Сьогодні:

Каталог  » Суспільні науки » Соціальна роботаНа головну

Каталог » Суспільні науки » Соціальна робота
  Детальніше»

 Вступ до соціальної роботи

   УДК: 316
           В84
   Автор: Семигіна Т.В., Мигович І.І.
   Видавництво: К.: Академвидав
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-8226-26-7
   Сторінок: 304
   Ключові слова: Соціальна робота як суспільне явище. Соціальна робота в структурі соціально-гуманітарних наук. Соціальна робота як прикладна діяльність. Відносини між клієнтами і соціальними працівниками. Нормативно - організаційні аспекти соціальної роботи.

  Детальніше»

 Соціальна робота (теорія і практика)

   УДК: 364
           Л84
   Автор: Лукашевич М.П., Семигіна Т.В.
   Видавництво: К.: Каравела
   Рік видання: 2009
   ISBN: 978-966-8019-89-0
   Сторінок: 368
   Анотація: У підручнику розкрито сутність поняття «соціальна робота» як галузі науки, навчальної дисципліни та фахової діяльності. Розглянуто основні типи теорій та моделей соціальної роботи, еволюцію теорії та практики соціальної роботи в Україні та за кордоном. Практична соціальна робота викладена відповідно до особливостей різних груп клієнтів та завдань в роботі з ними. Підручник розрахований на студентів та слухачів системи підготовки та перепідготовки фахівців за спеціальністю «Соціальна робота».

  Детальніше»

 Соціальна робота: теорія і практика

   УДК: 364
           Т98
   Автор: Тюптя Л.Т., Іванова І.Б.
   Видавництво: К.: Знання
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-617-07-0189-3
   Сторінок: 575
   Анотація: У навчальному посібнику відображено найбільш актуальні питання теорії і практики соціальної роботи, її основні принципи та методи, висвітлюються теми, включені до навчального курсу для студентів спеціальності «Соціальна робота». Розглянуто інноваційні підходи в застосуванні прийомів і засобів ведення індивідуальної та групової роботи, загальні й спеціальні технології підтримки людей, які перебувають у складній життєвій ситуації, а також інтеграції людей всіх вікових категорій у різні сфери життєдіяльності суспільства. Посібник дає цілісне уявлення про соціальну роботу як науку, навчальну дисципліну і професію. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Соціальна робота», викладачів, всіх, хто цікавиться проблемами соціальної роботи.

  Детальніше»

 Теорія і практика професійного становлення соціального працівника

   УДК: 364
           К26
   Автор: Карпенко О.Г.
   Видавництво: К.: ВД «Слово»
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-966-194-204-1
   Сторінок: 192
   Анотація: Навчальний посібник розкриває актуальні проблеми професійної підготовки соціального працівника; розглядаються теоретико-методологічні і практичні вимоги до діяльності фахівця в соціальній сфері; окреслено шляхи формування професійно-особистісних якостей соціального працівника в умовах теоретичної та практичної підготовки та його вплив як суб’єкта на негативні процеси у соціумі. Посібник розрахований на викладачів, спеціалістів, практиків, які працюють у державних і недержавних установах та студентів гуманітарних факультетів навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, що готуються до роботи у соціальній сфері.

  Детальніше»

 Вступ до соціальної допомоги: навчальний посібник

   УДК: 364
           Д79
   Автор: Дибич К.В.
   Видавництво: К.: ВД «Слово»
   Рік видання: 2015
   ISBN: 978-966-194-211-9
   Сторінок: 224
   Анотація: У навчальному посібнику відображено історичні аспекти розвитку суспільної допомоги бідним верствам населення та становлення системи соціального забезпечення за часів побудови соціалізму, повоєнного періоду та незалежності України. Розглянуто роль соціальної політики в сфері соціального захисту населення. Розкрито соціальні установи та служби з обслуговування громадян, що потребують соціального захисту. Розглянуто державно-правові основи соціального захисту населення. Зроблена класифікація соціальних ризиків, розкрито сутність державних соціальних допомог: державні соціальні стандарти та соціальні норми. Розглянуто теоретико-методологічні основи соціальної допомоги та категорії громадян, яким надається соціальна допомога. Посібник розрахований на студентів та викладачів спеціальності «соціальна допомога» та фахівців-практиків соціальних служб, установ, закладів, організацій.

  Детальніше»

 Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями

   УДК: 364
           Т78
   Автор: Капська А.Й., Пєша І.В, Міхеєва О.Ю., Соляник М.Г.
   Видавництво: К.: ВД «Слово»
   Рік видання: 2015
   ISBN: 978-966-194-213-3
   Сторінок: 328
   Анотація: У навчально-методичному посібнику охарактеризовано систему державної підтримки сімей, описано основні технології, форми та методи підтримки різних типів сімей, детально описано та визначено специфіку соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах та прийомними сім’ями. Посібник адресований студентам спеціальності «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота», викладачам соціально-педагогічних дисциплін, працівникам-практикам, що займаються соціально-педагогічною діяльністю.

  Детальніше»

 Теорія та практика соціальної роботи

   УДК: 364
           К26
   Автор: Карпенко О.Г., Романова Н.Ф.
   Видавництво: К.: ВД «Слово»
   Рік видання: 2015
   ISBN: 978-966-194-214-0
   Сторінок: 408
   Анотація: У навчальному посібнику розкрито зміст соціальної роботи як професійної діяльності; представлено професійний портрет соціального працівника, його професійні якості та специфіку діяльності з різними категоріями клієнтів; окреслено структуру та практику роботи соціальних закладів та установ, які надають соціальні послуги сім’ям, молоді та дітям, іншим групам клієнтів з особливими потребами, які не в змозі вирішити соціальні проблеми без сторонньої допомоги. Навчальний посібник пропонується для студентів, що готуються до роботи у соціальній сфері, для соціальних працівників, соціальних педагогів, які працюють у державних і недержавних соціальних установах.

  Детальніше»

 Вступ до соціальної допомоги

   УДК: 364
           Д79
   Автор: Дубич К.В.
   Видавництво: К.: ВД «Слово»
   Рік видання: 2015
   ISBN: 978-966-194-211-9
   Сторінок: 224
   Анотація: У навчальному посібнику відображено історичні аспекти розвитку суспільної допомоги бідним верствам населення та становлення системи соціального забезпечення за часів побудови соціалізму, повоєнного періоду та незалежності України. Розглянуто роль соціальної політики в сфері соціального захисту населення. Розкрито соціальні установи та служби з обслуговування громадян, що потребують соціального захисту. Розглянуто державно-правові основи соціального захисту населення. Зроблена класифікація соціальних ризиків, розкрито сутність державних соціальних допомог: державні соціальні стандарти та соціальні норми. Розглянуто теоретико-методологічні основи соціальної допомоги та категорії громадян, яким надається соціальна допомога. Посібник розрахований на студентів та викладачів спеціальності «соціальна допомога» та фахівців-практиків соціальних служб, установ, закладів, організацій.

  Детальніше»

 Теорія та практика соціальної роботи

   УДК: 364
           К26
   Автор: Карпенко О.Г., Романова Н.Ф.
   Видавництво: К.: ВД «Слово»
   Рік видання: 2015
   ISBN: 978-966-194-214-0
   Сторінок: 408
   Анотація: У навчальному посібнику розкрито зміст соціальної роботи як професійної діяльності; представлено професійний портрет соціального працівника, його професійні якості та специфіку діяльності з різними категоріями клієнтів; окреслено структуру та практику роботи соціальних закладів та установ, які надають соціальні послуги сім’ям, молоді та дітям, іншим групам клієнтів з особливими потребами, які не в змозі вирішити соціальні проблеми без сторонньої допомоги. Навчальний посібник пропонується для студентів, що готуються до роботи у соціальній сфері, для соціальних працівників, соціальних педагогів, які працюють у державних і недержавних соціальних установах.

  Детальніше»

 Програма 15

   УДК: 364.632-053.2-78(072)
           П 78
   Автор: Закусило О.Ю., Калініна А.В., Кириченко В.І., Лютий В.П., Остапйовський О.І.
   Видавництво: К.: ФОП Савісько І.С.
   Рік видання: 2017
   ISBN: -978-617-7402-11-3
   Сторінок: 808 с.
   Ключові слова: Методичний посібник (з питань профілактики ВІЛ-інфекції та підтримки психосоціального здоров’я в Україні. Перша частина (загальний огляд;зустрічі 1-7)
   Анотація: У публікації подано матеріали навчально курсу «Програма 15». «Програма 15» є цілісним, послідовно й логічно вибудуваним продуктом, який складається із 15 тематичних занять (16 зустрічей). Програма орієнтована на активізацію профілактичної роботи щодо ВІЛ, насамперед, у родині шляхом здійснення виховного процесу, спрямованого на розвиток життєвих навичок особистості, її самодостатності, формування у підростаючого покоління здатності до об’єктивної оцінки означеного явища, зокрема його суспільної небезпеки. Посібник може бути використано в процесі підготовки студентів, в роботі фахівців соціальної сфери та працівників освітньо-виховних установ. При розробці матеріалу був використаний вітчизняний та зарубіжний досвід в сфері первинної профілактики. Так в основу курсу були покладенні ідеї та матеріали міжнародної профілактичної програми «Кроки по камінню» («Stepping Stones» Alice Welbourn) та «Програми 15» адаптованої НГОО «Гуманитарный Проект», Новосибирск.