Сьогодні:

Каталог  » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Художня література. ЛітературознавствоНа головну

Каталог » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Художня література. Літературознавство
  Детальніше»

 Над пушкинскими рукописями

   УДК: 82
           С29
   Автор: Селиванова С.Д.
   Видавництво: М.: Наука
   Рік видання: 1980
   Сторінок: 128
   Анотація: В книге прослеживается история создания ряда лирических стихотворений Пушкина. Большое место уделяется исследованию процесса работы Пушкина над поэмой «Кавказский пленник». Наблюдения, накопленные и систематизированные в процессе изучения текста поэмы, позволили автору внести некоторые уточнения в бытующие сегодня представления о специфике пушкинского романтизма.

  Детальніше»

 Герои романа А.С. Пушкина

   УДК: 82
           Ш28
   Автор: Шаталов С.Е.
   Видавництво: М.: Просвещение
   Рік видання: 1986
   Сторінок: 95
   Анотація: Книга предназначена учащимся восьмых классов. Автор рассматривает характеры героев романа Пушкина "Евгений Онегин" и расскрывает особенности воплощения идейно-художественного замысла произведения.

  Детальніше»

 Українська дитяча література. У 2-х частинах. Ч. 1

   УДК: 82
           У45
   Автор: Луценко І.А., Подолинний А.М., Чайковський Б.Й.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1992
   ISBN: 5-11-003926-7
   Сторінок: 382
   Анотація: Хрестоматію укладено відповідно до програми з української дитячої літератури. Містить народнопоетичні твори, зразки різних жанрів дожовтневої літератури для дітей. До кожного розділу подано коротку характеристику відповідного етапу розвитку української дитячої літератури, відомості про письменників. Для студентів педінститутів спеціальності «Українська мова і література»; може бути корисна вчителям та учням педучилищ.

  Детальніше»

 Українська дитяча література. У 2-х частинах. Ч. 2

   УДК: 82
           У45
   Автор: Луценко І.А., Подолинний А.М., Чайковський Б.Й.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1992
   ISBN: 5-11-003927-5
   Сторінок: 286
   Анотація: Хрестоматія містить твори та уривки з творів українських сучасних письменників для дітей. До кожного розділу дано коротку характеристику певного етапу розвитку української дитячої літератури, короткі відомості про письменників. Для студентів педагогічних інститутів із спеціальності «Українська мова і література», може бути корисна вчителям та учням педучилищ.

  Детальніше»

 Воспитательная сила литературы

   УДК: 82
           М69
   Автор: Михалков С.В.
   Видавництво: М.: Просвещение
   Рік видання: 1983
   Сторінок: 304
   Анотація: В книгу включены выступления С. В. Михалкова о творчестве писателей — классиков русской литературы (Ф. М. Достоевском, М. Е. Салтыкове-Щедрине, И. А Крылове, А. Блоке, С. Есенине, В. Маяковском), его высказывания о проблемах современной детской литературы.

  Детальніше»

 Римська елегія

   УДК: 821
           Р51
   Автор: Содомора А.
   Видавництво: Львів: Літопис
   Рік видання: 2009
   ISBN: 978-966-7007-71-3
   Сторінок: 578
   Анотація: «Римська елегія» - перше повне видання елегійних творів Ґал-ла, Тібулла, Проперція, Овідія (G. Cornelius Gallus, Albius Tibullus, Sextus Propertius, P. Ovidius Naso) в перекладі українською мовою.

  Детальніше»

 Наодинці зі словом

   УДК: 821
           С57
   Автор: Содомора А.
   Видавництво: Львів: Літопис
   Рік видання: 1999
   ISBN: 966-7007-24-3
   Сторінок: 476
   Анотація: Ця книжка підсумовує сорокарічну працю над словом - оригінальним і перекладним. Але в ній - не про переклад. Радше про те, чим завдячує перекладач, і не тільки він, спілкуванню зі словом - розповідним, поетичним, пісенним.

  Детальніше»

 Генерика і архітектоніка. Кн.1: Література европейського Середньовіччя

   УДК: 82
           К30
   Автор: Качуровський І.
   Видавництво: К.: ВД «Києво-Могилянська академія»
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-518-329-Х
   Сторінок: 382
   Анотація: Книга відомого поета, прозаїка, перекладача і літературознавця знайомить читача з жанрами європейського середньовічного письменства та їх архітектонічними особливостями. Історія зародження, розвитку і занепаду літературних форм подається на тлі захоплюючої розповіді про яскраві творчі особистості Середніх Віків, королівські династії та чернечі ордени, Хрестові походи, завоювання вікінгів, духові подвиги місіонерів. Книга містить численні переклади автора, зроблені безпосередньо зі старих мов, і багатий ілюстративний матеріял. Видання адресоване студентству, науковцям-гуманітаріям, усім тим, хто цікавиться теорією літератури та медієвістикою.

  Детальніше»

 Генерика і архітектоніка. Кн. 2

   УДК: 82
           К30
   Автор: Качуровський І.
   Видавництво: К.: ВД «Києво-Могилянська академія»
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-966-518-455-3
   Сторінок: 376
   Анотація: Друга книга монографії Ігоря Качуровського «Ґенерика і архітектоніка» складається з двох частин. Перша, «Засади наукового літературознавства», покликана ввести читача в коло основних теоретичних понять, за допомогою яких прийнято визначати жанрову природу та архітектонічну структуру літературного твору. Зокрема розглядаються іконіка, вчення про сюжет, презентація (або спосіб подачі матеріялу), поняття про композицію, різноманітні технічні засоби, теорія літературних жанрів. Друга частина, «Жанри нового письменства», продовжує огляд історії жанрів, розпочатий у першій книзі монографії з літератури європейського Середньовіччя, і дає широку жанрову панораму світового письменства (за винятком літератур Сходу) від доби Відродження до наших днів. Своє місце в цій панорамі знаходить і український матеріял, зокрема з доби «розстріляного відродження», коли наша література, з погляду жанрового різноманіття, була майже повною. Видання адресоване студентству, науковцям-гуманітаріям, усім тим, хто прагне поглибити свої знання з теорії літератури.

  Детальніше»

 Сучасна українська література кінця ХХ ст.- початку ХХІ ст.

   УДК: 82
           С47
   Автор: Упоряд. І. Андрусяк
   Видавництво: К.: Національний книжковий проект
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-966-339-833-4
   Сторінок: 464
   Анотація: До хрестоматії ввійшли твори популярних українських письменників кінця XX — початку XXI століть, рекомендовані шкільною програмою для вивчення й позакласного читання. Серед них — поезії Василя Герасим’юка, Ігоря Римарука, Сергія Жадана, роман Юрія Андруховича «Рекреації», проза В’ячеслава Медведя, Євгена Пашковського та ін. Другий розділ хрестоматії склали літературно-критичні та методичні додатки, покликані познайомити юного читача із сучасним літературним процесом, розмаїттям новітніх літературних напрямів, шкіл і тенденцій, дати уявлення про такі ключові для розуміння шкільного письменства поняття, як постмодернізм, літературне угруповання, літературне покоління, поколіннєве переживання тощо.