Сьогодні:

Каталог  » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Лінгвістика. Мовознавство. МовиНа головну

Каталог » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Лінгвістика. Мовознавство. Мови
  Детальніше»

 Німецько-український словник найуживаніших слів

   УДК: 811
           Б-94
   Автор: Бухбіндер В.А.
   Видавництво: К.: Рад. школа
   Рік видання: 1972
   Сторінок: 152
   Анотація: Словник найуживаніших слів визначає обсяг та склад реального словникового запасу учнів. Він сприятиме досягненню практичної мети навчання німецької мови в школі, яка полягає в тому, щоб розвинути в учнів уміння та навички усної мови і навчити їх читати нескладні тексти з науково-популярної, суспільно-політичної та художньої літератури. Словник створює основу для розвитку вмінь розуміти широке коло складних, похідних та однокореневих слів, які учнями не вивчаються і становлять їх потенціальний словниковий запас. За допомогою словника вчителі зможуть конкретизувати свої вимоги до знань учнів з лексики. Автори підручників та посібників зможуть орієнтуватися на матеріали словника при відборі лексики для текстів, вправ, літератури для позакласного читання. Словником користуватимуться всі, хто вивчає мову заочно та самостійно, а також студенти молодших курсів немовних вузів. Викладачам цих вузів матеріал словника допоможе забезпечити наступність між школою і вузом при викладанні німецької мови. Цей словник не може замінити звичайний німецько-український словник-довідник.

  Детальніше»

 Німецько-українсько-російський словник для учнів

   УДК: 811
           Н67
   Автор: Лисенко Е.І.
   Видавництво: К.: Освіта
   Рік видання: 1999
   ISBN: 966-04-0288-0
   Сторінок: 335
   Анотація: Тримовний словник охоплює лексику в обсязі програми середньої школи і містить понад 10 000 найуживаніших німецьких слів і словосполучень з їх українськими та російськими еквівалентами. 2-ге видання доповнено списком власних імен та географічних назв, а також таблицями відмінювання іменників, прикметників і артиклів. Призначається для учнів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів та інших середніх навчальних закладів, а також для тих, хто самостійно вивчає німецьку мову.

  Детальніше»

 Німецько-українсько-російський словник

   УДК: 811.112.2
           Н67
   Автор: Лисенко Е.І., Корольова М.Р., Сергєєва Л.І.
   Видавництво: К.: Освіта
   Рік видання: 1991
   ISBN: 5-330-01425-5
   Сторінок: 240
   Анотація: Тримовний словник містить близько 10 000 найуживаніших німецьких слів і словосполучень з їх українськими і російськими еквівалентами. Словник охоплює суспільно-політичну і побутову лексику в обсязі програми середньої школи. Для широкого кола читачів.

  Детальніше»

 Українсько-німецький словник

   УДК: 811.112.2
           У45
   Автор: Лисенко Е.І.
   Видавництво: К.: Рад. школа
   Рік видання: 1989
   ISBN: 5-33000703-8
   Сторінок: 408
   Анотація: Словник містить найуживаніші слова сучасної української мови з перекладом їх на німецьку мову.

  Детальніше»

 Українсько-німецький розмовник

   УДК: 811.112.2
           Г83
   Автор: Григор’єва Л.А., Харитонова І.Я.
   Видавництво: К.: Рад. школа
   Рік видання: 1985
   Сторінок: 224
   Анотація: Розмовник є довідковим виданням для розвитку навиків усного німецького мовлення.

  Детальніше»

 Німецька мова. Граматичний довідник. 5-11 класи

   УДК: 811
           Г58
   Автор: Гоголєва Г.В.
   Видавництво: Х.: Ранок
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-617-540-091-3
   Сторінок: 400
   Анотація: Довідник містить теоретичний матеріал за основними розділами німецької граматики, ілюстрований прикладами, та вправи для перевірки засвоєного, до яких у кінці посібника подані ключі. Може використовуватися як на уроках, так і під час самостійної роботи учнів удома. Для учнів 5–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від їхнього профілю, вчителів німецької мови та всіх, хто вивчає німецьку.

  Детальніше»

 Українська мова для абітурієнтів

   УДК: 811
           К59
   Автор: Козачук Г.О.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 2009
   ISBN: 978-966-642-413-9
   Сторінок: 303
   Анотація: Якщо ви маєте складати вступний іспит з української мови до вищого навчального закладу — ця книжка для вас. У ній в доступній і зручній формі викладено теоретичні відомості, подано серії вправ і творчі завдання з усіх розділів шкільного курсу української мови. Наведено різноманітні схеми й зразки розбору слів і речень, таблиці, графіки морфемного і словотвірного аналізу. Вміщено тексти диктантів, матеріали для самоконтролю. Для вступників до вищих навчальних закладів.

  Детальніше»

 Методика навчання іноземних мов

   УДК: 811
           В55
   Автор: Вишневський О.І.
   Видавництво: К.: Знання
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-966-346-598-2
   Сторінок: 206
   Анотація: Навчальний посібник «Методика навчання іноземних мов» адресовано студентам, які готуються до викладання англійської, німецької та французької мов у середній школі. У ньому стисло викладено основні методичні рекомендації, що втілюють діяльнісний підхід до навчання цих предметів і загалом відповідають концептуальним засадам, запропонованим автором у його праці «Теоретичні основи сучасної української педагогіки». Призначено для студентів спеціальних факультетів, а також вчителів іноземних мов, усіх, хто цікавиться методикою навчання іноземних мов.

  Детальніше»

 Українська мова за професійним спрямуванням

   УДК: 811.16
           Г87
   Автор: Гриценко Т.Б.
   Видавництво: К.: Центр учбової літератури
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-611-01-0031-1
   Сторінок: 624
   Анотація: У навчальному посібнику, укладеному за програмою «Українська мова за професійним спрямуванням», подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування, мовного й ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини, подано правила оформлення ділових паперів, мовні кліше, звороти, найуживаніші у кожному типі документів. Розглянуто також особливості усної форми професійного спілкування. Подано систему вправ, завдань, запитань для самоконтролю, а також контрольні тести. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів та коледжів, аспірантів, службовців, керівників, усіх, хто прагне вдосконалити свою мовну майстерність в аспекті професійного спілкування.

  Детальніше»

 Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах

   УДК: 811
           М54
   Автор: Панова Л.С., Андрійко І.Ф., Тезікова С.В. та ін.
   Видавництво: К.: ВЦ «Академія»
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-966-580-315-7
   Сторінок: 328
   Анотація: У навчальному посібнику розкрито сутність, функціональну специфіку, етапи розвитку дитячого і молодіжного рухів, діяльність дитячих і молодіжних організацій, неформальних груп в Україні, способи соціально-педагогічного сприяння їхнім справам. Для студентів вищих навчальних закладів, соціальних педагогів, організаторів дитячого та молодіжного руху.