Сьогодні:

Каталог  » Філософія. Психологія » Особливості психіки. Свідомість. Психічний розвиток людини. Диференціальна психологія. Генетична психологія. Психологія розвиткуНа головну

Каталог » Філософія. Психологія » Особливості психіки. Свідомість. Психічний розвиток людини. Диференціальна психологія. Генетична психологія. Психологія розвитку
  Детальніше»

 Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика

   УДК: 159.922
           Я92
   Автор: ЯценкоТ.С.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-642-322-7
   Сторінок: 382
   Анотація: Розкрито теорію глибинної психокорекції за методом активного соціально-психологічного навчання, що проілюстровано феноменологією психокорекційного процесу. Висвітлено прикладні аспекти застосування АСПН у школі, в роботі з підлітками і вчителями, а також батьками. Подано методики роботи з предметними моделями (іграшками), казками, семантикою висловлювань. Для студентів вищих навчальних закладів. Буде корисним викладачам вищих навчальних закладів та психологам-практикам.

  Детальніше»

 Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя

   УДК: 159.922
           Е45
   Автор: Швалб Ю.М., Вернік О.Л., Гарнець О.М.
   Видавництво: К.: Педагогічна думка
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-966-644-057-3
   Сторінок: 276
   Анотація: У монографії висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні аспекти екологічної психології. Особлива увага приділяється проблемам становлення сучасного способу життя та розвитку екологічної свідомості. Монографія розрахована на фахівців у галузі екологічної та соціальної психології, а також на викладачів і студентів психологічних факультетів.

  Детальніше»

 Нариси до історії української етнопсихології

   УДК: 88.5
           Я62
   Автор: Янів В.
   Видавництво: К.: Знання
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-346-056-3
   Сторінок: 341
   Анотація: У книзі подано етнопсихологічні розробки Володимира Яніва - відомого вченого, громадського і політичного діяча, ректора Українського Вільного Університету в Мюнхені. Автор намагався індуктивним методом дослідити психічно-духовну структуру українського народу. Він зібрав і проаналізував найважливіші думки вчених та письменників, які в різний час займалися цією проблематикою, здійснив спробу зібрати всі "за" і "проти" щодо тієї чи іншої властивості вдачі українців. Призначено для студентів факультетів філософії, психології та педагогіки, етнографії вищих навчальних закладів, а також усіх, кого цікавлять питання етнопсихології.

  Детальніше»

 Етнопсихологічний вимір цивілізаційного поступу

   УДК: 159.922.4
           Ч-44
   Автор: Чепа М.-Л.А.
   Видавництво: К.: Педагогічна думка
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-966-944-126-6
   Сторінок: 104
   Анотація: У монографії основі результатів психологічної реконструкції особливостей психологічного статусу представників минулих поколінь, зроблено спробу відтворити процес і результат української психогенези, об’єктивований у поняттях національної психології та розробити принципи оптимізації та адаптації останньої до умов сьогодення. Книга зацікавить психологів, істориків культури, педагогів, а також усіх, хто цікавиться долею етнічних утворень в сучасних умовах.

  Детальніше»

 Геронтопсихологія

   УДК: 159.922
           Д63
   Автор: Долинська Л.В., Співак Л.М.
   Видавництво: К.: Каравела
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-966-2229-26-4
   Сторінок: 240
   Анотація: Навчальний посібник «Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія» розрахований передусім на викладачів і студентів факультетів психології вищих навчальних закладів. У посібнику систематизовано представлено практичний і хрестоматійний матеріал з розвитку людини похилого віку згідно з навчальною програмою до курсу «Геронтопсихологія». Може стати у нагоді студентам вищих навчальних закладів, практичним психологам, соціальним працівникам, усім, хто хоче розширити власні знання з цієї галузі психології.

  Детальніше»

 Теорія брехні

   УДК: 159.922
           Е45
   Автор: Пол Екман
   Видавництво: К.: КМ Publishing
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-617-538-181-6
   Сторінок: 320
   Анотація: Чи відомо вам, що зазвичай навіть під час десятихвилинної розмови будь-яка людина принаймні тричі бреше? Чи знаєте ви, що детектор брехні насправді викриває не брехню, а лише емоційний стан піддослідного? Чому досвідчені брехуни з легкістю проходять перевірку на детекторі брехні, а багато підозрюваних у збудженому емоційному стані були помилково визнані винними і отримали довічне ув’язнення за злочини, яких не скоювали? Проте викрити брехуна можна навіть за однією з численних ознак поведінки: рухів тіла, жестів, міміки обличчя або обмовок. Треба лише вміти це помітити і проаналізувати.

  Детальніше»

 Диференційна психологія

   УДК: 159.922
           Д50
   Автор: За заг. ред. С.Д. Максименка
   Видавництво: К.: ВД «Слово»
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-194-153-2
   Сторінок: 600
   Анотація: Підручник містить систематизований виклад основних розділів диференційної психології, викладених з позиції цілісної і неповторної особистості. Представлені генетико-вихідні одиниці тих чи інших здібностей та «нужди» як джерела і спонукальної активності індивіда (лат. Vis Vitalis — життєва енергія) і її глибинність та відпочаткову єдність (синтетичність) (лат. Vis vitae — життєва сила), яка конституює особистість. Онтогенез психіки розглядається через цілісність та неповторність життєвого шляху людини. Розглядаються індивідуальні (індивідуально-типологічні), типологічні та групові відмінності між людьми, а також природа, джерела і наслідки цих відмінностей та закономірності їхнього психічного варіювання. Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів освіти, аспірантів і викладачів психології. Може бути корисним для підготовки фахівців гуманітарного профілю, фахівцям у галузі психодіагностики, практичним психологам тощо.

  Детальніше»

 Етнічна психологія

   УДК: 159.922
           М36
   Автор: Махній М.М.
   Видавництво: К.: ВД «Слово»
   Рік видання: 2015
   ISBN: 978-966-194-221-8
   Сторінок: 272
   Анотація: Психологічні особливості різних народів і культур вивчає особлива галузь психологічної науки — етнопсихологія, важливим завданням якої є дослідження взаємодії людини як носія етнічної свідомості та суспільства. Етнічна культура, створюючи значущий контекст для особистого вибору людини, не обмежує її здатність піддавати сумніву та переглядати окремі цінності чи переконання. Отож, стрижневою ідеєю пропонованого видання є аналіз співвідношення соціального і національного, формування поваги до всіх існуючих у суспільстві культурних потреб та способів життя. Для широкого кола читачів — студентів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться соціокультурними питаннями життя етносу.

  Детальніше»

 Психосоматичні розлади. Теорії, методи діагностики, результати досліджень

   УДК: 159.922
           Х22
   Автор: Харченко Д.М.
   Видавництво: К.: ВД «Слово»
   Рік видання: 2015
   ISBN: 978-966-194-229-4
   Сторінок: 280
   Анотація: В посібнику представлені теоретико-методологічні основи природи психосоматичних співвідношень. З позицій системного підходу визначений характер структурно-функціональних взаємозв’язків соціально-психологічних, психічних і психофізіологічних факторів ризику виникнення психосоматичних розладів. Описані методи дослідження психосоматичних розладів з детальним висвітленням їх концепцій, викладаються результати досліджень різними вченими, а також представлені результати власних досліджень. Книга може становити інтерес для медичних працівників, практичних і медичних психологів, студентів, аспірантів, а також викладачів, які читають курси із психосоматики, клінічної психології, патопсихології та психодіагностики.

  Детальніше»

 Психологічні особливості депресії у розлучених жінок

   УДК: 159.922
           З-91
   Автор: Зубцов Д.Е.
   Видавництво: К.: ВД «Слово»
   Рік видання: 2015
   ISBN: 978-966-1940232-4
   Сторінок: 200
   Анотація: Депресія — самий небезпечний ворог нашої цивілізації, вона «навідується» до кожного із нас. Як проявляється депресія та чому вона виникає? Що робити в випадку виникнення депресивного стану? Саме цим питанням присвячена ця робота. У роботі аналізуються та систематизуються матеріали щодо питань загальної характеристики депресії, її видів та причин виникнення. З’ясовані екзистенційні прояви депресивних переживань та описані особливості психологічних проблем і життєвих стратегій розлучених жінок з депресивним станом. Розроблена психодіагностична процедура виявлення депресивних переживань, визначені основні етапи та способи психологічної допомоги розлученим жінкам освітнього та соціального простору з подолання депресивних переживань. Книга буде цікавою та корисною психологам, вихователям, вчителям, студентам, викладачам вищої школи та широкому загалу читачів.