Сьогодні:

Каталог  » Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт » МузикаНа головну

Каталог » Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт » Музика
  Детальніше»

 Музична освіта в Україні у першій половині ХІХ ст.

   УДК: 78
           Ш12
   Автор: Шамаєва К.І.
   Видавництво: К.: ІЗМН
   Рік видання: 1996
   ISBN: 5-7763-9277-2
   Сторінок: 112
   Анотація: На основі широкого обсягу джерел розглянуто музично-освітні процеси на всіх рівнях українського соціума на терені колиншіх Київської, Волинської, Полтавської, Подільської, Чернігівської губерній у XVIII-XIX ст. Проблеми музичної освіти розглядаються у контексті загальнокультурних процесів минулого, сьогодення й майбутнього. Для студентів вищих закладів освіти, вчителів шкіл, джерелознавців, краєзнавців, широкого загалу читачів.

  Детальніше»

 Музичні вечори. Випуск 11

   УДК: 78
           М76
   Автор: Храпачов В.Ю.
   Видавництво: К.: Муз. Україна
   Рік видання: 1986
   Сторінок: 48
   Ключові слова: Ліричні пісні.

  Детальніше»

 Музичні вечори. Випуск 8

   УДК: 78
           М76
   Автор: Андрійчук А.К.
   Видавництво: К.: Муз. Україна
   Рік видання: 1986
   Сторінок: 36
   Анотація: Обробки українських народних пісень для академічного хору.

  Детальніше»

 На крилах народної пісні

   УДК: 78
           Д27
   Автор: Дей О.І., Дмитренко М.К.
   Видавництво: К.: Т-во "Знання" УРСР
   Рік видання: 1986
   Сторінок: 48
   Анотація: У брошурі характеризуються принципи використання народної поезії письменниками - представниками різних творчих методів. особлива увага приділяється досвіду класиків української дожовтневої і радянської літератури. Розрахована на лекторів, пропагандистів та широке коло читачів.

  Детальніше»

 Музыкальная грамота

   УДК: 78
           М17
   Автор: Максимов С.Е.
   Видавництво: М.: Музыка
   Рік видання: 1984
   Сторінок: 176
   Анотація: Пособие представляет собой практическое руководство, в котором в систематическом порядке и легко доступной широкому читателю форме излагаются основные начала музыкальной теории. Предназначается для учащихся культпросветучилищ, может быть использовано также при изучении музыкальной грамоты в школах.

  Детальніше»

 Беседы о классической музыке

   УДК: 78
           Р76
   Автор: Россихина В.П.
   Видавництво: М.: Просвещение
   Рік видання: 1980
   Сторінок: 110
   Анотація: Книга в популярной, занимательной форме рассказывает учащимся о классической музыке, ее жанрах и выразительных средствах, показывает глубокую связь классической музыки с народным песенным творчеством. Автор строит рассказ на примерах творчества выдающихся русских композиторов — Чайковского, Глинки, Прокофьева.

  Детальніше»

 Пісенник школяра для учнів 5-7 класів загальноосвітньої школи

   УДК: 78
           П36
   Автор: Верещагіна А.
   Видавництво: К.: Муз. Україна
   Рік видання: 1988
   Сторінок: 254
   Анотація: На допомогу школярам, учителям музики загальноосвітніх шкіл, а також керівникам гуртків дитячої художньої самодіяльності та піонервожатим видавництво випускає «Пісенник школяра», складений відповідно до програми з музики для учнів 5—7-х класів. Пісні подано без супроводу.

  Детальніше»

 Лирические песни

   УДК: 78
           Л62
   Автор: Островская Т.
   Видавництво: М.: Советский композитор
   Рік видання: 1987
   Сторінок: 64
   Ключові слова: Лирические песни

  Детальніше»

 Пісні для учнів 4-5 класів

   УДК: 78
           П32
   Автор: Хлєбніков Л.
   Видавництво: К.: Муз. Україна
   Рік видання: 1969
   Сторінок: 296
   Анотація: Книжка є збірником пісень, основу якого становить програмний матеріал для хорового співу учнів 4-5 класів. Крім того він містить пісні для позакласного співу з музичним супроводом та для співу а капела. Тексти пісень, крім народних, подано двома мовами. Книжка розрахована на вчителів співів середньої школи і керівників, хорів.

  Детальніше»

 Подвижные игры под музыку

   УДК: 78
           Б94
   Автор: Буц Л.М.
   Видавництво: К.: Муз. Україна
   Рік видання: 1987
   Сторінок: 96
   Анотація: В книге дано описание игр и физических упражнений с музыкальным сопровождением, которые можно использовать на занятиях по физической культуре и ритмике в 3—4 классах общеобразовательной школы во внеурочное время. Предназначена для учителей общеобразовательных школ, пионервожатых руководителей детских спортивных школ и студий.