Сьогодні:

Каталог  » Прикладні науки. Медицина. Техніка » Медичні наукиНа головну

Каталог » Прикладні науки. Медицина. Техніка » Медичні науки
  Детальніше»

 Основи здоров’я.

   УДК: 61
           В75
   Автор: Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.
   Видавництво: К: Алатон
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-7107-24-8
   Сторінок: 264
   Анотація: Посібник є частиною навчально-методичного комплекту для викладання основ здоров’я у 5-му класі. Він розкриває сучасні підходи до профілактики поведінкових ризиків і проблем, які є небезпечними для життя і здоров’я учнів, особливо в умовах поширення епідемій наркоманії та ВІЛ/СНІДу. Ці підходи сприяють також підвищенню особистісного і творчого потенціалу учнів, їх прагнення до самореалізації і життєвого успіху. Викладання основ здоров’я рекомендується здійснювати на засадах життєвих навичок. У світі визнано, що саме освіта на засадах розвитку життєвих навичок здатна підвищити стійкість людини до негативного соціального впливу, знизити рівень насилля, невиправдано ризикованої поведінки і вживання психоактивних речовин у середовищі підлітків. На відміну від інформативних підходів, які акцентують увагу на проблемах та їх негативних наслідках, така освіта сприяє створенню психологічних установок, які допомагають моральному розвитку, усвідомленню цінностей, розвитку комунікативності, емпатії та співробітництва, інших класичних рис гармонійно розвиненої особистості. Посібник містить відомості про концепцію і теоретичні засади предмета, практичні рекомендації щодо його впровадження у школі, матеріали для проведення уроків-тренінгів. Частину матеріалів посібника (вступ, фундаментальні засади предмета і опорні схеми тренінгів 17-25) розроблено за сприяння міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Альянс в ВІЛ/СНІД в Україні», який реалізує програму «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні», підтриману Глобальним Фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

  Детальніше»

 Уроки здоров’я.

   УДК: 61
           В75
   Автор: Сак Т.В.
   Видавництво: К: Алатон
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-7107-25-6
   Сторінок: 60
   Анотація: Видання містить тексти для читання та завдання для учнів. Спрямоване на формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки, профілактики шкідливих звичок, ВІЛ-інфікування. Можна використовувати як на уроках з «Основ здоров’я», так і для проведення виховних годин.

  Детальніше»

 Гигиена

   УДК: 613
           В17
   Автор: Ванханен В.Д., Суханова Г.А.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1986
   Сторінок: 352
   Анотація: Учебник состоит из девяти разделов, посвященных различным отраслям гигиены: коммунальной (гигиена воздуха, почвы, воды, жилища), питания, труда, детей и подростков и др. Приведены материалы по санитарному законодательству, нормативно-техническая документация, регламентирующая параметры факторов окружающей среды, предельно допустимые количества химических загрязняющих веществ, законы об охране природы. Материал представлен в соответствии с учебной программой «Гигиена с техникой санитарно-гигиенических исследований» (1983). Единицы физических величин приведены согласно Международной системе единиц (СИ). Для учащихся фельдшерско-лаборантских отделений медицинских училищ.

  Детальніше»

 Генетика

   УДК: 616
           Г60
   Автор: Голинська Є.Л.
   Видавництво: К.: Рад. школа
   Рік видання: 1973
   Сторінок: 144
   Анотація: У книжці подається матеріал для підготовки вчителя до викладання генетики шкільного курсу загальної біології. У ній висвітлюються закони класичної генетики, сучасне розуміння гена, значення наукових відкриттів у генетиці та ін. Книжка розрахована на вчителів біології.

  Детальніше»

 Анатомія людини

   УДК: 61
           О-95
   Автор: Очкуренко О.М., Федотов О.В.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1992
   ISBN: 5-11-003789-2
   Сторінок: 334
   Анотація: У навчальному посібнику подано основні відомості з анатомії людини. Матеріал викладено з урахуванням принципів взаємозв’язку форми і функції, а також цілісності організму та його зв’язку із зовнішнім середовищем. Друге видання (1-ше вийшло у 1984 р. під назвою «Анатомія людини з основами гістології і ембріології») перероблене і доповнене новими даними з морфології, предметним покажчиком. Для учнів медичних училищ.

  Детальніше»

 Анатомія і фізіологія людини

   УДК: 611
           С77
   Автор: Старушенко Л.І.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1992
   ISBN: 5-11-002091-4
   Сторінок: 208
   Анотація: У навчальному посібнику викладено відомості про будову та функції органів і систем організму людини з точки зору їх єдності і взаємозв’язку з навколишнім середовищем. Висвітлено питання життєдіяльності організму, збереження стабільності внутрішнього середовища, основних функцій окремих органів і систем, їхньої регуляції тощо. Для студентів педагогічних та інших гуманітарних вузів.

  Детальніше»

 Анатомия человека

   УДК: 612
           С24
   Автор: Свиридов А.И.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1983
   Сторінок: 359
   Анотація: Учебник написан в соответствии с программой по курсу анатомии для студентов санитарно-гигиенических факультетов медицинских институтов. Описательные элементы в нем значительно сокращены, вместе с тем освещены все структуры тела человека. При этом каждый орган или система рассматривается в развитии, а также в широком сравнительном и функциональном плане. Подчеркивается значение взаимоотношения человека с внешней средой. Для студентов санитарно-гигиенических факультетов медицинских институтов. Учебником могут пользоваться и практические врачи.

  Детальніше»

 Здоров’я людини та екологія

   УДК: 61
           Х43
   Автор: Хижняк М.І., Нагорна А.М.
   Видавництво: К.: Здоров’я
   Рік видання: 1995
   ISBN: 5-311-01031-2
   Сторінок: 232
   Анотація: Навчальний посібник розкриває складну систему взаємозв’язку здоров’я людини і чинників навколишнього середовища. Наведено дані про забруднення об’єктів навколишнього середовища (атмосферного повітря, водоймищ, грунту) та інші несприятливі зміни, які беруть участь у формуванні індивідуального та популяційного здоров’я. Представлено матеріали про стан здоров’я населення та медико-демографічну ситуацію в Україні. Всебічно розглянуто проблему особливостей характеру патології в умовах антропогенного забруднення природного середовища та заходів щодо підвищення стійкості організму до його впливу. Цей експериментальний навчальний посібник увійшов до числа переможців конкурсу програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні», організованого Міністерством освіти України та Міжнародним фондом «Відродження». Основне завдання програми — гуманізація освіти, створення нового покоління підручників І навчальних посібників, орієнтованих на цінності вітчизняної та світової культури сучасного демократичного суспільства. Міжнародний фонд «Відродження», який є представником всесвітньої мережі фондів, створених відомим американським підприємцем та активним громадським діячем Джорджом Соросом, з вдячністю прийме відгуки, пропозиції та зауваження на адресу видання, що проходить експериментальну перевірку в навчальних аудиторіях.

  Детальніше»

 Дарвин и Гексли

   УДК: 616
           И78
   Автор: Ирвин Уильям
   Видавництво: М.: Молодая гвардия
   Рік видання: 1973
   Сторінок: 464
   Ключові слова: Серия биографий "Жизнь замечательных людей"
   Анотація: В книге рассказывается о жизни и деятельности двух великих английских биологов: основателя эволюционной теории Чарлза Дарвина и крупнейшего борца за дарвинизм Томаса Гексли. Повествование основано на глубоком изучении документальных материалов и разворачивается на широком историческом фоне.

  Детальніше»

 Мечников

   УДК: 616
           Р34
   Автор: Резник С.Е.
   Видавництво: М.: Молодая гвардия
   Рік видання: 1973
   Сторінок: 368
   Ключові слова: Серия биографий "Жизнь замечательных людей"
   Анотація: Эта книга о великом русском ученом-дарвинисте второй половины XIX — начала XX века. И. И. Мечников вместе с А. О. Ковалевским основал сравнительную эмбриологию. Его фагоцитарная теория иммунитета стала основой учения о борьбе организма с инфекционными болезнями. Мечников внес важный вклад в изучение холеры, брюшного и возвратного тифа, туберкулеза и других заболеваний. И. И. Мечников заложил основы геронтологии — науки о продлении жизни.