Сьогодні:

Каталог  » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Художня література. ЛітературознавствоНа головну

Каталог » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Художня література. Літературознавство
  Детальніше»

 Павел Львович Шиллинг

   УДК: 82
           Я70
   Автор: Яроцкий А.В.
   Видавництво: М.: Академия наук СССР
   Рік видання: 1963
   Сторінок: 184
   Ключові слова: Павел Львович Шиллинг

  Детальніше»

 Собрание сочинений в шести томах. Т. 1

   УДК: 821
           Ф36
   Автор: Фейхтвангер Л.
   Видавництво: М.: Худож. лит.
   Рік видання: 1988
   ISBN: 5-280-00308-5
   Сторінок: 735
   Анотація: В 1-й том Собрания сочинений Л. Фейхтвангера в 6-ти томах входит знаменитый роман "Успех" (1930), где впервые был выведен писателем, осмыслен в исторической причинности и разоблачен рвущийся к власти немецкий фашизм.

  Детальніше»

 Собрание сочинений в трех томах. Т. 2

   УДК: 821
           С12
   Автор: Саббатини Р.
   Видавництво: С-Пб.: ИКА "Тайм-аут"
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-85990-038-4
   Сторінок: 517
   Анотація: Во второй том трехтомного собрания сочинений вошли два исторических романа "Суд герцога" и "Колумб" английского писателя Рафаэля Сабатини (1875-1950).

  Детальніше»

 Хромой бес

   УДК: 821
           В27
   Автор: Гевара Л.В.
   Видавництво: М.: Худож. лит.
   Рік видання: 1964
   Сторінок: 230
   Ключові слова: "Хромой бес".

  Детальніше»

 Історія української літератури в шести томах дев

   УДК: 82(477)
           Г91
   Автор: Грушевський М.С.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-325-00016-0
   Сторінок: 392
   Анотація: Академік М.С. Грушевський - автор «Історії України-Руси» - був одночасно і видатним дослідником історії української літератури. За життя він видав п’ять томів «Історії української літератури», шостий зберігся в рукописі. Перший том обіймає історію найдавнішого фольклору. Величезний фактичний матеріал, глибина аналізу явищ літературного процесу - усе це дає змогу оцінити працю вченого як видатну пам’ятку української науки, а також як прекрасний посібник для студентів-філологів, які вивчають історію літератури та культури українського народу. Для студентів гуманітарних факультетів вузів і всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

  Детальніше»

 Історія української літератури в шести томах дев

   УДК: 82(477)
           Г91
   Автор: Грушевський М.С.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-325-00418-2
   Сторінок: 264
   Анотація: У другому томі висвітлюється історія красного письменства українського середньовіччя – періоду Київської Русі. М. Грушевський тут аргументовано доводить, що київська література ХІ – ХІІІ ст. Є українською і що саме з української традиції зародилися література та культура білоруського і російського народів. Читач довідається про освіту і школу в Київській Русі; детально розглянуто агіографічні твори цієї доби, паломницьку та історичну літературу, зокрема «Слово о Законі і благодаті» Іларіона київського, «Повість временних літ», «Слово о полку Ігоревім». Для студентів гуманітарних факультетів вузів і всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

  Детальніше»

 Історія української літератури в шести томах дев

   УДК: 82(477)
           Г91
   Автор: Грушевський М.С.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-325-00419-0
   Сторінок: 285
   Анотація: Третій том обіймає історію книжної словесності та оригінального письменства ХІІ-ХІІІ ст. Вміщено, зокрема, дружинні повісті про Ізяслава, про погром Києва 1169 р., про вбивство князя Ігоря та ін. Окремі розділи присвячені розглядові релігійної літератури цієї доби (Клим Смолятич, Кирило Туровський, анонімні автори). Проаналізовано історію створення та зміст "Галицько-Волинського літопису", "Слова о погибелі Руської землі", "Моління Данила" тощо. Для студентів філологічних факультетів вузів і всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

  Детальніше»

 Історія української літератури в шести томах дев

   УДК: 82(477)
           Г91
   Автор: Грушевський М.С.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-325-00512-Х
   Сторінок: 336
   Анотація: Книга містить результати захоплюючого наукового пошуку: автор відтворює сюжети й поетичні особливості українського епосу ХІІІ - ХVІІ ст., що передували думам. Він спирається як на відгомони прадавньої дружинної поезії у фольклорі України, так і на рудименти її в північноросійських билинах. Значна увага приділена проблемі взаємозв’язків героїчної та християнської епічної творчості - питанню, що зовсім не вивчалося в радянській фольклористиці. Для студентів гуманітарних факультетів вузів і всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

  Детальніше»

 Історія української літератури в шести томах дев

   УДК: 82(477)
           Г91
   Автор: Грушевський М.С.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-325-00513-8
   Сторінок: 320
   Анотація: Ця книга є найгрунтовнішим в українській фольклористиці дослідженням народної християнської поезії та легенди; вона демонструє естетичне багатство й дивовижне розмаїття цих витворів народної віри і фантазії, окреслює напрями їхнього розвою протягом ХІІІ - ХVІІ ст. Для сучасного читача справжнім відкриттям стануть тексти релігійних колядок, щедрівок, а також легенд, духовних віршів, дбайливо зібраних автором із малодоступних джерел і очищених від пізніших нашарувань та мовних спотворень. Для студентів гуманітарних факультетів вузів і всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

  Детальніше»

 Історія української літератури в шести томах дев

   УДК: 82(477)
           Г91
   Автор: Грушевський М.С.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1995
   ISBN: 5-325-00606-1
   Сторінок: 256
   Анотація: У цьому томі здійснено спробу реконструкції духовного життя в Україні «темних» часів її історії. Йдеться про вплив на фольклор і літературу ХІV - першої половини XVI ст. східного слов’янського містицизму та болгарського богомильства, похмурих ритуалів і пісень західних флагелантів та ідеології чеського гуситства, що зачепила й частину західноукраїнської шляхти. Розглядаються маловивчені питання про київське походження східнослов’янського раціоналізму (так звані вчення «ожидовілих») ХV ст. про участь українських книжників у нових перекладах біблії, в діяльності видавництва Швайпольта й Франциска Скорини. Для студентів гуманітарних факультетів вузів і всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.