Сьогодні:

Каталог  » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Лінгвістика. Мовознавство. МовиНа головну

Каталог » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Лінгвістика. Мовознавство. Мови
  Детальніше»

 Das Buch in deinem Leben (Книга в твоей жизни)

   УДК: 811
           К53
   Автор: Щеглова Т.Я.
   Видавництво: М.: Просвещение
   Рік видання: 1990
   ISBN: 5-09-000961-9
   Сторінок: 110
   Анотація: В книгу вошли отрывки из произведений видных немецкоязычных писателей прошлого и современности, рассказывающие о роли книг в духовном становлении личности. Книга снабжена послетекстовыми комментариями и методическим аппаратом.

  Детальніше»

 Краткий грамматический справочник немецкого языка

   УДК: 811
           В19
   Автор: Васильева М.М.
   Видавництво: М.: Высш. школа
   Рік видання: 1978
   Сторінок: 127
   Анотація: Настоящее пособие дает в сжатой форме все основные явления морфологии, синтаксиса и словообразования немецкого языка в объеме программы по иностранным языкам для неязыковых вузоз. Особое внимание уделяется употреблению наиболее распространенных в разговорном языке и типичных для научной литературы форм и конструкций. При подготовке переиздания (1-е изд. в 1970 г., 2-е изд.—в 1973 г.) автор переработал пособие, внеся необходимые исправления и уточнения.

  Детальніше»

 Bildung und Wissenschaft in der DDR (Образование и наука ГДР)

   УДК: 811
           К93
   Автор: Куриленко П.Н., Улеман Х., Цорн К.
   Видавництво: М.: Высш. школа
   Рік видання: 1980
   Сторінок: 135
   Анотація: Пособие, знакомящее студентов с различными сторонами образования и науки в ГДР, является результатом совместного труда специалистов СССР и ГДР. В нем рассказывается о структуре и функции государственных органов и общественных организаций, связанных со сферой науки и подготовки специалистов для различных отраслей народного хозяйства, дается развернутая характеристика единой социалистической системы образования, начиная с дошкольных учреждений и кончая высшими учебными заведениями и системой повышения квалификации взрослого населения страны.

  Детальніше»

 Німецько-український, українсько-німецький словник

   УДК: 811
           Н67
   Автор: Басанець З.О., Бублик В.Н., Двухжилов О.В. та ін.
   Видавництво: К.: Феміна
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-7707-5989-5
   Сторінок: 736
   Анотація: Словник містить близько 40000 найбільш уживаних слів та словосполучень німецької та української мов. Широко представлена суспільно-політична, науково-технічна, спортивна та розмовна лексика. Словник побудований за гніздовою системою. У гніздах об’єднані слова, які мають спільний корінь, а також складні слова. Подано у ньому і списки географічних назв, таблицю відмінювання німецьких іменників, список німецьких дієслів сильної та неправильної дієвідмін. Призначений для учнів, учителів, слухачів курсів іноземних мов, студентів, аспірантів та осіб, які вивчають німецьку мову самостійно. До словника не увійшли інтернаціональні слова, які за своїм звучанням і значенням близькі до українських.

  Детальніше»

 Німецькі прислів’я та приказки

   УДК: 811
           Д30
   Автор: Демедюк М.Р.
   Видавництво: К.: Рад. школа
   Рік видання: 1973
   Сторінок: 102
   Анотація: Довідник містить близько 500 найуживаніших німецьких прислів’їв і приказок з їх українськими та російськими відповідниками, що дає змогу користуватися ним і в школах з російською мовою викладання. Для зручності користування в кінці книжки подано український та російський покажчики прислів’їв та приказок. Книжка може бути використана як довідник вчителями, учнями старших класів середньої школи, студентами вузів та всіма, хто вивчає німецьку мову.

  Детальніше»

 Українсько-німецький розмовник

   УДК: 811
           Б86
   Автор: Бочко Г.П., Кудіна О.Ф.
   Видавництво: К.: Освіта
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-330-02253-3
   Сторінок: 224
   Анотація: Розмовник є довідковим посібником з розвитку навичок монологічного і діалогічного німецького мовлення. У ньому розроблено 24 теми, до кожної з яких подано лексику, розмовні моделі, полілоги та діалоги, на основі яких можна самостійно скласти тексти з теми. У додатку вміщено деяку довідкову інформацію і список дієслів сильної та неправильної дієвідміни. Для широкого кола читачів: учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, слухачів курсів іноземних мов, учителів, іноземців, які вивчають українську мову, а також для всіх, хто цікавиться німецькою мовою.

  Детальніше»

 Про новий німецький правопис

   УДК: 811
           П78
   Автор: Міщенко Л.А.
   Видавництво: К.: Освіта
   Рік видання: 1997
   ISBN: 966-04-0133-7
   Сторінок: 46
   Анотація: Сучасна німецька мова перебуває в постійному розвитку і відчуває на собі вплив загальних інтеграційних процесів, що відбуваються в Європі і в усьому світі. Це стосується і тенденцій у мовознавстві систематизувати і полегшувати для практичного вживання досить складні правила німецького правопису, прийняті Віденською Орфографічною конференцією у 1994 році. Мета пропонованого посібника — своєчасно ознайомити учителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, викладачів вузів, учнів, студентів, а також усіх, хто вивчає німецьку мову або користується нею у своїй професійній діяльності, з основними змінами у німецькій орфографії.

  Детальніше»

 Українсько-німецький словник актуальної лексики

   УДК: 811
           У45
   Автор: Кунч Л. та ін.
   Видавництво: К.: Український світ
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-87274-322-Х
   Сторінок: 256
   Анотація: Це принципово нове видання підготували мовознавці з Німеччини та України. Тут зібрано актуальну лексику з різних сфер комунікації, передусім складні українські й німецькі терміни, що досі не подавалися у словниках і пов’язані з новими економічними та соціально-культурними процесами у світі. Словник містить понад 8 тисяч слів і виразів.

  Детальніше»

 Німецько-український словник

   УДК: 811
           Н67
   Автор: Лисенко Е.І.
   Видавництво: К.: Рад. школа
   Рік видання: 1978
   Сторінок: 527
   Анотація: Словник містить близько 20 000 найуживаніших слів і ви--разів, достатніх для розуміння текстів середньої складності. Побудований за гніздовою системою. У гніздах об’єднані слова, що мають спільне визначальне слово. У кінці словника подано географічні назви. Розрахований на широке коло читачів — учнів і вчителів середніх шкіл, слухачів курсів іноземних мов, студентів, аспірантів, а також всіх, хто вивчає німецьку мову.

  Детальніше»

 Словник. Німецько-український. Українсько-німецький

   УДК: 811
           С48
   Автор: Басанець З.О. та ін.
   Видавництво: Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун»
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-7707-6408-2
   Сторінок: 640
   Анотація: Словник містить понад 40000 найбільш уживаних слів та словосполучень німецької і української мов. Широко представлена суспільно-політична, науково-технічна, літературна та розмовна лексика. Словник побудовано за оригінальною гніздовою системою. Призначений для учнів, викладачів, слухачів курсів іноземних мов, студентів, аспірантів та осіб, що вивчають німецьку мову самостійно.