Сьогодні:

Каталог  » Географія. Біографія. Історія » АрхеологіяНа головну

Каталог » Географія. Біографія. Історія » Археологія
  Детальніше»

 Речі говорять

   УДК: 902
           Т31
   Автор: Телегін Д.Я.
   Видавництво: К.: Наукова думка
   Рік видання: 1978
   Сторінок: 102
   Анотація: Яким було життя наших далеких предків, що тисячі років тому населяли прибережжя старого Славутича? Отже, про людину кам’яного віку й епохи міді та бронзи розповідається на сторінках цієї книжки, а саме: про первісних мисливців на мамонта й будівників перших у наших степах курганів, про появу «людини розумної» в Подніпров’ї, про етнографію бронзового віку на Україні. Окремі нариси допоможуть читачеві уявно перенестися на поселення первісних рибалок з побережжя Дніпра й спостерігати «живий кам’яний вік» наших земель. Книжка написана за матеріалами найновіших археологічних розкопок, що проводилися, головним чином, на новобудовах України. Розрахована на найширші кола читачів і має служити справі поширення знань про стародавні пам’ятки України та сприяти їх охороні.

  Детальніше»

 Археологічні пам’ятки Волині

   УДК: 902
           А64
   Автор: Кучінко М.М., Охріменко Г.В.
   Видавництво: Луцьк, «Вежа»
   Рік видання: 1995
   ISBN: 5-7763-2624-9
   Сторінок: 168
   Анотація: У навчальному посібнику коротко розкрито роль і специфіку археології у вивченні давньої історії Волині, охарактеризовано всі археологічні культури, відомі на території області. В книзі вміщено перелік відомих археологічних пам’яток, локалізовано їх місцезнаходження, подано датування та культурну приналежність. Для студентів історичних спеціальностей вузів та вчителів історії.

  Детальніше»

 Археологія доби українського козацтва XVI-XVIII ст.

   УДК: 902
           А64
   Автор: Винокур І.С., Титова О.М., Свєшнікова І.К. та ін.
   Видавництво: К.: ІЗМН
   Рік видання: 1997
   ISBN: 5-7763-9284-5
   Сторінок: 336
   Анотація: В означеному посібнику йдеться про матеріальну й духовну культуру України XVI—XVIII ст. Після короткого огляду про походження українського козацтва подаються дані про Січі Низового Дніпра, паланки, зимівники, цвинтарі, а також культову і цивільну архітектуру. На сторінках праці читач знайде чимало нового про речі побуту козацьких часів, озброєння козацьких військ, одяг, козацькі клейноди, дані про нумізматичні знахідки, зразки образотворчого мистецтва тощо. Праця, до якої додається Каталог історико-археологічних пам’яток і пам’ятних місць українського козацтва, у такому викладі та обсязі є першою у світовій історіографії. Посібник і Каталог до нього виконано у Науково-дослідному центрі «Часи козацькі». Призначено для викладачів, студентів, учнів старших класів і любителів археологічного минулого нашого народу.

  Детальніше»

 Південноруське село ІХ - ХІІІ ст.

   УДК: 902
           П28
   Автор: Моця О.П., Коваленко В.П, Петрашенко В.О.
   Видавництво: К.: ІЗМН
   Рік видання: 1997
   ISBN: 5-7763-9247-0
   Сторінок: 180
   Анотація: У посібнику на основі вивчення нових археологічних джерел містяться дані щодо розвитку давньоруських сільських поселень. Завдяки новітнім матеріалам з’ясовано, що рівень життя населення більшості селищ IX—XIII ст. майже нічим не різнився від міського. Розкопки широкими площами дали нові відомості стосовно планування та забудови поселень, соціально-економічних стосунків людності півдня Київської Русі. Для вчителів та студентів, слухачів Малих академій наук, істориків, археологів, краєзнавців.

  Детальніше»

 Археологія та стародавня історія України

   УДК: 902
           Ч-74
   Автор: Чмихов М.О. та ін.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1992
   ISBN: 5-325-00096-9
   Сторінок: 376
   Анотація: Цей курс лекцій є першим навчальним посібником, спеціально присвяченим археології та стародавній історії України. Обґрунтовується величезне значення подій вітчизняної історії для становлення загальнолюдської цивілізації. Широко розглядаються питання етногенезу давнього населення нашої країни: походження та розвитку індоєвропейських народів, витоків українського етносу та ін. Для студентів вузів.

  Детальніше»

 Народний календар Волинського Полісся від свята до свята

   УДК: 908(477.82)
           К64
   Автор: Кондратович О.П.
   Видавництво: Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня»
   Рік видання: 2009
   ISBN: 978-966-361-394-9
   Сторінок: 200
   Анотація: У книзі системно, від свята до свята, показано спосіб життя поліщуків, їхні набутки у сфері матеріальної та духовної культури, розкриваються традиції, звичаї, обряди, вірування та повір’я. Мова праці багата, яскрава, пересипана переказами, легендами, спогадами старожилів. Книга стане в пригоді вчителям, учням, студентам, кожному, кому не байдужа історія нашого народу, його поступ у просторі та часі.