Сьогодні:

Каталог  » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Лінгвістика. Мовознавство. МовиНа головну

Каталог » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Лінгвістика. Мовознавство. Мови
  Детальніше»

 Розмовляємо українською: мовознавчі етюди

   УДК: 811.16
           В54
   Автор: Вихованець І.Р.
   Видавництво: К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-617-615-014-5
   Сторінок: 160
   Анотація: У цій книжці йдеться про культуру української мови, типові вади усного і писемного мовлення. У ста десятьох мовознавчих етюдах подано поради стосовно вибору слів, морфологічних форм, синтаксичних конструкцій, словесного наголосу, стилістичних варіантів для найкращого висловлення думки. Шанувальникам рідного слова, журналістам, науковцям, редакторам, учителям, студентам і учням усім, хто дбає про культуру української мови.

  Детальніше»

 Педагогічна креативність викладачів-лінгвістів: монографія

   УДК: 811
           О-76
   Автор: Остафійчук Т.В., Бажанюк В.С., Камишин В.В.
   Видавництво: К.: Інфосистем
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-966-2249-72-9
   Сторінок: 256
   Анотація: У монографії представлено проблему педагогічної креативності викладачів-лінгвістів, що особливо актуальною з підвищенням вимог до вивчення іноземної мови. Проаналізовано різноманітні теоретичні підходи до вивчення педагогічної креативності. Подано оригінальний пакет діагностичного інструментарію дослідження прояву педагогічної креативності у викладачів іноземної мови. Запропоновано розроблений та апробований тренінг для розвитку педагогічної креативності у викладачів-лінгвістів. Представлено блок інтерактивних методів навчання, що сприятимуть розвитку лінгвістичної обдарованості учнів та студентів та допоможуть наповнити навчальні програми креативним змістом. Матеріал буде корисним у практичній діяльності педагогів, психологів, які проявляють інтерес до розвитку педагогічної креативності викладачів-лінгвістів та роботи з лінгвістично обдарованою молоддю.

  Детальніше»

 Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник

   УДК: 811
           Л59
   Автор: Редько В.Г., Полонська Т.К., Басай Н.П. та ін.
   Видавництво: К.: Педагогічна думка
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-644-356-7
   Сторінок: 260
   Анотація: Навчально-методичний посібник присвячено актуальним питанням навчання іноземної мови учнів старшої (профільної) школи. У ньому обґрунтовано стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти у старшій школі; окреслено лінгводидактичні засади рівневого навчання іноземної мови старшокласників; з’ясовано науково-теоретичні підходи до конструювання змісту уроків іноземної мови і до побудови елективних курсів; схарактеризовано особливості організації самостійної роботи з іноземної мови старшокласників; досліджено й рекомендовано найбільш адекватні сучасним цілям і завданням іншомовної освіти педагогічні технології навчання тощо. Посібник призначено для вчителів іноземних мов різних типів загальноосвітніх навчальних закладів, методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, авторів підручників з іноземних мов, студентів — майбутніх учителів іноземних мов, аспірантів і докторантів.

  Детальніше»

 Взаємодія класичного й некласичного вірша у творчості Василя Голобородька

   УДК: 801.655.7(043)
           К43
   Автор: Кицан О.
   Видавництво: Луцьк : Вежа-Друк
   Рік видання: 2013
   ISBN: -978-966-2750-24-9
   Сторінок: 212 с.
   Анотація: Досліджено взаємодію класичного й некласичного віршів у творчості відомого українського поета Василя Голобородька, Уперше виконано системний і цілісний аналіз строфіки й метрики автора. Показано художню своєрідність його мистецького доробку, специфічні форми спілкування з традиційною класичною поезією та явищами, характерними для творчих пошуків XX ст. Розглянуто основні праці, присвячені питанням верлібру, а також проаналізовано особливості верлібрових форм В. Голобородька Досліджено способи побудови версейної строфи. Для науковців і пошановувачів поетичного мистецтва.

  Детальніше»

 Методика реалізіції Українського правопису в новій редакції

   УДК: 81.161.2(075.3)
           Т35
   Автор: Терещенко В., Панченко А.
   Видавництво: Харків: Соняшник
   Рік видання: 2019
   ISBN: -978-617-7673-29-2
   Сторінок: 256
   Анотація: У посібнику системно репрезентовано новації Українського правопису, схваленого Кабінетом Міністрів України 2019 року. Надано коментарі щодо сутності та специфіки відповідних норм з погляду історії мови та сучасного стану мовної системи. Окрему увагу приділено методиці опрацювання правописних змін на уроках української мови та інших навчальних предметів. Для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів освіти й усіх, хто використовує Український правопис у професійній практиці.

  Детальніше»

 Коронація слова : науково-довідкове видання

   УДК: 821.161.2
           К68
   Автор: керівник проекту Н. О. Струк
   Видавництво: Київ : Світ Успіху
   Рік видання: 2019
   ISBN: -978-617-7324-34-7
   Сторінок: 496 с.
   Анотація: Науково-довідкове видання «Коронація слова» на відзначення 20-річчя Міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей уперше презентує читачам систематизовану інформацію про його результати як підсумок подвижницької праці засновників і меценатів - громадських діячів Юрія і Тетяни Логушів та команди. Ознайомлює із тенденціями в літературному процесі крізь призму світоглядних переконань сучасних письменників. Надає біографічні довідки про лауреатів І—III премій, перелік їхніх творів, цитати з інтерв’ю, перелік дипломантів конкурсу, окремі наукові оглядові розвідки. Видання розраховане на літературознавців, критиків, викладачів і вчителів української словесності, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться українською літературою періоду незалежності України.

  Детальніше»

 Великий комплексний словник української мови

   УДК: 811.161.2
           Д69
   Автор: Дорошенко Т. С.
   Видавництво: X.: Торсінг плюс
   Рік видання: 2009
   ISBN: - 978-966-404-994-5
   Сторінок: 768 с.
   Анотація: Вперше в історії української лексикографії словниковий матеріал дозволив комплексно охопити слово як одиницю мови, вповні розкрити мовне багатство української мови. До опорних слів дібраний матеріал з низки розділів української мовознавчої науки — граматики, етимології, фонетики, морфеміки та словотвору, лексикології (тлумачення, синонімія, антонімія, омонімія, паронімія) та фразеології. Крім того, кожна словникова стаття містить переклад слова російською мовою. Видання має додаток — «Словник термінів», де вміщено загальновживану термінологію з різних галузей знань (математики, фізики, хімії, біології, географії). Словник стане у нагоді для всіх, хто цікавиться мовними питаннями.