Сьогодні:

Каталог  » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Лінгвістика. Мовознавство. МовиНа головну

Каталог » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Лінгвістика. Мовознавство. Мови
  Детальніше»

 Німецька мова (перший рік навчання)

   УДК: 811
           С34
   Автор: Сидоренко М.М., Палій О.А.
   Видавництво: К.: Грамота
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-349-397-8
   Сторінок: 296
   Анотація: Підручник є частиною навчально-методичного комплекту «Німецька мова» для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, які розпочинають вивчати німецьку як другу іноземну мову. Видання містить 8 розділів, які складаються з певної кількості уроків для закріплення та узагальнення навчального матеріалу. Підручник сприяє формуванню в учнів навичок і розвитку умінь як в усному (говоріння, аудіювання), так і в писемному (читання, письмо) мовленні.

  Детальніше»

 Німецька мова (5-й рік навчання). Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів «Deutsch lernen ist super!»

   УДК: 811
           С67
   Автор: Сотникова С.І.
   Видавництво: Х.: Ранок
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-617-09-1138-4
   Сторінок: 240
   Анотація: Підручник призначений для вивчення німецької мови як першої іноземної в 5 класах загальноосвітніх шкіл. Видання має чітко виражену комунікативну спрямованість, містить багато цікавих завдань інтерактивного, ігрового, розвиваючого характеру, що відповідають віковим особливостям учнів. Підручник є складовою навчально-методичного комплексу разом із робочим зошитом, зошитом для кон¬тролю знань, книгою для вчителя, книгою для читання, аудіодиском. Для учнів 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як першу іноземну.

  Детальніше»

 Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів «H@llo? Freunde!»

   УДК: 811
           С67
   Автор: Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф.
   Видавництво: Х.: Ранок
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-617--09-1137-7
   Сторінок: 192
   Анотація: Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої іноземної у 5 класах загальноосвітніх шкіл. Має чітко виражену комунікативну та діяльнісну орієнтованість, відповідає віковим особливостям учнів, містить багато цікавих завдань, автентичних пісень і римувань. Виклад супроводжується яскравими ілюстраціями. Підручник є складовою навчально-методичного комплексу разом із робочим зошитом, зошитом для контролю знань, книгою для вчителя, книгою для читання, аудіо- диском. Для учнів 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну.

  Детальніше»

 Англійська мова: підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл.

   УДК: 811
           Н55
   Автор: Несвіт А.М.
   Видавництво: К.: Генеза
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-11-0251-3
   Сторінок: 224
   Анотація: Підручник «АНГЛІЙСЬКА МОВА» створений відповідно до нової програми з іноземних мов (2012 р.) і рекомендований для оволодіння англійською мовою у 5-му класі загальноосвітніх навчальних закладів (п’ятий рік навчання). Він є складовою навчально-методичного комплекту і продовжує серію НМК для учнів початкових класів автора A.M. Несвіт. Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письма. В ньому дотримано загальнодидактичні принципи посильності, логічності, доступності, активності та наочності у навчанні.

  Детальніше»

 Іспанська мова: підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (1-й рік навчання)

   УДК: 811
           Р33
   Автор: Редько В.Г.
   Видавництво: К.: Генеза
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-11-0256-8
   Сторінок: 192
   Анотація: Підручник започатковує серію навчальної літератури для оволодіння іспанською мовою у 5 класі як другою іноземною. Система вправ і завдань, раціонально організований мовний, мовленєвий та ілюстративний матеріал, засоби орієнтування дозволяють учням оволодіти іспаномовним спілкуванням в усній та писемній формі. Підручник містить короткий граматичний довідник, вирази класного вжитку та іспансько-український словник.

  Детальніше»

 Французька мова: Підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (1-й рік навчання)

   УДК: 811
           К49
   Автор: Клименко Ю.М.
   Видавництво: К.: Методика Паблішинг
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-617-7074-04-4
   Сторінок: 168

  Детальніше»

 Французька мова: підручник для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (5-й рік навчання)

   УДК: 811
           К49
   Автор: Клименко Ю.М.
   Видавництво: К.: Генеза
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-11-0254-4
   Сторінок: 208

  Детальніше»

 Педагогічна креативність викладачів-лінгвістів: монографія

   УДК: 811
           О-76
   Автор: Остафійчук Т.В., Бажанюк В.С., Камишин В.В.
   Видавництво: К.: Інфосистем
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-966-2249-72-9
   Сторінок: 256
   Анотація: У монографії представлено проблему педагогічної креативності викладачів-лінгвістів, що особливо актуальною з підвищенням вимог до вивчення іноземної мови. Проаналізовано різноманітні теоретичні підходи до вивчення педагогічної креативності. Подано оригінальний пакет діагностичного інструментарію дослідження прояву педагогічної креативності у викладачів іноземної мови. Запропоновано розроблений та апробований тренінг для розвитку педагогічної креативності у викладачів-лінгвістів. Представлено блок інтерактивних методів навчання, що сприятимуть розвитку лінгвістичної обдарованості учнів та студентів та допоможуть наповнити навчальні програми креативним змістом. Матеріал буде корисним у практичній діяльності педагогів, психологів, які проявляють інтерес до розвитку педагогічної креативності викладачів-лінгвістів та роботи з лінгвістично обдарованою молоддю.

  Детальніше»

 Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник

   УДК: 811
           Л59
   Автор: Редько В.Г., Полонська Т.К., Басай Н.П. та ін.
   Видавництво: К.: Педагогічна думка
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-644-356-7
   Сторінок: 260
   Анотація: Навчально-методичний посібник присвячено актуальним питанням навчання іноземної мови учнів старшої (профільної) школи. У ньому обґрунтовано стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти у старшій школі; окреслено лінгводидактичні засади рівневого навчання іноземної мови старшокласників; з’ясовано науково-теоретичні підходи до конструювання змісту уроків іноземної мови і до побудови елективних курсів; схарактеризовано особливості організації самостійної роботи з іноземної мови старшокласників; досліджено й рекомендовано найбільш адекватні сучасним цілям і завданням іншомовної освіти педагогічні технології навчання тощо. Посібник призначено для вчителів іноземних мов різних типів загальноосвітніх навчальних закладів, методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, авторів підручників з іноземних мов, студентів — майбутніх учителів іноземних мов, аспірантів і докторантів.

  Детальніше»

 Взаємодія класичного й некласичного вірша у творчості Василя Голобородька

   УДК: 801.655.7(043)
           К43
   Автор: Кицан О.
   Видавництво: Луцьк : Вежа-Друк
   Рік видання: 2013
   ISBN: -978-966-2750-24-9
   Сторінок: 212 с.
   Анотація: Досліджено взаємодію класичного й некласичного віршів у творчості відомого українського поета Василя Голобородька, Уперше виконано системний і цілісний аналіз строфіки й метрики автора. Показано художню своєрідність його мистецького доробку, специфічні форми спілкування з традиційною класичною поезією та явищами, характерними для творчих пошуків XX ст. Розглянуто основні праці, присвячені питанням верлібру, а також проаналізовано особливості верлібрових форм В. Голобородька Досліджено способи побудови версейної строфи. Для науковців і пошановувачів поетичного мистецтва.