Сьогодні:

Каталог  » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Художня література. ЛітературознавствоНа головну

Каталог » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Художня література. Літературознавство
  Детальніше»

 Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка

   УДК: 82
           А67
   Автор: Анісов В., Середа Є.
   Видавництво: К.: Дніпро
   Рік видання: 1976
   Сторінок: 392
   Анотація: У книзі подаються події і факти з життя та діяльності великого українського поета, революційного демократа Т.Г. Шевченка. Кожна дата обгрунтовується відповідними документальними, архівними чи дослідницькими джерелами. Книга розрахована на літературознавців, викладачів, бібліотекарів, студентів.

  Детальніше»

 В сім’ї вольній, новій

   УДК: 82
           В11
   Автор: Дмитренко О.М., Костенко В.К.
   Видавництво: К.: Радянський письменник
   Рік видання: 1984
   Сторінок: 294
   Анотація: До збірника увійшли матеріали про святкування 170-річчя великого кобзаря, а також нариси, статті, публіцистичні роздуми, наукові дослідження письменників, відомих вчених про життєвий і творчий шлях поета, джерела його безсмертя.

  Детальніше»

 Тарас Шевченко: життя і творчість

   УДК: 82
           Н24
   Автор: Неділько Г.Я.
   Видавництво: К.: Рад. шк.
   Рік видання: 1988
   ISBN: 5-330-00280-Х
   Сторінок: 247
   Анотація: У книзі висвітлюється життя і творчість геніального українського поета, художника і мислителя Тараса Шевченка. Особлива увага приділяється розкриттю ідейно-художнього змісту творів, вивчення яких передбачено шкільною програмою. Розраховано на вчителів-словесників, студентів-філологів, усіх шанувальників творчості Тараса Шевченка.

  Детальніше»

 Життя Тараса Шевченка

   УДК: 82
           З-17
   Автор: Зайцев П.
   Видавництво: К.: Мистецтво
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-7715-0693-1
   Сторінок: 352
   Анотація: Це — перевидання книги, що побачила світ 1955 р. накладом НТШ та Бібліотеки Українознавства в Парижі — Нью-Йорку — Мюнхені. П. І. Зайцев (1886—1965) — один з найвидатніших шевченкознавців сучасності, — на противагу радянським літературознавцям, що замовчували і фальшували факти біографії поета, підносить значення Шевченка як національного пророка, під впливом ідей якого розвивалася і досі ведеться боротьба за цілковита-незалежність України. Видання доповнене значною кількістю кольорових та чорно-білих ілюстрацій — архівних матеріалів, фото, репродукцій художніх творів як самого Шевченка, так і його сучасників.

  Детальніше»

 «Святим огненним словом…» Тарас Шевченко: поетика

   УДК: 82
           С50
   Автор: Смілянська В.Л.
   Видавництво: К.: Дніпро
   Рік видання: 1990
   ISBN: 5-308-00559-1
   Сторінок: 290
   Анотація: У книжці розглядаються поетична структура лірики, поем та балад Шевченка, багатоголосся його розповіді, його взаємини з героями й уявними читачами, способи побудови систем часу й простору, параметрів художнього світу. Видання розраховане на фахівців-літературознавців, студентів, учителів.

  Детальніше»

 Літо перше. З хроніки життя і творчості Тараса Шевченка

   УДК: 82
           Ж91
   Автор: Жур П.
   Видавництво: К.: Дніпро
   Рік видання: 1979
   Сторінок: 278
   Анотація: В книзі розповідається про першу подорож Т. Шевченка на рідну Україну влітку І843 р., висвітлюються контакти українського поета з культурним середовищем того часу, його взаємини з сучасниками — російськими та українськими літераторами, художниками, громадськими діячами. Велика увага приділена соціальному тлу. Дослідження, в якому зібрано багатий і цікавив матеріал пізнавального та історичного значення, зацікавить як спеціалістів, так і широке коло читачів.

  Детальніше»

 Стиль поезії Шевченка

   УДК: 82
           С50
   Автор: Смілянська В.Л.
   Видавництво: К.: Наукова думка
   Рік видання: 1981
   Сторінок: 252
   Анотація: В монографии рассматриваются особенности стиля поэзии Шевченко, которые определяются взаимодействием субъекта изображения («автора») с объектом изображения и адресатом, на которого ориентируется автор. На основе выделения лирических и эпических субъектных форм выражения авторского сознания как организационных центров стиля Шевченко исследуются особенности тонального (эмоционально-оценочного), внутреннекомпозиционного (системы «точек зрения») и повествовательного уровней стилевой структуры.

  Детальніше»

 Собрание сочинений в десяти томах. Т. 2

   УДК: 821
           Л47
   Автор: Леонов Л.
   Видавництво: М.: Худож. лит.
   Рік видання: 1982
   Сторінок: 328
   Анотація: Во второй том вошел широко известный роман «Барсуки», законченный автором в 1924 году. Его центральная тема - один из драматических моментов в истории послереволюционной деревни - мятеж против советской власти крестьянства, недовольной продразверсткой, и поражение анархического выступления.

  Детальніше»

 Собрание сочинений в десяти томах. Т. 3

   УДК: 821
           Л47
   Автор: Леонов Л.
   Видавництво: М.: Худож. лит.
   Рік видання: 1982
   Сторінок: 614
   Анотація: В третий том Собрания сочинений вошел психологический роман «Вор», в котором воссоздана атмосфера нэпа, облик московской окраины 20-х годов, показан быт мещанства, уголовников, циркачей. Повествуя о судьбе бывшего красного командира Дмитрия Векшина, писатель ставит многие важные проблемы пореволюционной русской жизни.

  Детальніше»

 Шишков

   УДК: 82
           Е82
   Автор: Еселев Н.
   Видавництво: М.: Молодая гвардия
   Рік видання: 1973
   Сторінок: 224
   Ключові слова: Серия биографий "Жизнь замечательных людей"
   Анотація: Книга Н. Еселева посвящена замечательному писателю и исследователю Сибири Вячеславу Яковлевичу Шишкову. Шишков — автор известного романа «Угрюм-река», перу писателя принадлежат повести «Ватага», «Пейпус-озеро» и др. В увлекательной форме Н. Еселев, привлекая новые документы, рассказывает о необыкновенно интересной жизни и творчестве писателя.