютерних технологій. Розглянуто методику проведення аудиту та взаємодію ревізорів з правоохоронними органами. Подано тестово-словниковий матеріал за модулями курсу. Для курсантів, студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аудиторів, практичних працівників бухгалтерій, контрольно-ревізійних підрозділів, фінансово-економічних відділів, членів внутрішньогосподарських комісій, контролюючих та правоохоронних органів.

  Детальніше»

 Контрольно-ревізійна діяльність

   УДК: 33
           Ж66
   Автор: Живко З.Б., Ревак І.О., Живко М.О.
   Видавництво: К.: Алерта
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-617-566-080-5
   Сторінок: 496
   Анотація: Викладено основні науково-теоретичні й практичні положення курсу «Контрольно-ревізійна діяльність» згідно з навчальною програмою юридичних та економічних вищих навчальних закладів з урахуванням вимог міжнародних бухгалтерських стандартів, відповідних законів України та інших нормативних актів. Висвітлено особливості перевірки під час ревізії, проведення аудиту в умовах комп’ютерних технологій. Розглянуто методику проведення аудиту та взаємодію ревізорів з правоохоронними органами. Подано тестово-словниковий матеріал за модулями курсу. Для курсантів, студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аудиторів, практичних працівників бухгалтерій, контрольно-ревізійних підрозділів, фінансово-економічних відділів, членів внутрішньогосподарських комісій, контролюючих та правоохоронних органів.