Сьогодні:

Каталог  » Суспільні науки » Право. ЮриспруденціяНа головну

Каталог » Суспільні науки » Право. Юриспруденція
  Детальніше»

 Освіта в Україні. Нормативна база

   УДК: 34
           О-19
   Автор: Патушинський Є.К.
   Видавництво: К.: КНТ
   Рік видання: 2007
   ISBN: 978-966-373-244-2
   Сторінок: 520
   Анотація: У збірник увійшли нормативні документи про освіту, які регулюють суспільні відносини у галузі навчання,виховання,професійної,наукової,загально-культурної підготовки громадян України.

  Детальніше»

 Уроки державності (вивчаємо Основний документ України)

   УДК: 34
           І-24
   Автор: Ігнатова І.С.
   Видавництво: Тернопіль: Астон
   Рік видання: 2005
   Сторінок: 40
   Анотація: Наш методичний посібник стане в нагоді вчителям і вихователям учнівської молоді у роботі з ознайомленням з історією створення Основного Закону України та роз’ясненню його основних положень.

  Детальніше»

 Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей

   УДК: 343.431
           З-15
   Автор: Левченко К.Б., Удалова О.А, Трубавіна І.М. та ін.
   Видавництво: К.: Міленіум
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-8063-96-1
   Сторінок: 210
   Анотація: Навчально-методичний посібник присвячено висвітленню актуальних питань у галузі дотримання прав людини, зокрема прав дитини. У ньому розглядаються питання правових та освітніх заходів запобігання гендерному насильству, жорстокому поводженню з дітьми, викорененню найгірших форм дитячої праці тощо, що групуються навколо основного питання, з яким вони тісно пов’язані - запобігання торгівлі людьми. Ці явища мають багато спільних чинників виникнення та поширення, схожі заходи протидії, що здійснюються державними, міжнародними та неурядовими організаціями, нормативно-правове забезпечення на міжнародному та національному рівнях. Перелічені питання знайшли своє відображення у розділах книги. Автори також розробили та зібрали різноманітний методичний матеріал для проведення заходів із попередження негативних явищ у суспільстві серед учнівської та студентської молоді, батьків. Для педагогів, викладачів загальноосвітніх шкіл, студентів вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації педагогічного та юридичного профілю, соціальних працівників, представників правоохоронних органів та неурядових організацій, широкого кола громадськості.

  Детальніше»

 Запобігання торгівлі людьми

   УДК: 343.431
           З-33
   Автор: Горбунова О.Г, Левченко К.Б., Савич Л.Л. та ін.
   Видавництво: К.: Видавництво Національного університету внутрішніх справ
   Рік видання: 2001
   ISBN: 966-610-057-6
   Сторінок: 176
   Анотація: У книзі викладено теми курсу з дотримання прав людини. Зокрема, приділено увагу проблемі торгівлі жінками та дітьми, визначенню цього терміна та історії проблеми; розглядається міжнародна та національна законодавча база щодо запобігання торгівлі жінками; висвітлюється діяльність неурядових та міжнародних організацій по запобіганню цього лиха. Автори посібника пропонують широкий перелік виховних заходів - від презентивної освітньої кампанії серед учнівської та студентської молоді до організації просвітницької роботи з батьківською громадськістю. Для педагогів, викладачів загальноосвітніх шкіл, студентів вищих учбових закладів 1 і 2 рівнів акредитації педагогічного та юридичного профілю, представників правоохоронних органів та неурядових організацій, широкого кола громадськості.

  Детальніше»

 Закон України

   УДК: 34
           З-19
   Автор: За заг. редакцією Кременя В.Г.
   Видавництво: К.: СДМ-Студіо
   Рік видання: 2002
   ISBN: 966-95568-1-3
   Сторінок: 324
   Анотація: У книзі дається науково-практичний коментар до Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року. Детально роз’яснення зміст найважливіших теоретичних понять пов’язаних з навчально-виховним процесом, розкриваються особливості застосування положень Закону у всіх сферах організації і діяльності вищих навчальних закладів усіх форм власності. Книга стане у нагоді всім учасникам навчально-виховного процесу, студентам, аспірантам, викладачам і керівникам вищих навчальних закладів, широкому колу читачів.

  Детальніше»

 Конституція України

   УДК: 34
           К57
   Автор: Україна
   Видавництво: К.: Преса України
   Рік видання: 1997
   ISBN: 966-7084-06-Х
   Сторінок: 80
   Ключові слова: Конституція України, обов’язки людини, громадянина, референдум, Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів, Прокуратора, правосуддя, місцеве самоврядування, конституційний суд, територіальний устрій.

  Детальніше»

 Нариси з історії юстиції Волині

   УДК: 34
           Г37
   Автор: Герасимик М.І.
   Видавництво: Луцьк: ПВД "Твердиня"
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-966-2115-53-6
   Сторінок: 112
   Анотація: Видання розкриває шляхи становлення, оновлення, реформування органів юстиції Волині, а також розглядає організаційно-правові засади управління юстицією, її суб’єктів. У ній показана роль органів юстиції у реалізації державної правової політики, захисті конституційних прав громадян. Окремі розділи присвячені керівникам, які очолювали раніше і очолюють нині органи юстиції Волині. Книга розрахована на широке коло читачів, у першу чергу тих громадян, чиї права потребують захисту. Вона буде корисна і для студентів-правників, викладачів у частині викладання курсу «Адміністративне право», стане також у пригоді для працівників системи органів юстиції, правоохоронних органів.

  Детальніше»

 Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності

   УДК: 34
           З-41
   Автор: Васильчук М.В.
   Видавництво: Х.: ВГ "Основа"
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-699-073-3
   Сторінок: 880
   Анотація: Збірник нормативно-правових документів з безпеки життєдіяльності упорядковано на допомогу керівникам навчальних закладів, посадовим особам, на яких покладено відповідальність за забезпечення здорових і нешкідливих умов навчання та праці, педагогічним працівникам, спеціалістам та іншим працівникам, які навчають або навчаються з безпеки життєдіяльності (охорона життя і здоров’я, праці, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, дії у надзвичайних ситуаціях тощо). До Збірника увійшли законодавчі, нормативно-правові, інструктивні документи, а також методичні рекомендації щодо проведення навчання і перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності. Збірник рекомендовано як посібник для організації навчання з питань безпеки життєдіяльності працівників навчальних закладів, установ, організацій, підприємств галузі освіти і науки. Матеріали Збірника можуть бути використані під час викладання предметів і дисциплін з питань безпеки життєдіяльності в навчальних закладах, а також для інструктажів учасників навчально-виховного процесу.

  Детальніше»

 Хрестоматія з правознавства

   УДК: 34
           Х55
   Автор: Козінцев І.П., Козаченко Л.М.
   Видавництво: К.: Юрінком Інтер
   Рік видання: 1998
   ISBN: 966-7302-13-Х
   Сторінок: 704
   Анотація: Збірник вміщує чинні нормативні акти або витяги з них з широкого кола політичних, економічних, соціальних, правоохоронних питань, прав і обов’язків фізичних і юридичних осіб, а також правові джерела нашої спадщини. Він може бути цікавим для викладачів і студентів, абітурієнтів вищих навчальних закладів, для практичних працівників, які застосовують законодавство, для осіб, які починають займатися бізнесом, а також для всіх, хто хоче бути інформованим з питань держави і права.

  Детальніше»

 Правознавство. 10-12 клас

   УДК: 34
           П68
   Автор: Євтушенко Р.І.
   Видавництво: К.: ПП "Вікторія"
   Рік видання: 2009
   ISBN: 966-8338-14-6
   Сторінок: 96
   Анотація: Програма з правознавства для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів.