Сьогодні:

Каталог  » Філософія. Психологія » Філософія моралі. Етика. Практична філософіяНа головну

Каталог » Філософія. Психологія » Філософія моралі. Етика. Практична філософія  Детальніше»

 Етика

   УДК: 17
           Т50
   Автор: Тофтул М.Г.
   Видавництво: К: ВЦ "Академія"
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-8226-21-6
   Сторінок: 416
   Ключові слова: Етика як галузь філософського знання. Основні категорії етики. Мораль. Історія етики. З історії української етичної думки.

  Детальніше»

 Етика: Курс лекцій

   УДК: 17
           М18
   Автор: Малахов В.А.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-06-0332-0
   Сторінок: 384
   Анотація: У посібнику розглядається мораль як суспільне явище, як феномен культури та як форма світовідношення; висвітлюється моральна проблематика людської свідомості, діяльності і спілкування.

  Детальніше»

 Етика ділового спілкування

   УДК: 17
           Ч-11
   Автор: Чмут Т.К., Чайка Г.Л.
   Видавництво: К.: Вікар
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-7131-69-6
   Сторінок: 233
   Анотація: У посібнику розглядаються етичні норми психологічні механізми ділового спілкування, розкриваються складові, що формують його культуру. Поряд з теоретичним матеріалом подаються практичні поради, що допомагають краще пізнати себе та інших осіб, які спілкуються.

  Детальніше»

 Етика. 6 клас

   УДК: 17
           Д18
   Автор: Данилевська О., Пометун О.
   Видавництво: К.: Генеза
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-504-509-1
   Сторінок: 192
   Анотація: У підручнику в доступній, дотепній формі викладено навчальний матеріал з етики відповідної до чинної навчальної програми. Передбачено широке використання інтерактивних методів спілкування з учителем, однокласниками, обмін думками, розігрування діалогів, опрацювання різноманітних життєвих ситуацій, створення оповідань та казок. Цікаві сюжетні малюнки, ігри допоможуть краще засвоїти і глибше зрозуміти навчальний матеріал.

  Детальніше»

 Етика. 5 клас

   УДК: 17
           Д18
   Автор: Данилевська О., Пометун О.
   Видавництво: К.: Генеза
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-504-422-2
   Сторінок: 192
   Анотація: У підручнику в доступній, дотепній формі викладено навчальний матеріал з етики відповідно до чинної навчальної програми. Передбачено широке використання інтерактивних методів спілкування з учителем, однокласниками, обмін думками, розігрування діалогів, опрацювання різноманітних життєвих ситуацій, створення оповідань та казок. Цікаві сюжетні малюнки, кросворди, ігри допоможуть краще засвоїти і глибше зрозуміти навчальний матеріал.

  Детальніше»

 Етика. 5 клас

   УДК: 17
           Ф44
   Автор: Фесенко В.І.
   Видавництво: К.: Навчальна книга
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-329-041-2
   Сторінок: 239
   Анотація: Підручник етики для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Містить наступні розділи: "Людина є те, що вона робить", "Світ починається з мене", "Я серед людей", "У людини все має бути гарним".

  Детальніше»

 Природа художественного творчества

   УДК: 17
           Г87
   Автор: Громов Е.С.
   Видавництво: М.: Просвещение
   Рік видання: 1986
   Сторінок: 239
   Анотація: Художественное творчество рассматривается в книге как часть созидательной, творческой деятельности человека. В поле зрения автора - основные этапы и формы работы над произведением искусства, категории таланта, интуиции, вдохновения, проблемы традиций и новаторства, мастерства и образованности. Большое внимание уделено мировоззренческой позиции художника, вопросам партийности и народности искусства, классового подхода к его восприятию и оценке. Дана основательная критика современных субъективно-идеалистических концепций буржуазной эстетики и искусствознания. Важное место в книге занимают размышления о путях и формах художественного образования и эстетического воспитания молодого поколения, что отвечает задачам школьной реформы. Книга может быть использована преподавателями факультативов "Основы эстетики и искусствознания" и "Мировая художественная культура".

  Детальніше»

 Екологічна етика і психологія людини

   УДК: 17
           К77
   Автор: Кравченко С.М., Костицький М.В.
   Видавництво: Львів: Світ
   Рік видання: 1991
   ISBN: 5-11-000873-6
   Сторінок: 104
   Анотація: У науково-популярній формі розкриваються взаємовідносини людини та природи, єдність і протиріччя між ними на різних етапах розвитку цивілізації, екологічна зумовленість мислення людини, її індивідуальної та соціальної пам’яті. Показано, що нове екологічне мислення передбачає розвиток екологічної етики та екологічного права, покликаних забезпечити гармонію людини і природи, виживання людства в умовах загрози екологічної катастрофи. Для спеціалістів у галузі охорони природи, викладачів, студентів, широкого загалу читачів.

  Детальніше»

 Етика бізнесу

   УДК: 17
           Л65
   Автор: Лихолат С.М.
   Видавництво: К.: Знання
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-346-816-7
   Сторінок: 367
   Анотація: Мета навчального посібника «Етика бізнесу» — формування в майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань з кадрового менеджменту, а також набуття професійних навичок та умінь з розроблення кадрової політики, планування організаційної роботи з персоналом, формування етичних норм ділового спілкування, ознайомлення з основними принципами корпоративної культури та адміністративної етики, забезпечення ефективного управління кадровим потенціалом організації тощо. Для студентів усіх спеціальностей економічних напрямів, викладачів, слухачів післядипломної освіти, практиків.