Сьогодні:

Каталог  » Філософія. Психологія » Історія філософіяНа головну

Каталог » Філософія. Психологія » Історія філософія
  Детальніше»

 Философские идеи в культуре Киевской Руси ХІ - начала ХІІ в.

   УДК: 101 (091)
           Г20
   Автор: Горский В.С.
   Видавництво: К.: Наукова думка
   Рік видання: 1988
   Сторінок: 216
   Анотація: В монографии на основе анализа памятников письменности Киевской Руси воссоздается картина становления древнерусской философской мысли в XI — начале XII в., обосновывается своеобразие развития философии в отечественной культуре этого периода. В центре внимания автора — понимание деятелями древнерусской культуры существа философии, их взгляды на познание, их представления о мире, истории, сущности человека и смысле его бытия. Для историков, философов, искусствоведов и литературоведов, всех, кто интересуется историей отечественной культуры.

  Детальніше»

 Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ століття

   УДК: 101 (091)
           Л64
   Автор: Лук М.І.
   Видавництво: К.: Наукова думка
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-12-003910-3
   Сторінок: 148
   Анотація: У монографії аналізуеться стан філософської науки в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст. Переосмислюються погляди представників «академічної філософа», визначається місце останньої в духовній культурі України та в тогочасній боротьбі ідей. Досліджується спадщина П. Д Юркевича, С. С. Гогоцького, П. І. Ліницького, О. О. Козлова, Г. І. Челпанова, М. Я. Грота О. М. Гілярова та інших філософів, які прагнули відшукати шляхи подолання винятково раціоналістичного пояснення сутності людини, сенсу її буття протистояння ідеології радикалізму з її беззастережною революційністю" Для наукових працівників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією української культури.

  Детальніше»

 Пам

   УДК: 101 (091)
           П15
   Автор: Шинкарук В.І. та ін.
   Видавництво: К.: Наук. думка
   Рік видання: 1988
   ISBN: 5-12-000017-7
   Сторінок: 568
   Анотація: «Пам’ятки братських шкіл на Україні» є першою із книг серії «Пам’ятки філософської культури українського народу», що вийдуть друком у видавництві «Наукова думка». До книги вміщено деякі історичні документи братств, витяги з тих навчальних посібників, які використовувалися у братських школах, оригінальні та перекладні твори діячів братств. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної культури.

  Детальніше»

 Сучасна соціальна філософія

   УДК: 101
           А66
   Автор: Андрущенко В.П., Михальченко М.І.
   Видавництво: К.: Генеза
   Рік видання: 1996
   ISBN: 966-504-025-1
   Сторінок: 368
   Анотація: Запропонований курс лекцій є першим в Україні посібником з соціальної філософії. Він вводить читача в одну з найбільш „цікавих галузей духовної культури людства, знайомить з досвідом світової філософської думки у вивченні загальноцивілізаційних підвалин буття людини і суспільства. Автори переосмислюють концепції й методологічні засади соціальної філософії відповідно до здобутків світової філософської культури, соціальних реалій ХХст., нових умов історичного розвитку, потреб розбудови держави в Україні. Для студентів вузів.

  Детальніше»

 Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підручник

   УДК: 101 (091)
           К79
   Автор: Кремень В.Г.
   Видавництво: К.: Книга
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-8314-16-6
   Сторінок: 528
   Анотація: У підручнику пропонується ґрунтовний і всебічний аналіз фундаментальних проблем світової філософської думки. В дохідливій формі автори прагнуть довести до читача зміст основних філософських ідей, теорій, поглядів, які дістали загальне визнання та практичне підтвердження, розкрити їх генезис у процесі духовної еволюції культури. Автори намагались ознайомити тих, хто вивчає філософію, з різними філософськими напрямами, течіями, школами, розкрити плюралістичний характер філософського знання, уникнувши традиційної моноідеологічної та теоретичної однобічності у викладі матеріалу. Особливу увагу приділено основним філософським напрямкам XX ст., а також українській філософії. Розглядаються особливості східної філософії. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за фахом «філософія», «соціологія», «політологія», «культурологія», «психологія», «релігієзнавство», «педагогіка», «правознавство» тощо; на вчених і спеціалістів, які розробляють філософські проблеми, а також на широке коло читачів.

  Детальніше»

 Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології

   УДК: 101 (091)
           Х18
   Автор: Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С.
   Видавництво: К.: КНТ
   Рік видання: 2015
   ISBN: 966-373-080-3
   Сторінок: 396
   Анотація: Автор більшості лекцій — доктор філософських наук, професор Н.В. Хамітов. Він широко відомий телеглядачам і слухачам радіо своїми програмами з проблем особистісної реалізації людини, її самотності і любові, а читачам — своїми книгами «Філософія самотності», «Звільнення від буденності», «Самотність у людському бутті», «Межі чоловічого та жіночого», філософськими романами «Маска», «Володар старості» та ін. Лекції висвітлюють основні етапи історії міркувань про людину та її межі — становлення філософської антропології як метаантропології. Переваги даного навчального посібника у наступному: - доступний і динамічний стиль викладу, окремі лекції читаються як філософський роман; - підхід до історії філософії як до комунікативної системи; - виклад історії філософії як історії теоретичної філософії, філософської есеїстики та філософського мистецтва; - наявність філософського словника, де визначені основні терміни сучасної філософії людини. Адресується студентам вузів і коледжів, які вивчають філософські та гуманітарні дисципліни, а також всім, хто цікавиться проблемою людини у філософії.

  Детальніше»

 Нариси з філософії Григорія Сковороди

   УДК: 101(091)
           У95
   Автор: Ушкалов Л.В., Марченко О.М.
   Видавництво: Харків: Основа
   Рік видання: 2017
   ISBN: -5-11-000807-8
   Сторінок: 151
   Ключові слова: У монографії досліджуються засновкові моменти ейдології Г.С. Сковороди, а також форми її іконічного існування на тлі поступу європейської філософської традиції від античності до бароко.

  Детальніше»

 Філософ-гуманіст Г.С. Сковорода

   УДК: 101(091)
           Г61
   Автор: Головаха І., Стогній І.
   Видавництво: Київ
   Рік видання: 1972
   Сторінок: 75
   Анотація: Григорій Савич Сковорода увійшов в історію науки і культури XVIII століття як видатний український просвітитель. філософ-гуманіст і поет. Він народився З грудня 1722 року в селі Чорнухи Лубенського полку і тепер Чорнухинського району) на Полтавщині в сім’ї малоземельного селянина-козака. Майбутній філософ ріс серед трудового народу і чудової природи, його дитячу уяву вражало багатство звуків і фарб лісу та степу. Григорій Сковорода виявив змалку великий потяг до знань, грав на кількох інструментах, складав і виконував пісні. Батьки Сковороди, селяни-козаки, вважали за необхідне виховувати своїх дітей у народних традиціях, прагнули дати їм освіту. Спочатку Григорій навчався у дяка, а потім у Чорнухинській церковнопарафіяльній школі. Після закінчення її, у 1738 роцібатьки віддають сина до Києво-Могилянської академії, яка на той час славилася науками і була єдиним загальноосвітнім вищим учбовим закладом Наддніпрянської України. В ній навчалися юнаки з Болгарії, Греції, Молдавії, Румунії, Сербії та інших країн. Сковорода вивчав в Академії філософію, літературу, астрономію, математику, механіку, класичні та новоєвропейські мови, граматику, риторику, поетику, а також богослов’я і церковне право. Значна увага приділялася художній та музичній освіті.

  Детальніше»

 Лук М.І.

   УДК: 101(091)
           Л84
   Автор: Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
   Видавництво: К.: Наукова думка
   Рік видання: 1993
   Сторінок: 149
   Анотація: У монографії аналізується стан філософської науки в Україні у другій по-ловиі XIX — на початку XX ст. Переосмислюються погляди представників «академічної філософії», яизначаеться місце останньої в духовній культурі України та в тогочасній боротьбі ідей. Досліджується спадщина И. Д. Юркевича, С. С. Гогоцького, П. І. Ліницького, О. О. Козлова, Г. І. Челпанова, М. Я. Грота, О. М. Гілярова та інших філософів, які прагнули відшукати шляхи подолання винятково раціоналістичного пояснення сутності людини, сенсу її буття, протистояння ідеології радикалізму з її беззастережною революційністю. Для наукових працівників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією української культури.

  Детальніше»

 Історія української філософії

   УДК: 101(091)
           Г70
   Автор: Горський В. С., Кислюк К. В.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 2004
   ISBN: -966-06-0333-9.
   Сторінок: 488
   Анотація: У підручнику характеризуються головні етапи розвитку філософської думки України від часу її зародження до сьогодення, ґрунтовно розглядаються філософські погляди значних представників української культури. Текст супроводжується методичними матеріалами — практикумом до кожного розділу, фондом тестових завдань, вичерпним списком рекомендованої літератури, філософським словником. Для студентів вищих навчальних закладів.