Сьогодні:

Каталог  » Філологічні науки. Художня література » МовознавствоНа головну

Каталог » Філологічні науки. Художня література » Мовознавство
  Детальніше»

 Пособие по переводу технических текстов с французского языка на русский

   УДК: 81.2Фр-922
           М22
   Автор: Мамичева В.Т.
   Видавництво: М.: Высш. школа
   Рік видання: 1987
   Сторінок: 191
   Анотація: Цель пособия — обучение чтению и переводу с французского языка на русский общетехнической литературы средней трудности. Содержит тексты по различным разделам физики, химии, математики; тексты о достижениях науки в области электроники, ядерной энергии, автоматики. Система упражнений и лексико-грамматические пояснения способствуют активному усвоению материала пособия. В 3-е издание (2-е — 1982 г.) включен раздел «Работа со словарем», расширена тема «Словообразование», добавлены тексты, отражающие научно-технический прогресс в нашей стране.

  Детальніше»

 Практикум по теоретической грамматике

   УДК: 81.2
           М80
   Автор: Мороховская Э.Я.
   Видавництво: Л.: Просвещение
   Рік видання: 1973
   Сторінок: 180
   Анотація: Книга представляет собой пособие, предназначенное для проведения семинарских занятий по теоретической грамматике английского языка. Пособие включает тексты для обсуждения в аудитории, упражнения и подборки высказываний зарубежных ученых-лингвистов по обсуждаемым вопросам. Оно состоит из двух частей: в первой рассматриваются основные проблемы морфологии и лингвистического анализа, во второй — проблемы синтаксиса современного английского языка. Большое внимание автор уделяет работе над терминологией. В конце книги дается терминологический словарь.

  Детальніше»

 Леся Украинка

   УДК: 81.2
           Ш32
   Автор: Шаховский С.М.
   Видавництво: К.: Днипро
   Рік видання: 1975
   Сторінок: 120
   Анотація: Биографический очерк на английском языке.

  Детальніше»

 Англо-русский разговорник

   УДК: 81.2
           П54
   Автор: Почепцова Л.Д., Почепцов Г.Г.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1979
   Сторінок: 336
   Анотація: Англо-русский разговорник на английском и русском языках.

  Детальніше»

 Оповідання й казки

   УДК: 81.2 Нем-93
           О-61
   Автор: Верхова Л.К.
   Видавництво: К.: Рад. школа
   Рік видання: 1989
   ISBN: 5-330-00708-9
   Сторінок: 96
   Анотація: Книга для читання німецькою мовою в 6-8 класах. Книжка містить цікаві оповідання й казки, які вчать дітей бути добрими, працелюбними, чулими до чужої біди, готовими захистити слабшого. Посторінкові пояснення і словник у кінці книжки полегшать розуміння текстів. Для учнів 6—8 класів.

  Детальніше»

 Теоретична граматика сучасної англійської мови

   УДК: 81.2
           Р16
   Автор: Раєвська Н.М.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1976
   Сторінок: 304
   Анотація: Підручник теоретичної граматики сучасної англійської мови складається з трьох розділів: І. Вступ, II. Морфологія і III. Синтаксис. Основне завдання курсу — розвиток лінгвістичного мислення студентів, наукового розуміння граматичних і лексико-граматичних категорій сучасної англійської мови. В центрі уваги проблемні питання теорії граматики на сучасному етапі розвитку мовознавства. Ці питання висвітлюються в плані систематичних зіставлень з українською та іншими мовами. В кінці кожного розділу подано контрольні питання, Revision Material, які мають сприяти засвоєнню матеріалу підручника і допомогти студентам в їхній самостійній науковій роботі. Підручник розраховано на студентів старших курсів факультетів романо-германської філології університетів і педагогічних інститутів іноземних мов.

  Детальніше»

 Англійська мова

   УДК: 81.2Англ-923
           А64
   Автор: Шпак В.К., Полулях В.Я., Кириченко З.Ф. та ін.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1995
   ISBN: 5-11-004259-4
   Сторінок: 239
   Анотація: Мета посібника — забезпечити розвиток навичок усного мовлення на теми, які передбачаються програмою з іноземних мов для немовних вузів. Складається із вступного фонетико-орфоепічного курсу, основного курсу (25 уроків), короткого граматичного довідника. Уроки основного курсу містять мовні зразки, діалоги, тексти та варіанти мовних ситуацій. Система вправ забезпечує швидке й ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення в них стійких навичок повсякденного спілкування. Для студентів вищих навчальних закладів.

  Детальніше»

 Англійська мова для студентів технічних вузів

   УДК: 81.2Англ-923
           Я87
   Автор: Ятель Г.П. та ін.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-11-004153-9
   Сторінок: 382
   Анотація: Мета підручника — забезпечити підготовку студентів першого етапу навчання (І—III семестри) до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної науково-технічної літератури англійською мовою, а також розвиток навичок усного мовлення з тем, передбачених програмою. Складається з основного курсу (уроки 1—23), додатків, що містять короткі фонетико-орфоепічний і граматичний довідники, деякі інші матеріали, англо-українського словника. У друге видання (1-ше вид.— 1990 р.) внесено значні зміни: перероблено навчальні тексти, додано деякі матеріали довідкового змісту. Для студентів технічних вузів.

  Детальніше»

 Довідник з граматики французької мови

   УДК: 81.2 Фр
           Ж86
   Автор: Жукова Н.Б., Дауе К.М.
   Видавництво: К.: Рад. школа
   Рік видання: 1977
   Сторінок: 288
   Анотація: Довідник містить граматичний матеріал, передбачений програмою середньої школи, і має на меті допомогти учням навчитися самостійно читати французькі тексти і виражати свої думки французькою мовою. Матеріал довідника подано у двох розділах. У першому розділі систематично викладено основні правила граматики, другий має практичну спрямованість. Посібник призначається для учнів старших класів.

  Детальніше»

 Фонетика французского языка. Курс нормативной фонетики и дикции

   УДК: 81.2 Фр
           Р23
   Автор: Рапанович А.Н.
   Видавництво: М.: Высш. школа
   Рік видання: 1980
   Сторінок: 284
   Анотація: Пособие делится на две части: теоретическую и практическую. В теоретической часта дается описание речевого аппарата, излагается система транскрипции, фонематическая система французского языка, дается описание речевого потока. Практическая часть состоит из нескольких разделов: 1) тренировочные упражнения для отработки дикции и дыхания; 2) постановка звуков французского языка; 3) работа над интонационными средствами; 4) песни, сопровождаемые транскрипцией; 5) тексты, преимущественно современных авторов, сопровождаемые транскрипцией Фирмой «Мелодия» выпущены грампластинки с записью материалов книги. В настоящее издание (2-е вышло в 1973 г.) внесены незначительные изменения и исправления. Предназначается для студентов факультетов иностранных языков педагогических вузов.