Сьогодні:

Каталог  » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Мови природні та штучніНа головну

Каталог » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Мови природні та штучні » Слов’янські мови
  Детальніше»

 Рідне слово

   УДК: 811.16
           К64
   Автор: Кононенко В.І.
   Видавництво: К.: Богдана
   Рік видання: 2001
   ISBN: 966-7058-12-3
   Сторінок: 303
   Анотація: У пропонованому підручнику викладено новий підхід до вивчення української мови, що грунтується на визначенні взаємодії мови і культури, мови і світобачення та традицій українців.

  Детальніше»

 Сучасна українська мова

   УДК: 811.161.2
           Б81
   Автор: Бондар О.І., Карпенко Ю. О., Микитин-Дружинець М.Л.
   Видавництво: К.: ВЦ «Академія»
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-580-217-8
   Сторінок: 368
   Ключові слова: Класифікація звуків мови. Чергування фонем.Становлення орфографії української мови. Словниковий склад української мови. Становлення лексикографії в Україні.

  Детальніше»

 Довідник з культури мови

   УДК: 811.16
           Д58
   Автор: Єрмоленко С.Я.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-642-246-8
   Сторінок: 399
   Анотація: У довіднику висвітлено сучасний зміст поняття "культура мови", наголошено на значенні культури мови для утвердження літературного стандарту національної мови. Наведено конкретні випадки слововживання, труднощів граматики та правопису, правильного вживання великої та малої літери, написання імен та прізвищ, пунктуації в ділових паперах і т.п.

  Детальніше»

 Навчання української мови

   УДК: 811.16
           Н15
   Автор: Бєляєв О.М., Симоненкова Л.М., Скуратівський Л.В., Шелехова Г.Т.
   Видавництво: К.: Освіта
   Рік видання: 1998
   ISBN: 966-04-0211-2
   Сторінок: 143
   Анотація: У посібнику подано методичні рекомендації до всіх уроків, основні завдання, коментарі до теоретичного матеріалу. У книжці даються вказівки щодо планування уроку, виконання вправ і тестових завдань, формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок, додатковий дидактичний матеріал.

  Детальніше»

 Українська мова та література

   УДК: 811.16
           У45
   Автор: Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., ПлетньоваЛ.В., Ярмолюк А.В.
   Видавництво: К.: Генеза
   Рік видання: 2009
   ISBN: 978-966-504-887-9
   Сторінок: 104
   Анотація: У збірнику вміщено тексти переказів із творчими завданнями, призначені для проведення державної підсумкової атестації з української мови та літератури в навчальних закладах системи загальної середньої освіти

  Детальніше»

 Лінгвістичний аналіз тексту під час підготовки до переказу у 5-9 класах

   УДК: 811.16
           Д67
   Автор: Донченко Т.К.
   Видавництво: К.: Форум
   Рік видання: 2002
   ISBN: 966 -7786-41-2
   Сторінок: 175
   Анотація: У книжці подаються матеріали на допомогу вчителеві української мови в підготовці учнів до переказу текстів різних типів мовлення. Посібник містить відповідь на запитання, як допомогти учням глибше зрозуміти і запам’ятати текст, мовні засоби в ньому. Підготовча робота до переказу розглядається з позиції сучасних вимог щодо розвитку мовлення учнів.

  Детальніше»

 Практикум з правопису української мови

   УДК: 811.16
           Ю99
   Автор: Ющук І.П.
   Видавництво: К.: Освіта
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-330-02950-3
   Сторінок: 254
   Анотація: Посібник оптимально поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє вдосконаленню правописних навичок учнів. Ілюстративно-текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною й естетичною функціями слова. Враховано зміни, внесені в український правопис 1993 року.

  Детальніше»

 Українська мова

   УДК: 811
           К59
   Автор: Козачук Г.О.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1991
   ISBN: 5-11-002422-7
   Сторінок: 398
   Анотація: Навчальний посібник включає теоретичний матеріал з української фонетики, орфографії, словотвору та пунктуації, а також систему орфографічних, пунктуаційних та граматичних вправ і завдань, спрямованих на вироблення у студентів навичок грамотного письма, усного мовлення, на підготовку їх до сприймання теоретичних мовознавчих курсів.

  Детальніше»

 Український правопис

   УДК: 811.161.2
           У45
   Автор: АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні
   Видавництво: К.: Наук.думка
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-12-003832-8
   Сторінок: 240
   Анотація: У нову редакцію "Українського правопису" внесено ряд змін, зумовлених безперервним розвитком, удосконаленням мови. Загалом із наявного орфографічного кодексу усувається все, що застаріло, нечітко сформульоване, суперечливе.

  Детальніше»

 Сучасна ділова українська мова

   УДК: 811.16
           М17
   Автор: Максименко В.Ф.
   Видавництво: Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-404-104-1
   Сторінок: 448
   Ключові слова: Зразки ділової та спеціалізованої документації. Укладання і оформлення документів. Ділове листування. Орфографія і правопис. Організація роботи з документами.
   Анотація: Пропонований посібник містить загальні мовні норми та характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки документів, їх класифікацію, складники й вимоги до укладання й оформлення.