Сьогодні:

Каталог  » Суспільні науки » Економіка. Економічні наукиНа головну

Каталог » Суспільні науки » Економіка. Економічні науки
  Детальніше»

 Фінансова грамотність

   УДК: 33
           Ф59
   Автор: За заг. ред. Т.С. Смовженко
   Видавництво: Київ
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-8618-31-4
   Сторінок: 311
   Анотація: Навчальний посібник із фінансової грамотності дасть знання про фінансові інститути і пропоновані ними продукти, а також уміння їх за потреби використовувати з розумінням відповідальності за наслідки власних дій. Для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.

  Детальніше»

 Основи податкових знань: посіб. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів

   УДК: 33
           О-75
   Автор: Калач Г.М., Коваленко Ю.М., Забарна Т.А. та ін.
   Видавництво: К.: ВД «Освіта»
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-617-656-265-8
   Сторінок: 128

  Детальніше»

 Управління діяльністю організаційно-виробничих систем

   УДК: 33
           П30
   Автор: Петрович Й.М.
   Видавництво: К.: Знання
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-617-07-0081-0
   Сторінок: 510
   Анотація: У навчальному посібнику узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід управління діяльністю організаційно-виробничих систем у ринкових умовах господарювання. Чільне місце відведено теоретичним засадам їх формування і функціонування, особливий акцент зроблено на висвітленні проблемних питань управління інноваційною, виробничою, постачальницькою та збутовою діяльністю. Розглянуто проблемні питання управління процесами адаптації, диверсифікації, конверсії та перепрофілювання діяльності організаційно-виробничих систем. Актуалізації й перевірці засвоєння матеріалу сприятимуть вміщені в посібнику контрольні запитання та тести. Для студентів вищих навчальних закладів, які опановують економічні спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», а також для студентів технічних спеціальностей, слухачів закладів підвищення кваліфікації, аспірантів, економістів і менеджерів, освітян та науковців, яких цікавлять сучасні проблеми управління.

  Детальніше»

 Поведінка споживача: навч. посіб.

   УДК: 33
           Л25
   Автор: Ларіна Я.С., Рябчик А.В.
   Видавництво: К.: ВЦ «Академія»
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-966-580-447-5
   Сторінок: 224
   Анотація: У пропонованому навчальному посібнику розкрито мотиваційні складники процесу прийняття споживачами рішень про купівлю, купівельної поведінки, а також методи та маркетингові інструменти їх дослідження та впливу на них. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться маркетологам-практикам, фахівцям із продажів і всім, кого цікавлять економічні, соціопсихологічні передумови ефективної дистрибуційної діяльності.

  Детальніше»

 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

   УДК: 33
           П52
   Видавництво: К.: Алерта
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-617-566-294-6
   Сторінок: 304
   Анотація: Видання містить положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П© БО) і Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами станом на 1 жовтня 2014 року. Для студентів економічних спеціальностей навчальних закладів всіх рівнів акредитації. Може бути використаний фахівцями з бухгалтерського обліку, аспірантами та викладачами вищих навчальних закладів.

  Детальніше»

 План рахунків бухгалтерського обліку. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Практичний посібник

   УДК: 33
           П37
   Автор: Відп. за вип. О.В. Діордійчук
   Видавництво: К.: Алерта
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-617-566-069-0
   Сторінок: 138
   Анотація: Видання містить План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Для фахівців з бухгалтерського обліку, студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

  Детальніше»

 Економічна теорія: Політекономія

   УДК: 33
           Е45
   Автор: За ред. В.Д. Базилевича
   Видавництво: К.: Знання
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-617-07-0157-2
   Сторінок: 710
   Анотація: Це нове видання добре відомого в Україні підручника з економічної теорії. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп’ютерних технологій організації навчального процесу. Розраховано насамперед на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також науковцям, керівникам та службовцям державних установ, працівникам комерційних структур, усім, хто прагне оволодіти економічною теорією.

  Детальніше»

 Збірник тез доповідей VII Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки»

   УДК: 33
           М75
   Автор: Уклад. О.П. Боярчук, І.В. Макарук, О.Я. Лещенко
   Видавництво: Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф»
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-966-2379-98-3
   Сторінок: 334
   Анотація: До збірників включені тези доповідей студентів на VII Міжнародній студентській науковій конференції «Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки». Висвітлені актуальні проблеми і перспективи розвитку менеджменту та економіки; запропоновані шляхи вдосконалення фінансової та маркетингової політики; підвищення мовної компетенції майбутніх фахівців; вирішення глобальних і регіональних екологічних проблем сучасності.

  Детальніше»

 Збірник тез доповідей VIIІ Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки»

   УДК: 33
           М75
   Автор: Уклад. О.П. Боярчук, І.В. Макарук, О.Я. Лещенко
   Видавництво: Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф»
   Рік видання: 2015
   ISBN: 978-966-2379-98-3
   Сторінок: 332
   Анотація: До збірника включені тези доповідей студентів на VIII Міжнародній студентській науковій конференції «Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки». Висвітлені актуальні проблеми і перспективи розвитку менеджменту та економіки; запропоновані шляхи вдосконалення фінансової та маркетингової політики; підвищення мовної компетенції майбутніх фахівців; вирішення глобальних і регіональних екологічних проблем сучасності.

  Детальніше»

 Формування та становлення ринку комерційної нерухомості в регіоні. Монографія

   УДК: 33
           П12
   Автор: Павлов В.І., Ліповська-Маковецька Н.І.
   Видавництво: Рівне: НУВГП
   Рік видання: 2009
   ISBN: 978-966-327-110-1
   Сторінок: 187
   Анотація: У монографії розкриваються теоретико-методологічні засади формування ринку комерційної нерухомості. Проведена діагностика процесів становлення та визначені механізми підвищення ефективності його функціонування на регіональному рівні. Видання розраховано на наукових працівників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, керівників та спеціалістів органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування, підприємницьких структур, аспірантів, а також широко коло читачів.