Сьогодні:

Каталог  » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Лінгвістика. Мовознавство. МовиНа головну

Каталог » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Лінгвістика. Мовознавство. Мови
  Детальніше»

 Повести и рассказы

   УДК: 821
           Р38
   Автор: Ремизов А.М.
   Видавництво: М.: Худож. лит.
   Рік видання: 1990
   ISBN: 5-280-01009-Х
   Сторінок: 464
   Анотація: В книгу повестей и рассказов Алексеея Михайловича Ремизова (1877-1957) включены произведения 1908-1913 гг., в которых нашла своеобразное отражение русская жизнь начала ХХ века: повести "Часы", "Неуемный бубен", "Крестовый сестры", "Пятая язва", рассказы "Петушок", "Бабушка" и др.

  Детальніше»

 Проблематика художнього перекладу: семантико-стилістичні аспекти

   УДК: 81
           Б90
   Автор: Бублейник Л.В.
   Видавництво: Луцьк: ВІЕМ
   Рік видання: 2009
   ISBN: 978-966-8575-93-8
   Сторінок: 68
   Анотація: У навчальному посібникові розглянуто основні принципи теорії перекладу, з’ясовано статут перекладознавства в системі філологічних дисциплін, схарактеризовано різні підходи до вирішення проблеми перекладності. Висвітлено співвідношення в галузі лексики з суб’єктивно-оцінними суфіксами, найважливіші кореляції граматичних явищ. Практичну частину присвячено зіставному аналізові оригінальних текстів Т. Шевченка, О. Пушкіна, О. Блока, Б. Пастернака, М. Коцюбинського та їхніх перекладів. Посібник містить тестові завдання з курсу та список основних термінів. Для студентів філологічних факультетів, шкіл різних типів з поглибленим вивченням мов.

  Детальніше»

 Словник мікрогідронімів України

   УДК: 811
           С48
   Автор: Желєзняк І.М. та ін.
   Видавництво: К.: Обереги
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-513-026-9
   Сторінок: 448
   Анотація: У роботі представлено матеріали до Словника мікрогідронімів України. Структура праці й спосіб подання матеріалу зумовлені завданням зібрати і описати мікрогідроніми окремих регіонів у найповнішому обсязі з детальною їх локалізацією. Словник є базою для майбутніх етимологічних студій у галузі топоніміки і становить інтерес для географів, істориків, викладачів вищої та середньої школи, а також для всіх, хто цікавиться вітчизняною історією та культурою.

  Детальніше»

 Науково-технічний переклад. 10 клас

   УДК: 811
           В58
   Автор: Власенко Г.М., Власенко О.І., Сердюк О.О.
   Видавництво: Х.: Вид. група
   Рік видання: 2009
   ISBN: 978-611-00-0352-0
   Сторінок: 80
   Анотація: Посібник пропонує опис авторської програми науково-технічного перекладу у 10 класі. Актуальна тематика, багатий текстовий матеріал, додаткові завдання з граматики допоможуть вчителеві під час організації навчального процесу у старших (профільних) класах загальноосвітніх навчальних закладах.

  Детальніше»

 11 уроків ділової англійської мови (Навчання комунікації: дискусія, пошук, проект)

   УДК: 81.2Англ-9
           О-35
   Автор: Овчиннікова Л.П.
   Видавництво: Х.: Вид. група «Основа»
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-333-099-6
   Сторінок: 144
   Анотація: До збірки увійшли оригінальні розробки нестандартних уроків з ділової англійської мови, які побудовано на автентичному текстовому матеріалі з використанням сучасних інтерактивних технологій навчання відповідно до Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти. Для використання в 10-11 класах шкіл всіх типів.

  Детальніше»

 Граматика української мови. Синтаксис.

   УДК: 811
           В54
   Автор: Вихованець І.Р.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-325-00174-4
   Сторінок: 368
   Анотація: У підручнику розглядаються основні питання синтаксису сучасної української мови: типи синтаксичних одиниць та їх функції, синтаксичні зв’язки, семантико-синтаксичні відношення. Інтерпретацію багатьох синтаксичних явищ подано у світлі функціональної теорії. Системно викладено аспекти вивчення синтаксичних одиниць і передусім речення. Висвітлено формально-синтаксичну, семантико-синтаксичну і комунікативну організацію речення, а також структурування його парадигм. Детально проаналізовано сукупність синтаксем як мінімальних синтаксичних одиниць, функціонування словосполучень тощо.

  Детальніше»

 Русский язык. 9 класс

   УДК: 811
           Р89
   Автор: Быкова Е.И., Кошкина Ж.А.
   Видавництво: К.: Генеза
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-966-504-990-6
   Сторінок: 120
   Анотація: В пособии представлены отрывки из произведений русской художественной литературы и научно-популярных статей, которые предлагаются в качестве текстов для диктантов государственной итоговой аттестации в 9-х классах общеобразовательных учебных заведений Украины с русским языком обучения. В предисловии содержатся методические указания и критерии оценивания учебных достижений учащихся по орфографии и пунктуации. Сборник может быть использован как дидактический материал при проведении контрольных и семестровых работ. Для учителей, студентов, учеников школ, гимназий, лицеев.

  Детальніше»

 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької мови. 9 клас

   УДК: 811
           З-41
   Автор: Коваленко О.Я., Клименко Ю.М.
   Видавництво: К.: Генеза
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-966-504-986-9
   Сторінок: 208
   Анотація: Посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької мови. 9 клас» містить 100 варіантів білетів, які складаються із завдань стандартизованої форми різної складності (А2, В1). Державна підсумкова атестація з французької мови складається з двох частин: письмової та усної. Письмова частина має три складові (використання мови, читання та письмо). Усна частина має одну складову - говоріння.

  Детальніше»

 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови. 9 клас

   УДК: 811
           З-41
   Автор: Коваленко О.Я., Горбач Л.В.
   Видавництво: К.: Генеза
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-966-504-987-6
   Сторінок: 208
   Анотація: Посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови. 9 клас» містить 100 варіантів білетів, які складаються із завдань стандартизованої форми різної складності (А2, В1). Державна підсумкова атестація з німецької мови складається з двох частин: письмової та усної. Письмова частина має три складові (використання мови, читання та письмо). Усна частина має одну складову - говоріння.

  Детальніше»

 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас

   УДК: 811
           З-41
   Автор: Коваленко О.Я., Голобородько С.В.
   Видавництво: К.: Генеза
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-966-504-985-2
   Сторінок: 208
   Анотація: Посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас» містить 100 варіантів білетів, які складаються із завдань стандартизованої форми різної складності (А2, В1). Державна підсумкова атестація з англійської мови складається з двох частин: письмової та усної. Письмова частина має три складові (використання мови, читання та письмо). Усна частина має одну складову - говоріння.