Сьогодні:

Каталог  » Загальний відділ » Бібліографія і бібліографічні покажчики. КаталогиНа головну

Каталог » Загальний відділ » Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги
  Детальніше»

 Сучасні технології в освіті. Ч. 1

   УДК: 016:37
           С90
   Автор: Моісєєва І.П., Грудініна Н.Д.
   Видавництво: К.: АПН України. ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-8605-31-4
   Сторінок: 308
   Анотація: Перша частина рекомендаційного бібліографічного покажчика "Сучасні технології в освіті" містить документи щодо сучасних технологій навчання, які застосовуються, починаючи із середньої школи і закінчуючи вищою ланкою освіти. Матеріал згруповано у 8 основних розділах (1809 позицій). Це книги, монографії, навчальні посібники, статті з наукових збірників і періодичних видань України та Російської Федерації, що були опубліковані протягом останніх чотирьох років і надійшли до фондів ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського у 2002-2005 рр. Глосарій до покажчика містить найпоширеніші визначення сучасних технологій навчання. Покажчик адресований учителям, викладачам професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, працівникам бібліотек освітянської галузі. Видання також стане у пригоді науковцям, аспірантам та всім, кого цікавить питання сучасних технологій навчання.

  Детальніше»

 Сучасні технології в освіті. Ч. 2

   УДК: 016:37
           С90
   Автор: Моісєєва І.П., Пономаренко Л.О.
   Видавництво: К.: АПН України. ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського
   Рік видання: 2006
   ISBN: 978-966-644-036-8
   Сторінок: 196
   Анотація: Частина ІІ рекомендаційного бібліографічного покажчика "Сучасні технології в освіті" представляє сучасні виховні технології, перелік яких розроблено з урахуванням вікових особливостей дітей та специфіки діяльності різних напрямів системи виховання особистості. Мета покажчика "Сучасні технології в освіті" - довести до відома користувачів освітянської галузі, від науковців до вчителів, вихователів, студентів педагогічних вузів всіх рівнів акредитації - інформацію про документи, які висвітлюють сутність та психолого-педагогічні умови застосування новітніх технологій у громадянському, морально-етичному, естетичному, превентивному, родинному вихованні; висвітлюють процес формування творчої особистості; показують особливості застосування виховних технологій особистості в позашкільних навчальних закладах та ін. Окремі розділи представляють матеріали про вітчизняні авторські виховні системи та зарубіжні виховні технології. Матеріал згруповано у 18 розділах (1343 позицій). бібліографічне видання містить додаток - термінологічний словник сучасних технологій виховання. Рекомендаційний покажчик адресований учителям, викладачам вищих навчальних закладів І - ІV рівнів акредитації, аспірантам, науковцям, працівникам бібліотек освітянської галузі, всім, кого цікавить питання сучасних технологій в освіті.

  Детальніше»

 Наукова школа академіка Олександри Савченко

   УДК: 016:37
           Н34
   Автор: Кодлюк Я.П., Довга Т.Я., Заліток Л.М., Ворон Л.М., Печенежська О.А.
   Видавництво: К.: Пед.преса
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-966-2137-01-9
   Сторінок: 188
   Анотація: Книжка містить інформацію про науковий доробок відомого українського вченого, доктора педагогічних наук, професора, академіка АПН України Олександри Яківни Савченко та результати наукових досліджень аспірантів, докторантів і здобувачів, виконаних під її керівництвом. Біобібліографію праць ученого підготовлено науковцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського П.І. Роговою, Л.М. Заліток, О.А. Печенежською. Видання адресоване науковцям, викладачам-педагогам, дослідникам-початківцям (аспірантам, магістрантам), учителям, студентам педагогічних факультетів.

  Детальніше»

 Підручники і навчальні посібники (1748-1917 рр.) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотки України імені В.О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів: Каталог

   УДК: 017
           П32
   Автор: Мацібора Н.Г. та ін.
   Видавництво: К.: Атіка
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-326-221-4
   Сторінок: 384
   Анотація: До каталогу увійшли шкільні підручники українською, російською мовами 1748-1917 рр. видання з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Робота виконання в межах Державної Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 рр. Каталог адресовано вчителям, науковим працівникам, книгознавцям, бібліотекарям, бібліографам та всім, хто цікавиться історією педагогічної науки, історією шкільного підручника.

  Детальніше»

 Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського: п

   УДК: 013
           Д36
   Автор: Палащина Н.А., Горбенко Н.А., Вербова В.В., Самчук Л.І.
   Видавництво: К.: О.М. Ешке
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-557-113-3
   Сторінок: 99
   Анотація: Покажчик містить науково-практичний доробок колективу ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського за перші п’ять років діяльності (2000-2004). Для науковців, аспірантів, викладачів, студентів, працівників системи освіти та інформаційних служб, бібліотечних працівників, а також усіх, хто веде науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-методичну, навчально-виховну діяльність.

  Детальніше»

 Сергій Дмитрович Максименко - академік, український психолог, фундатор наукової школи генетичної психології: біобліографічний покажчик наукових праць за 1971-2007 рр.

   УДК: 01
           М17
   Автор: Айвазова Л.М., Пономаренко Л.О./упорядники
   Видавництво: К.: КММ
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-966-1673-00-6
   Сторінок: 128
   Анотація: Бібліографічний покажчик із серії "Академіки АПН України", присвячений життю та діяльності Сергія Дмитровича Максименка, доктора психологічних наук, професора, академіка, дійсного члена АПН України, директора Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, заслуженого діяча науки і техніки України. У покажчику представлено науковий доробок ученого, а саме: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації в періодичній пресі, що вийшли в Україні та за кордоном.

  Детальніше»

 Василь Миколайович Мадзігон - учений-педагог та організатор педагогічної науки й освіти України

   УДК: 016
           М13
   Автор: Іванова І.О., Чорнобривкіна С.В.
   Видавництво: К.: Наукова думка
   Рік видання: 2007
   ISBN: 978-966-644-080-1
   Сторінок: 64
   Анотація: У бібліографічному покажчику із серії "Академіки АПН України" представлено науковий доробок Василя Миколайовича Мадзігона, першого віце-президента АПН України, директора Інституту педагогіки АПН України, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена АПН України, заслуженого діяча науки і техніки України. Видання налічує 316 наукових праць вченого за 36 років наукової діяльності (1971-2007), а саме: монографії, підручники. навчально-методичні посібники, програми, статті, вміщені у наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації в періодичних виданнях, що вийшли в Україні та за кордоном. Наукову школу В.М. Мадзігона представлено дисертаціями та авторефератами дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук, виконаних під його науковим керівництвом. До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність ученого. Посібник адресовано педагогічним, науково-педагогічним працівникам, учителям, бібліотекарям, студентам та тим, хто цікавиться проблемами трудового навчання. виховання й профорієнтації.

  Детальніше»

 Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ

   УДК: 016:37
           З-99
   Автор: Ніколюк Л.І., Пономаренко Л.О., Штома Л.Н.
   Видавництво: К.: ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського
   Рік видання: 2003
   Сторінок: 48
   Анотація: Покажчик продовжує серію "Академіки АПН України", започатковану з нагоди 10-ї річниці Академії педагогічних наук України. Другий випуск присвячений І.А. Зязюну - доктору філософських наук, професору, академіку, засновнику школи педагогічної майстерності, директору Інституту педагогіки і психології професійної освіти (ІПППО) АПН України. У покажчику подано бібліографію наукових праць академіка, літературу про його життя і діяльність, перелік дисертацій, захищених під його керівництвом. Покажчик може бути використаний фахівцями в галузі педагогіки, освіти та філософії для науково-дослідної, науково-педагогічної та навчально-виховної діяльності.

  Детальніше»

 Кремень Василь Григорович: до 55 річчя від дня народження

   УДК: 01
           К75
   Автор: Ніколюк Л.І.
   Видавництво: К.: ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського
   Рік видання: 2002
   Сторінок: 24
   Анотація: Матеріали каталога розкривають постать Василя Григоровича як науковця вищого гатунку - філософа європейського і світового рівнів, мудрого державного діяча, який не раз наголошував на тому, що від освіти повною мірою залежить благополуччя держави. Матеріали каталога систематизовано за розділами виставки, які відтворюють життєвий і творчий шлях В.Г. Кременя, його науковий доробок у галузі філософії. політології, соціології, освіти і педагогічної науки. У межах розділів документи розміщені за алфавітом назв та прізвищ авторів. За знаком "***" виділені праці, видані за редакцією В.Г. Кременя.

  Детальніше»

 М.Д. Ярмаченко - вчений-педагог. академік, перший президент АПН України

   УДК: 016:37
           Я75
   Автор: Букшина Т.Ф.
   Видавництво: К.: ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського
   Рік видання: 2002
   Сторінок: 32
   Анотація: Покажчик відкриває серію "Академіки АПН України", започатковану з нагоди 10-ї річниці Академії педагогічних наук України. Перший випуск присвячений М.Д. Ярмаченку - вченому-педагогу, академіку. першому президенту Академії педагогічних наук України. У покажчику подано бібліографію наукових праць академіка, літературу про його життя і діяльність, перелік дисертацій, захищених під керівництвом вченого. Покажчик може бути використаний фахівцями в галузі педагогіки та освіти в науково-дослідній, науково-методичній, науково-педагогічній та навчально-виховній діяльності.