Сьогодні:

Каталог  » Філософія. Психологія »  Психічний розвиток та здібності. Порівняльна психологіяНа головну

Каталог » Філософія. Психологія »  Психічний розвиток та здібності. Порівняльна психологія
  Детальніше»

 Виховання особистості

   УДК: 159.92
           Б55
   Автор: Бех І.Д.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-06-0452-1
   Сторінок: 272
   Анотація: На основі створеної особистісно-розвивальної методологічної моделі автор розкриває сутність процесу виховання як сходження особистості до морально-духовних цінностей. Обґрунтовано необхідність урахування у процесі досягнення цієї мети виокремлених вікових особистісних меж вихованців і спадкових чинників, що впливають на розгортання процесу їхнього морально-духовного розвитку. Особливу увагу приділено розвивальній ефективності правиловідповідного виховання. Вперше на понятійному рівні розкриваються структура провідної вчинкової системи та технологічні засоби її формування. Для науковців, практичних педагогів, батьків, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

  Детальніше»

 Мистецтво життєтворчості особистості. Ч.1.

   УДК: 159.92
           М65
   Автор: Доній В.М., Несен Г.М., Сохань Л.В., Єрмаков І.Г.
   Видавництво: К.: ІЗМН
   Рік видання: 1997
   ISBN: 5-7763-4550-2
   Сторінок: 392
   Анотація: Якщо особистість може бути режисером свого життя, творчо створювати та здійснювати свій індивідуальний життєвий проект, як це доводиться у навчально-методичних посібниках "Школа життєтворчості особистості" (К., 1995), "Психологія і педагогіка життєтворчості" (К., 1996), то які принципи, моделі, способи взагалі психологічна технологія творчого життєздійснення, які сучасні інноваційні моделі входження особистості в суспільне життя, які соціально-психологічні методи діагностики й корекції життєвого шляху особистості, психологічної допомоги у складних життєвих обставинах, яка техніка досягнення життєвого успіху і повноти особистісної самореалізації, які сучасні педагогічні технології сприяють вирішенню цих проблем? На ці та інші питання мистецтва життєтворчості відповідає пропонований науково-методичний посібник. Тут вперше в науковій літературі викладено концепцію й технологію життєтворчості, теорію мистецтва життєтворчості, проаналізовано передовий досвід навчальних закладів України щодо втілення у навчальний процес нових технологій навчання й виховання молодого покоління громадян суверенної держави.

  Детальніше»

 Мистецтво життєтворчості особистості. Ч.2.

   УДК: 159.92
           М65
   Автор: Доній В.М., Несен Г.М., Сохань Л.В., Єрмаков І.Г.
   Видавництво: К.: ІЗМН
   Рік видання: 1997
   ISBN: 5-7763-4549-9
   Сторінок: 936
   Анотація: Якщо особистість може бути режисером свого життя, творчо створювати та здійснювати свій індивідуальний життєвий проект, як це доводиться у навчально-методичних посібниках "Школа життєтворчості особистості" (К., 1995), "Психологія і педагогіка життєтворчості" (К., 1996), то які принципи, моделі, способи взагалі психологічна технологія творчого життєздійснення, які сучасні інноваційні моделі входження особистості в суспільне життя, які соціально-психологічні методи діагностики й корекції життєвого шляху особистості, психологічної допомоги у складних життєвих обставинах, яка техніка досягнення життєвого успіху і повноти особистісної самореалізації, які сучасні педагогічні технології сприяють вирішенню цих проблем? На ці та інші питання мистецтва життєтворчості відповідає пропонований науково-методичний посібник. Тут вперше в науковій літературі викладено концепцію й технологію життєтворчості, теорію мистецтва життєтворчості, проаналізовано передовий досвід навчальних закладів України щодо втілення у навчальний процес нових технологій навчання й виховання молодого покоління громадян суверенної держави.

  Детальніше»

 Життєві домагання особистості

   УДК: 159.92
           Ж 74
   Автор: Титаренко Т.М.
   Видавництво: К.: Педагогічна думка
   Рік видання: 2007
   ISBN: 978-966-644-043-6
   Сторінок: 456
   Анотація: Книгу присвячено характеристиці життєвих домагань як механізму самоздійснення. Представлено результати комплексного дослідження особистісного потенціалу, розглянуто структурно-функціональні характеристики домагань як способу моделювання майбутнього, визначено вектори самоздійснення, з’ясовано роль домагань у самоідентифікації, досягненні життєвого успіху та переживанні суб’єктивного благополуччя у професійній, особистій та шлюбно-сімейній сферах. Практична значущість роботи підвищується завдяки розгляду стратегій оптимізації домагальної активності благополучної і проблемної молоді. Серед читачів цієї книги можуть бути психологи-дослідники, викладачі психологічних дисциплін та практичні працівники психологічних служб, соціальні педагоги, соціальні працівники, аспіранти, студенти та всі, хто цікавиться особистісним зростанням.

  Детальніше»

 Життєва компетентність особистості

   УДК: 159.92
           Ж 74
   Автор: Сохань Л.В., Єрмакова І.Г., Несен Г.М.
   Видавництво: К.: Богдана
   Рік видання: 2003
   ISBN: 966-7058-49-2
   Сторінок: 520
   Анотація: У посібнику дається психологічний та педагогічний аналіз життєвої компетентності особистості як важливої та необхідної психологічної передумови свободи її життєвих виборів, повноти життєздійснення та умови її життєвих успіхів. Розкривається зміст цього поняття, його структура, умови і техніка формування, механізм його включення в життєтворчий процес. Видання адресоване науковцям, педагогам, соціальним працівникам, тим, хто причетний до експерименту з проблем оновлення навчально-виховного процесу на засадах психології та педагогіки життєтворчості, а також всім, хто цікавиться проблемами молоді та індивідуального життя людини.

  Детальніше»

 Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві)

   УДК: 159.92
           К64
   Автор: Кононко О.Л.
   Видавництво: К.: Освіта
   Рік видання: 1998
   ISBN: 966-04-0254-6
   Сторінок: 255
   Анотація: У навчальному посібнику висвітлено взаємозв’язок соціального та емоційного розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу, подано систему основних психологічних понять, розкрито закономірності соціально-емоційного становлення дошкільника в сім’ї та дошкільному закладі. Запропоновано конкретні рекомендації щодо оптимізації соціально-емоційного розвитку зростаючої особистості. Для викладачів і студентів педагогічних коледжів, університетів, інститутів підвищення кваліфікації вчителів, а також соціальних педагогів, науковців людинознавчих галузей, керівників освіти, педагогічних працівників дошкільних закладів, початкової школи, батьків, які виявляють інтерес до психологічних проблем.

  Детальніше»

 Правила тренінгу творчості

   УДК: 159.92
           Г 67
   Автор: Горальський А.
   Видавництво: Л.: ВНТЛ
   Рік видання: 1998
   ISBN: 966-7148-70-Х
   Сторінок: 52
   Анотація: Книга присвячена методикам розвитку творчих здібностей людини або педагогіки здібностей. Цей посібник стане у пригоді всім вчителям, класним керівникам, виховникам і шкільним психологам, яких цікавлять методики євристики та інших способів розвитку творчих здібностей учнів.

  Детальніше»

 Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості

   УДК: 159.92
           П86
   Автор: Моляко В.О.
   Видавництво: К.: Педагогічна думка
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-966-644-119-8
   Сторінок: 208
   Анотація: У монографії досліджується творчий потенціал особистості, проблеми психологічного стимулювання творчої діяльності суб’єкта в конкретних ситуаціях та з огляду на віковий і професійний статус, теоретико-методологічні проблеми сутності, структури та загальних проявів творчого потенціалу. Здійснено онтогенетичний аналіз проявів творчого потенціалу на різних вікових рівнях: дошкільники, молодші школярі, підлітки, старшокласники, професійні працівники. Виявлено закономірності проявів творчого потенціалу залежно від характеру діяльності та рівнів загальних і професійних знань.

  Детальніше»

 Життєві кризи особистості. Ч. 1. Психологія життєвих криз особистості

   УДК: 159.92
           Ж74
   Автор: Ред. рада: Доній В.М., Несен Г.М., Сохань Л.В. та ін.
   Видавництво: К.: ІЗМН
   Рік видання: 1998
   ISBN: 966-597-074-7
   Сторінок: 360
   Анотація: Стрімкі темпи науково-технічного розвитку, динамізм соціальних процесів, оновлення морально-ціннісних орієнтирів, екологічна криза і насамкінець тиск есхатологічних пророкувань - усе це зумовлює психологічне напруження, викликає депресію, стрес як планетарну хворобу ХХ століття. Що ж створює психологічне напруження, спричинює кризові стани особистості в її життєвій долі? Чи можемо запобігати виникненню кризового стану? Як допомогти дітям і молоді у кризових ситуаціях? У чому полягає роль школи у формуванні життєвої компетентності, духовно-душевної стійкості дитини? На ці та інші питання відповідає пропонований посібник, що є логічним розвитком концепції життєтворчості, викладеної у посібниках "Школа життєтворчості особистості" (1995), "Психологія і педагогіка життєтворчості" (1996), "Мистецтво життєтворчості особистості" (1997). Автори посібника - вчені Інституту соціології НАН України, Інституту педагогіки, Інституту політичної і соціальної психології АПН України, практичні працівники.

  Детальніше»

 Життєва компетентність особистості: від теорії до практики

   УДК: 159.92
           Ж74
   Автор: За ред. Єрмакова І.Г.
   Видавництво: Запоріжжя: ХНРБЦ
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-8157-00-1
   Сторінок: 640
   Анотація: Як використати потенціал дванадцятирічної середньої школи у плеканні особистості - творця і проектувальника життя, господаря своєї долі? Як навчити вихованців мистецтву життя, технології життєтворчості, допомогти їм оволодіти життєвою компетентністю? На ці та інші актуальні питання відповідає науково-методичний посібник, який є логічним продовженням серії книг із проблем педагогіки і психології життєтворчості особистості, зокрема таких як "Школа життєтворчості особистості" (1995), "Психологія і педагогіка життєтворчості " (1996), "Мистецтво життєтворчості особистості" (1997), "Життєтворчий потенціал реабілітаційної педагогіки"(2002) та інших. У посібнику розкриваються змістові, технологічні, виховні аспекти розвитку життєвої компетентності, висвітлюються різні погляди щодо природи компетентності.