Сьогодні:

Каталог  » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Лінгвістика. Мовознавство. МовиНа головну

Каталог » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Лінгвістика. Мовознавство. Мови
  Детальніше»

 Синтаксис сучасної української мови

   УДК: 811
           С47
   Автор: Карпенко Ю.О.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-11-00425-0
   Сторінок: 670
   Анотація: Подано синхронний опис синтаксису сучасної української мови, а також критичний огляд літератури з проблемних питань. Наведено нове трактування парадигм простих і складних речень.

  Детальніше»

 Давньоруська спадщина в лексиці української мови

   УДК: 811.161.2
           Н67
   Автор: Німчук В.В.
   Видавництво: К.: Наук.думка
   Рік видання: 1992
   ISBN: 5-12-000639-6
   Сторінок: 416
   Анотація: У монографії досліджуються положення і розвиток масиву давньоруської лексики для позначення предметів і явищ навколишнього середовища. Вивчаються словникові системи, пов’язані з буттям, простором і часом, будовою всесвіту, землі, а також географічна метеорологічна, ботанічна, зоологічна та інша номенклатура X-XIII ст.

  Детальніше»

 Історія української літературної мови

   УДК: 811.16
           Б12
   Автор: Бабич Н.Д.
   Видавництво: Львів: Світ
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-7773-0014-6
   Сторінок: 376
   Анотація: Навчальний посібник містить вправи, завдання, контрольні запитання та бібліографічні довідки, які передбачають практичне засвоєння курсу історії української літературної мови-становлення лексичної і стилістичної систем мови, граматичних та правописних її норм у взаємозв’язках з живим мовленням, з історією, духовною та матеріальною культурою українців.

  Детальніше»

 Сучасна українська літературна мова

   УДК: 811.16
           С91
   Автор: Плющ М.Я., Бевзенко С.П., Грипас Н.Я., Козачук Г.О., Леута О.І., Лобода В.В.
   Видавництво: К.: Вища шк.
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-11-004251-9
   Сторінок: 414
   Анотація: У підручнику викладено всі основні теоретичні питання курсу: про українську мову як національну мову українського народу та її походження і розвиток, фонетичну і фонологічну системи, словниковий склад, граматичну будову й словотвір.

  Детальніше»

 Сучасна українська мова

   УДК: 811
           Ш37
   Автор: Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-325-00178-7
   Сторінок: 336
   Ключові слова: Графіка. Орфографія. Фонетика. Орфоепія. Морфологія. Лексика. Фразеологія. Морфеміка. Словотвір. Синтаксис.

  Детальніше»

 Русский язык. 5 клас: Планы-конспекты уроков

   УДК: 811
           Ф51
   Автор: Филатова И.С.
   Видавництво: Х.: Ранок
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-08-0448-2
   Сторінок: 192
   Анотація: Издание содержит разработки уроков для 5 класса по программах «Російська мова» для 12-летней школы с украинским языком обучения. Автор предлагает календарное планирование и планы-конспекты 70 уроков. Предназначено для учителей русского языка школ с украинским языком обучения.

  Детальніше»

 Мій французький друг: французька мова. 6 клас

   УДК: 811
           К49
   Автор: Клименко Ю.М.
   Видавництво: К.: Генеза
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-504-486-9
   Сторінок: 176
   Анотація: Підручник для 6-го класу (друга іноземна мова) продовжує серію навчальних видань, рекомендованих для оволодіння французькою мовою в загальноосвітніх навчальних закладах. Матеріал підручника, створеного на основі комунікативного методу, організовано в межах тем, визначених програмою, і застосовано у відповідних мовленнєвих ситуаціях, що стимулюють учнів до спілкування французькою мовою, висловлення власної думки, творчого використання набутих умінь і навичок. Підручник спрямовано на практичне взаємопов’язане оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності. Важливе місце в ньому займають діалоги, парна та групова робота, оскільки провідну роль у навчанні французької мови автор надає спілкуванню. Кожний урок розрахований на роботу в класі протягом 4 академічних годин. Завдання до підсумкових контрольних робіт, граматичний додаток, відмінювання дієслів і французько-український словник подано в кінці підручника.

  Детальніше»

 English. 6 клас

   УДК: 811
           К26
   Автор: Карп
   Видавництво: Тернопіль: Астон
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-308-148-1
   Сторінок: 192
   Анотація: Підручник англійської мови для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

  Детальніше»

 Ми вивчаємо англійську мову. Підручник для 6 класу

   УДК: 811
           Н55
   Автор: Несвіт А.М.
   Видавництво: К.: Генеза
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-504-483-4
   Сторінок: 208
   Анотація: Підручник створений відповідно до чинної програми з іноземних мов і продовжує серію навчальної літератури, рекомендованої для оволодіння англійською мовою у загальноосвітніх навчальних закладах. Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. В ньому автор дотримується загальнодидактичних принципів доступності, логічності, свідомості, активності та наочності у навчанні. Яскраво ілюстрований підручник складається з восьми розділів, побудованих за тематико-ситуативним принципом. Організація навчального матеріалу в розділах передбачає використання інтерактивних методів навчання.

  Детальніше»

 English. 6 клас

   УДК: 811
           К59
   Автор: Козловська Т.П.
   Видавництво: К.: Знання України
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-316-125-6
   Сторінок: 256
   Анотація: Підручник англійської мови для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів.