Сьогодні:

Каталог  » Загальний відділ » Друк в цілому. Документація. Книги. АвторствоНа головну

Каталог » Загальний відділ » Друк в цілому. Документація. Книги. Авторство  Детальніше»

 Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації

   УДК: 002
           Л86
   Автор: Лутовинова В.І.
   Видавництво: К.: Четверта хвиля
   Рік видання: 2007
   ISBN: 978-966-529-152-7
   Сторінок: 72
   Анотація: Практичний посібник адресовано працівникам освітянських бібліотек, які реферують документи психолого-педагогічні тематики. В ньому висвітлено сутність аналітико-синтетичного опрацювання інформації, основні загальнонаукові методи, використовувані під час макро- й мікроаналітичного згортання інформації, визначення та класифікацію реферативних документів, теорію, методику й практику реферування.

  Детальніше»

 Берестяная почта столетий

   УДК: 002
           Я62
   Автор: Янин В.Л.
   Видавництво: М.: Педагогика
   Рік видання: 1979
   Сторінок: 128
   Анотація: Книга члена-корреспондента АН СССР В. Л. Янина посвящена истории открытия и изучения новгородских грамот на бересте. Подавляющее большинство этих древних документов составляют письма новгородцев-горожан и жителей сел. Переписка позволила ученым проникнуть в недоступный ранее мир повседневных забот новгородцев, расширив круг изучаемых историками проблем и изменив общее представление о путях развития средневекового Новгорода. Книга о берестяных грамотах — это рассказ о важнейших процессах истории Новгорода, сделавших этот город одним из важнейших центров экономики, политики и культуры средневековой Европы.

  Детальніше»

 Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології

   УДК: 002:006.72
           І-74
   Автор: Уклад. П.І. Рогова, Я.О. Чепуренко, С.М. Зозуля, І.Г. Лобановська
   Видавництво: К.: Нілан-ЛТД
   Рік видання: 2012
   Сторінок: 283
   Анотація: У словнику представлено поняття та терміни, уніфіковані в Законах України, міждержавних і державних стандартах з інформаційної, бібліотечної, видавничої й архівної справи та суміжних галузей. Обсяг словника — понад 1700 термінів із визначеннями, що становлять систематизований виклад термінології, вживаної у сфері інформаційних ресурсів. Розрахований на працівників бібліотек та інших інформаційних установ, науково-педагогічних і наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів і коледжів.

  Детальніше»

 Модель всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (описова)

   УДК: 002-024
           Р59
   Автор: Рогова П.І.
   Видавництво: К.: Нілан -ЛТД
   Рік видання: 2010
   Сторінок: 80
   Анотація: У описовій моделі всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу (ВГІР), базою якої є фонд ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, обгрунтовано теоретичні засади її розроблення, поняттєво-категоріальний апарат, проаналізовано розвиток фонду даної бібліотеки в історичній ретроспективі та в сучасних умовах, відтворено його системну організацію, типологічні та видові аспекти, загальну структуру, обсяг типів і видів документів; визначено структуру та науково-методичні засади формування ВГІР, окреслено пріоритетні напрями та перспективи його розвитку.