Сьогодні:

Каталог  » Загальний відділ » Бібліотечна справа. БібліотекознавствоНа головну

Каталог » Загальний відділ » Бібліотечна справа. Бібліотекознавство
  Детальніше»

 Наукова обробка документів

   УДК: 025.3
           К96
   Автор: Кушнаренко Н.М., Удалова В.К.
   Видавництво: К.: Знання
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-346-068-7
   Сторінок: 331
   Анотація: Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу "Аналітико-синтетична обробка документів" для вищих навчальних закладів. Це єдиний в Україні підручник, в якому весь комплекс теоретичних, методичних та організаційно-практичних проблем наукової обробки документів розглянуто як одне ціле. Висвітлено теорію, історію і методику складання бібліографічних описів, індексування, предметизації, систематизації, реферування та анотування документів. Розкрито особливості основних інформаційних продуктів як результатів наукової обробки документів: бібліографічних, реферативних, оглядових та аналітичних. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, докторантів, фахівців сфери документної комунікації, керівників підприємств, установ, організацій, широкого кола читачів.

  Детальніше»

 Історія освітянських бібліотек України

   УДК: 026:37
           І-90
   Автор: Рогова П.І.
   Видавництво: К.: Вирій
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-7295-16-8
   Сторінок: 404
   Анотація: У науковому збірнику подано статті з історії становлення та розвитку бібліотек, що забезпечують інформаційні потреби фахівців освітянської галузі України, написані за результатами грунтовного аналізу архівних матеріалів, фондів рідкісних книг, наукових праць і монографій відомих істориків, педагогів, громадських діячів і бібіліотекознавців. Матеріали сформовано в чотири розділи відповідно до структури мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України. Для дослідників історії національної освіти і бібліотечної справи України, педагогічних і науково-педагогічних кадрів, бібліотекознавців, бібліотекарів-практиків, студентів.

  Детальніше»

 Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі

   УДК: 025.34
           Т65
   Автор: Лобановська І.Г. та ін.
   Видавництво: К.: ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського
   Рік видання: 2006
   Сторінок: 166
   Анотація: У методичному посібнику висвітлюються теоретичні, методичні, практичні, організаційні проблеми бібліотечної каталогізації. Зокрема визначено функції каталогів, їх види і форми, вимоги до каталогів, висвітлено етапи їх організації, правила ведення й редагування. Рекомендуються способи вивчення якості та ефективності використання каталогів. Значну увагу приділено організації праці каталогізаторів. Методичні рекомендації призначені фахівцям наукових бібліотек освітянської галузі різних типів і видів: науково-педагогічних, наукових установ системи АПН України, інститутів післядипломної педагогічної освіти, вищих навчальних закладів педагогічного профілю I-IV р.а. Також ці методичні рекомендації можуть бути використані бібліотеками професійно-технічних і середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

  Детальніше»

 Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Випуск 1. Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України

   УДК: 026:37
           Н34
   Автор: Ківшар Т.І. та ін.
   Видавництво: К.: Четверта хвиля
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-966-529-203-6
   Сторінок: 402
   Анотація: До наукового збірника увійшли статті, підготовлені за результатами НДР «Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України», проведеної ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, та доповіді, виголошені на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України», в яких розглядаються проблеми наукового, науково-методичного, технологічного та організаційного забезпечення сучасної науки й освіти.

  Детальніше»

 Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ - 20-ті роки ХХ ст.)

   УДК: 026:37
           Р59
   Автор: Рогова П.І.
   Видавництво: К.: Четверта хвиля
   Рік видання: 2009
   ISBN: 978-966-529-210-4
   Сторінок: 270
   Анотація: Монографію присвячено історії розвитку педагогічних бібліотек України упродовж другої половини XIX - 20-х рр. XX ст. Це перше наукове дослідження даної теми, яке об’єктивно розкриває історію розвитку та становлення педагогічних бібліотек у зазначених хронологічних рамках. У монографії визначено й обгрунтовано основні етапи їхнього становлення та розвитку, охарактеризовано суспільне призначення, простежено еволюцію формування соціальних функцій та типологічних ознак. Особливу увагу приділено маловідомим фактам щодо започаткування вчительських та педагогічних бібліотек на українських етнічних землях у другій половині XIX ст., зокрема, у Харківському та Київському товариствах грамотності, при губернських земських управах; висвітлено діяльність Львівської педагогічно-наукової бібліотеки, а також розвиток інших педагогічних книгозбірень, зокрема, Педагогічного музею м. Києва у період Української революції та у 20-ті рр. XX ст. Для науковців, аспірантів, викладачів історії та культурології, бібліографознавства, студентів, бібліотекарів, а також усіх, хто вивчає або цікавиться історією освіти та бібліотечної справи.

  Детальніше»

 Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Випуск 2

   УДК: 026:37
           Н34
   Автор: Ківшар Т.І. та ін.
   Видавництво: К.: Педагогічна думка
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-966-644-176-1
   Сторінок: 320
   Анотація: Збірник наукових праць містить статті, підготовлені фахівцями ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського за результатами НДР «Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського», а також доповіді, виголошені на Міжнародній науково-практичній конференції «Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з психолого-педагогічних питань та освіти: сучасний стан та шляхи розвитку» (22-24 вересня 2010 р., Київ).

  Детальніше»

 Авторские таблицы

   УДК: 02
           Х12
   Автор: Хавкина Л.Б.
   Видавництво: М.: Книга
   Рік видання: 1979
   Сторінок: 22
   Анотація: В пособии даны таблицы, по которым определяется авторский знак на книгу с целью облегчения и ускорения расстановки произведений печати. Таблицы снабжены методическими примечаниями. Пособие предназначено для массовых библиотек, а также профсоюзных, технических и специальных библиотек с небольшими фондами.

  Детальніше»

 Інформаційна культура студента

   УДК: 025.5
           С24
   Автор: Світельник І.
   Видавництво: К.: Кондор
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-966-351-396-6
   Сторінок: 182
   Анотація: Навчальний посібник висвітлює теоретичні основи інформаційної культури, загальні відомості про традиційні (карткові) та електронні інформаційно-пошукові системи; систему інформаційного забезпечення галузі фізичної культури і спорту; методику пошуку інформації та аналітичне опрацювання джерел інформації. Призначений для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.

  Детальніше»

 Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи

   УДК: 02
           Н34
   Автор: Редкол. : Л.А. Дубровіна, В.А. Вергунов, Т.І. Ківшар та ін.
   Видавництво: К.: Нілан-ЛТД
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-966-2770-21-6
   Сторінок: 372
   Анотація: Збірник наукових праць містить статті, підготовлені фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за результатами НДР «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України» (2008-2011 pp.), а також доповіді, виголошені на міжнародній науково-практичній конференції «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи» (9-11 листопада 2011р.), в яких розглядаються теоретичні, науково-методичні, організаційні засади системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки й освіти та інноваційного розвитку освітянських бібліотек на сучасному етапі.

  Детальніше»

 Індексування документів ключовими словами

   УДК: 025
           І-60
   Автор: Уклад І.Г. Лобановська
   Видавництво: К.: Нілан-ЛТД
   Рік видання: 2011
   Сторінок: 53
   Анотація: У методичних рекомендаціях докладно відображено способи описування основного смислового змісту документів за допомогою ключових слів, наведено численні приклади індексування окремих видів документів. Запропонована методика має універсальний характер і може бути використана як для заповнення поля «Ключові слова» електронних каталогів бібліотек незалежно від використовуваної АБІС («ІРБІС», «УФД-Бібліотека», «MARC-SQL» тощо), так і для визначення ключових слів у процесі оформлення наукових публікацій. Видання призначено для працівників освітянських бібліотек України всіх видів, може бути використано в роботі книгозбірень інших систем і відомств, а також буде корисне для тих, хто займається науковою, педагогічною та науково-методичною діяльністю.