Сьогодні:

Каталог  » Математика. Природничі науки » Наука про навколишнє середовищеНа головну

Каталог » Математика. Природничі науки » Наука про навколишнє середовище
  Детальніше»

 Как спасти Землю

   УДК: 502.1
           А50
   Автор: Аллен Р.
   Видавництво: М.: Мысль
   Рік видання: 1983
   Сторінок: 172
   Анотація: Эта книга — популярное изложение Всемирной стратегии охраны природы — документа, подготовленного Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) при поддержке ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) и ВВФ (Союз использования природных ресурсов). В книге дается оценка путей решения наиболее острых экологических проблем и освещаются различные аспекты международной стратегии действий на ближайшее будущее. Для массового читателя.

  Детальніше»

 Азбука природы

   УДК: 502
           Р35
   Автор: Реймерс Н.Ф.
   Видавництво: М., "Знание"
   Рік видання: 1980
   Сторінок: 208
   Анотація: Книга содержит определения терминов и понятий важного направления в науке — учения о биосфере. Автор рассматривает такие основные понятия, как атмосфера, биосфера, вид живого, гидросфера, демография, литосфера, охрана природы, природопользование, окружающая среда и др. Книга будет полезна слушателям народных университетов естественнонаучных знаний, а также специалистам народного хозяйства и ученым, студентам и преподавателям естественнонаучного профиля и всем любителям природы.

  Детальніше»

 Первопроходцы

   УДК: 502
           П26
   Автор: Демин Л.
   Видавництво: М.: Молодая гвардия
   Рік видання: 1983
   Сторінок: 352
   Ключові слова: Серия биографий "Жизнь замечательных людей"
   Анотація: Герои этого сборника посвятили свою жизнь, свой труд Сибири. Они пришли в Сибирь много позже Ермака, С. Дежнева, но по духу, по смыслу свой деятельности принадлежат к первопроходцам. Таковы В. Римский-Корсаков и Н. Муравьев-Амурский, Г. Сарычев и наш современник — академик А. Окладников.

  Детальніше»

 Оптические явления в природе

   УДК: 502
           Б90
   Автор: Булат В.Л.
   Видавництво: М.: Просвещение
   Рік видання: 1974
   Сторінок: 143
   Анотація: Книга в популярной форме знакомит учащихся с наиболее интересными оптическими явлениями в природе: радугой, гало, полярными сияниями и др.

  Детальніше»

 Червона книга України

   УДК: 502.172
           Ч45
   Автор: Авт.-укл. С.О. Шапаренко
   Видавництво: Харків: Торсінг плюс
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-617-030-369-1
   Сторінок: 480
   Анотація: У виданні приведений повний список видів, занесених до Червоної книги України (згідно з нормативним виданням 2009 p.), їх короткі описи, причини зникання, заходи та законодавчі підстави їх охорони. Четверте видання доповнене новітньою інформацією про поширення видів та ін. Окремий розділ присвячений залученню любителів природи до збереження рідкісних видів. Видання розраховане на державні та громадські установи та організації, навчальні заклади, широкі кола природокористувачів та активістів екологічного руху.

  Детальніше»

 Техноекологія

   УДК: 502
           К49
   Автор: Клименко М.О.
   Видавництво: К.: ВЦ «Академія»
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-966-580-349-2
   Сторінок: 256
   Анотація: Техноекологія досліджує широкий спектр прикладних проблем, спричинених антропогенним навантаженням на довкілля. У її предметному полі зосереджені знання, на яких ґрунтуються експертне екологічне оцінювання промислових проектів і виробничих процесів, нормативи шкідливого впливу на довкілля в різних сферах господарювання, санітарно-гігієнічні та екологічні вимоги, стандарти влаштування полігонів твердих побутових і промислових відходів. Усе це систематизовано і детально розкрито у пропонованому навчальному посібнику. Адресовано студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться організаторам виробництва, фахівцям із екологічного аудиту, екологічної експертизи, учасникам природоохоронної діяльності.

  Детальніше»

 Основи природознавства

   УДК: 502
           О-72
   Автор: Карапузова Н.Д., Карапузова І.В., Помогайбо В.М., Починок Є.А.
   Видавництво: К.: ВЦ «Академія»
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-966-580-449-9
   Сторінок: 368
   Анотація: Життєвим середовищем людини є навколишній світ, визначальний принцип існування якого — цілісність, що забезпечується єдністю, нерозривними взаємозв’язками та взаємозалежностями всіх його складників, явищ, умов і впливів. У пропонованому підручнику розкрито сутність, закони та закономірності фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних та географічних систем, що дає змогу сформувати у свідомості читача науково-природничу картину світу. Адресований студентам вищих навчальних закладів, прислужиться педагогам, усім, хто цікавиться природознавством.