Сьогодні:

Каталог  » Суспільні науки » ПолітикаНа головну

Каталог » Суспільні науки » Політика
  Детальніше»

 Теорія української політології

   УДК: 32
           П64
   Автор: Потульницький В.А.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-325-001523-3
   Сторінок: 192
   Анотація: Пропонований курс лекцій є однією з найбільших спроб систематизації і оформлення української політології як нової галузі знань. Висвітлюються теоретико-методологічні основи української політології як науки, аналізується багатий історіографічний матеріал, вводяться дефініції, відпрацьовується термінологія. Розглядаються також етапи і основні напрями розвитку української політології. Аналізуються громадсько-політичні ідеї і державотворчі концепції М. Костомарова, М. Драгоманова, М. Грушевського, В. Липинського, С. Томашівського, І. Лисяка-Рудницького та ін. Велику практичну цінність мають схеми політологічного аналізу. Для студентів вузів.

  Детальніше»

 Політологія

   УДК: 32
           П50
   Автор: Семків О.І.
   Видавництво: Львів: Світ
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-7773-0247-5
   Сторінок: 592
   Анотація: Підручник є першим українським виданням, у якому згідно із сучасними методами й методологією висвітлюються різноманітні аспекти політики, сутність політичної системи, теорія політичної влади, роль і місце людини, політичної свідомості і громадянської культури в політиці. Він цікавий передусім нетрадиційною концепцією української політології, а також тим, що розкриває основні віхи становлення й розвитку ідеї національної державності та демократії в історії політичної думки в Україні. Підручник відзначається прагненням авторів до наукової об’єктивності, неупередженістю позиції, зваженістю оцінок, а головне - наскрізною ідеєю національного відродження України. Для студентів університетів.

  Детальніше»

 Історія, теорія і практика європейської та євроатлантичної інтеграції України

   УДК: 32
           І-90
   Автор: Телешун С.О. та ін.
   Видавництво: К.: Національна академія державного управління
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-619-217-9
   Сторінок: 408
   Анотація: В енциклопедичному довіднику зібрані та впорядковані основні поняття з історії, теорії і практики європейської та євроатлантичної інтеграції України. Поняття, представлені в довіднику, висвітлюють зарубіжний та вітчизняний досвід європейської та євроатлантичної інтеграції України на загальнодержавному та регіональному рівнях. При формуванні даного енциклопедичного довідника враховано численні джерела сучасної монографічної та довідкової літератури, власний досвід роботи авторів у цій сфері. Розрахований на працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших фахівців, які професійно займаються проблемами європейської та євроатлантичної інтеграції України, науковців, викладачів, слухачів, студентів, широке коло громадськості.

  Детальніше»

 Партнерство заради безпеки: досвід країн НАТО та українська перспектива

   УДК: 32
           П18
   Автор: Соскін О.І.
   Видавництво: К.: Вид-во "Інститут трансформації суспільства"
   Рік видання: 2007
   ISBN: 978-966-8534-04-1
   Сторінок: 336
   Анотація: В основу колективної монографії покладені статті та виступи учасників інтерактивних семінарів і круглих столів, які організував та провів у регіонах України Інститут трансформації суспільства впродовж восьми років (200-2007) за тематикою євроатлантичної інтеграції нашої держави. Про системне викладення питання щодо переваг та перспектив партнерства України з Північноатлантичним альянсом свідчить структура книги, що складається з восьми розділів: Нові виклики світовій безпеці: роль НАТО та його партнерів (І), Шлях до системи колективної безпеки НАТО: досвід країн-членів (ІІ), Україна - НАТО-Росія: вектори євроатлантичної безпеки (ІІІ), Партнерство Україна-НАТО як імператив зміцнення національної безпеки (IV), Євроатлантична інтеграція: економічний вимір (V), Перспективи та ризики приєднання України до Північноатлантичноо альянсу (VI), Необхідність та можливість подолання стереотипів щодо НАТО (VII), Формування суспільної підтримки вступу країни в НАТО (VIII). Авторами наукової праці є провідні українські та іноземні вчені, державні та громадські діячі, викладачі, дипломати. Книга має наукове, практичне і методологічне значення. Вона буде в нагоді керівникам владних органів України, представникам дипломатичного корпусу, вітчизняним і зарубіжним експертам та вченим, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, широкому колу громадян, яких хвилює доля України.

  Детальніше»

 Україна - НАТО: проблеми та перспективи розвитку співробітництва

   УДК: 32
           У45
   Автор: Бойчук П.М. та ін.
   Видавництво: Луцьк: ПВД "Твердиня"
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-966-2115-48-2
   Сторінок: 208
   Анотація: У збірнику досліджуються складові співпраці Україна - НАТО: інформаційний, економічний, освітній, правовий аспекти; співробітництво країн Східної Європи, Близького та Середнього Сходу з НАТО; здійснюється аналіз державної політики в контексті євроатлантичної інтеграції. Основні положення збірника можуть бути використані у науково-дослідницькій роботі, викладанні відповідних курсів у вищих навчальних закладах та школах, у практиці виховної роботи з молоддю. Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, учнів, всіх тих, хто цікавиться суспільно-політичними процесами сучасної України.

  Детальніше»

 Україна - Європейський Союз

   УДК: 32
           У-45
   Автор: Бойчук П.М. та ін.
   Видавництво: Луцьк: Луцький педагогічний коледж
   Рік видання: 2009
   Сторінок: 100
   Анотація: У збірнику досліджуються складові співпраці Україна - Європейський Союз: інформаційний, економічний, освітній, правовий аспекти; здійснюється аналіз державної політики в контексті євроатлантичної інтеграції. Основні положення збірника можуть бути використані у науково-дослідницькій роботі, викладанні відповідних курсів у вищих навчальних закладах та школах, у практиці виховної роботи з молоддю. Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, учнів, всіх тих, хто цікавиться суспільно-політичними процесами сучасної України.

  Детальніше»

 Альманах "Молода нація" №4 (37)

   УДК: 32
           А60
   Автор: Білик Л.
   Видавництво: К.: Смолоскип
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-7332-13-6
   Сторінок: 240
   Анотація: Одним з найяскравіших матеріалів нового номера МН є аналіз сучасного Львова, зокрема залишків радянського періоду його історії. Авторка, Т. Злобіна, цікаво аналізує як трансформацію більш старих пам’яток історії та архітектури, так і суто радянські «варіанти», починаючи від заводів і до путівників, ілюструючи їх значною кількістю цікавих фото. Читач цього номера має можливість дізнатися цікаві факти з історії західної метафізики та познайомитися зі спогадами Михайла Косіва про Вячеслава Чорновола. Нарешті, номер вміщує повний перелік видань «Смолоскипа» за 2004–2005 роки.

  Детальніше»

 Альманах "Молода нація" №3 (36)

   УДК: 32
           А60
   Автор: Білик Л.
   Видавництво: К.: Смолоскип
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-7332-13-6
   Сторінок: 232
   Анотація: Ігор Чорновол. Українські партії австрійської Галичини та польської Західної України. Наталя Котенко. До питання методологічної своєрідності київських неокласиків. Володимир Калуга. Від примату держави до відкритої політики. Бібліографія матеріалів про події і наслідки помаранчевої революції.

  Детальніше»

 Альманах "Молода нація" №2 (35)

   УДК: 32
           А60
   Автор: Білик Л.
   Видавництво: К.: Смолоскип
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-7332-13-6
   Сторінок: 240
   Анотація: Ігор Денисенко. Уривки з минулого. Ч. 1. До 1948-го. Олена Любенко. Грані поетики абсурду в українській драматургії пострадянського періоду. Ольга Карпенко. Олесь Обертас. Бібліографія: життя і творчість Василя Симоненка (1935-1963).

  Детальніше»

 Альманах "Молода нація" №1 (34)

   УДК: 32
           А60
   Автор: Білик Л.
   Видавництво: К.: Смолоскип
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-7332-13-6
   Сторінок: 320
   Анотація: Спецвипуск: "Помаранчева революція"