Сьогодні:

Каталог  » Релігія. Теологія (Богослов’я) » Релігія. Теологія (Богослов’я)На головну

Каталог » Релігія. Теологія (Богослов’я) » Релігія. Теологія (Богослов’я)
  Детальніше»

 Релігієзнавство

   УДК: 2
           Л82
   Автор: Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В.
   Видавництво: К.: Академвидав
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-8226-00-3
   Сторінок: 432
   Ключові слова: Предмет, структура і методологія курсу "Релігієзнавство". Ранні національні релігії. Пізні національні релігії. Світові релігії. Нетрадиційні релігії та секулярні. Вчення релігійного характеру. Свобода совісті та загальнолюдська цінність.

  Детальніше»

 Словник - довідник з релігієзнавства

   УДК: 2
           Ш37
   Автор: Шевченко В.М.
   Видавництво: К.: Наук.думка
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-00-0757-4
   Сторінок: 560
   Анотація: Містить близько 3 тис. статей, які розкривають зміст основних понять релігієзнавства і дають можливість читачеві проаналізувати сутність традиційних і нетрадиційних релігійних напрямків, а також релігійно - філософських учень у минулому і сучасності.

  Детальніше»

 Релігієзнавство

   УДК: 2
           К17
   Автор: Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А.
   Видавництво: К.: Наук.думка
   Рік видання: 2002
   ISBN: 966-00-0020-0
   Сторінок: 351
   Анотація: З наукових позицій освітлюється історія виникнення різних релігій, аналізуються основні їхні догми та сучасний стан. Детально розглянуто ті релігії, яких дотримувалися і дотримуються етноси, що мешкали і що мешкають в Україні.

  Детальніше»

 Історія християнства

   УДК: 2
           Г61
   Автор: Головащенко С.І.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1999
   ISBN: 966-06-0108-5
   Сторінок: 352
   Анотація: Цей посібник є викладом курсу лекцій з історії християнства, що їх автор протягом кількох років читає в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Книга є спробою дати аналітичний огляд загальної історії християнства в його основних формах і виявах - як у взаємодії з навколишнім світом, так і у внутрішній логіці його розвитку.

  Детальніше»

 Християнська етика. Підручник для 5 класу

   УДК: 2:37
           Н63
   Автор: Николин М.М.
   Видавництво: Тернопіль: Мандрівець
   Рік видання: 2005
   ISBN: 978-966-634-333-1
   Сторінок: 120
   Анотація: У підручнику відповідно до програм "Християнська етика. 1-11 класи" (Львів, 1998), "Основи християнської етики: 5-6 класи" (Остріг - Львів, 2006) пропонується виклад розділу "Світ Біблії". Цей виклад поділено на окремі теми. Кожна з них містить розповідний та описовий матеріали, а також дидактичний апарат у вигляді "Питань і завдань для самоконтролю та самоаналізу". Головна мета підручника - довести, що у християнстві закладені основні принципи загальнолюдської моралі; розкрити, як, використовуючи їх, виховати людину національно свідому та патріотично налаштовану. Для учнів 5-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також усіх, хто викладає цей курс.

  Детальніше»

 Людина та її світогляд: для чого ми живемо, і яке наше місце в світі. Т. 1

   УДК: 2
           Г52
   Автор: Гуддінг Д., Леннокс Дж.
   Видавництво: К.: УБТ
   Рік видання: 2007
   ISBN: 966-412-022-7
   Сторінок: 416
   Ключові слова: Формування світогляду, буття, всесвіт, еволюція, цінність людського життя, свобода.

  Детальніше»

 Людина та її світогляд: у пошуках істини і реальності. Т. 2

   УДК: 2
           Г52
   Автор: Гуддінг Д., Леннокс Дж.
   Видавництво: К.: УБТ
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-412-019-7
   Сторінок: 376
   Ключові слова: Істина, реальність, фізичні та метафізичні проблеми, проблеми епістемології.

  Детальніше»

 Людина та її світогляд: у пошуках істини і реальності. Т. 3

   УДК: 2
           Г86
   Автор: Гуддінг Д., Леннокс Дж.
   Видавництво: К.: УБТ
   Рік видання: 2007
   ISBN: 966-412-020-0
   Сторінок: 480
   Ключові слова: Проблеми філософії моралі, факти, історія і теологія, досвід.

  Детальніше»

 Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви у двох томах. Т. 1-2

   УДК: 2
           О-36
   Автор: Огієнко І.І.
   Видавництво: К.: Україна
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-319-01166-0
   Сторінок: 284
   Анотація: У книзі видатного українського вченого і церковного діяча І.І. Огієнка (1882-1972) на основі численних історичних джерел розповідається про поширення християнства в Київській Русі, виникнення Української православної церкви, її боротьбу за незалежність від Російської, визначну роль у розвитку духовної культури українського народу. Розрахована на широке коло читачів.

  Детальніше»

 Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3-х книгах. Кн. 3

   УДК: 2
           І-90
   Автор: Крижанівський О.П., Плохій С.М.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-325-00153-1
   Сторінок: 336
   Анотація: У навчальному посібнику в узагальнюючому плані розглядаються церковно-релігійне життя в Україні від Берестейської доби (1596 р.) до середини ХІХ ст. Аналізуються історичні передумови церковного розколу наприкінці ХVI ст. простежується вплив Берестейської унії на церковне та громадсько-політичне життя краю, висвітлюється структурна організація католицької та православної церков, соціально-економічна та культурно-освітня сфера діяльності церкви, одержавлення церковного життя в синодальну добу. Для студентів вищих навчальних закладів.