Сьогодні:

Каталог  » Суспільні науки » Суспільні наукиНа головну

Каталог » Суспільні науки » Суспільні науки
  Детальніше»

 Навчальна програма курсу "Основи теорії гендеру"

   УДК: 3
           Н 15
   Автор: Чухим Н.Д.
   Видавництво: К.: Факт
   Рік видання: 2003
   ISBN: 966-664-092-9
   Сторінок: 84
   Анотація: Навчальна програма курсу "Основи теорії гендеру".

  Детальніше»

 Життєві плани випускників середніх шкіл та їх реалізація

   УДК: 3
           Ж74
   Автор: Олійник В.В., Даниленко Л.
   Видавництво: К.: Міленіум
   Рік видання: 2003
   ISBN: 966-8063-34-1
   Сторінок: 204
   Анотація: У даному посібнику, написаному в результаті проведеного групою науковців дослідження за підтримки Київської міської державної адміністрації, розкрито проблеми ціннісних орієнтацій випускників шкіл, їхні життєві плани, професійні орієнтири (у порівнянні з досвідом розвинутих держав), процес реалізації і корекції життєвих планів учнівської молоді після закінчення загальноосвітньої школи, подано практичні рекомендації педагогічним працівникам. Посібник розраховано на широке коло педагогічних працівників, зокрема організаторів навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах. Може бути використаний на курсах підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників системи освіти.

  Детальніше»

 Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку

   УДК: 3
           Х91
   Автор: Юдіна С.П.
   Видавництво: К.: ПЦ «Фоліант»
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-8474-22-8
   Сторінок: 387
   Анотація: Хрестоматія включає зібрання відібраних на конкурсній основі навчальних програм широкого гендерного спектру в соціальній, правовій та економічній сферах життєдіяльності суспільства. У виданні представлені навчальні курси з гендерної педагогіки і психології, гендерних аспектів права, економічного розвитку суспільства, його захисті, охороні здоров’я тощо. Рекомендується для використання педагогічними та науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами, активістами гендерних та жіночих організацій, об’єднань і товариств.

  Детальніше»

 Стратегия США в Индийском океане

   УДК: 3
           П60
   Автор: Портягин А.Д.
   Видавництво: М.: Междунар. отношения
   Рік видання: 1985
   Сторінок: 128
   Анотація: В книге показана эволюция империалистической экспансии США в Индийском океане, в комплексе рассматривается система мероприятий Вашингтона в этом регионе — политического, экономического и военно-стратегического характера, нацеленных на нагнетание международной напряженности, направленных против национально-освободительного движения неприсоединившихся государств. Для широкого круга читателей.

  Детальніше»

 Людина і світ

   УДК: 3
           Л93
   Автор: Губерський Л.В., Кремень В.Г., Приятельчук А.О. та ін.
   Видавництво: К.: Т-во "Знання", КОО
   Рік видання: 2001
   ISBN: 966-620-086-4
   Сторінок: 349
   Анотація: Цей підручник — практично перше в українській літературі системне видання, у якому на основі аналізу широкого кола праць найвидатніших мислителів минулого і сучасності, історичних документів, соціальної практики доступно розкриваються взаємовідносини між людиною і світом. Друге видання суттєво виправлене і доповнене з урахуванням специфіки творення української держави на сучасному етапі і практики новітніх соціальних процесів. Розраховано на учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації. Підручник буде корисним також вчителям, викладачам суспільствознавчих дисциплін, широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми осмислення місця людини у світі, майбутнього людства.

  Детальніше»

 Світ і людина

   УДК: 3
           А78
   Автор: Арцишевський Р.А.
   Видавництво: К.: "АртЕк"
   Рік видання: 1996
   ISBN: 5-7707-8870-4
   Сторінок: 440
   Анотація: Підручник "Світ і людина" - це перша частина інтегрованого шкільного курсу "Світ, людина, суспільство" для 8-11 класів. Він створений на грунті концепції світоглядної освіти молоді й пройшов експериментальну перевірку в багатьох школах України. Головна мета підручника - через узагальнення змісту різноманітних галузей знань виробити в учнів цілісне бачення людини і світу, сприяти їх самовизначенню.

  Детальніше»

 Людина в сучасному світі

   УДК: 3
           Л78
   Автор: Арцишевський Р.А., Бондарук С.О., Возняк С.С. та ін.
   Видавництво: Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун"
   Рік видання: 1997
   ISBN: 966-569-065-5
   Сторінок: 224
   Анотація: Підручник «Людина в сучасному світі» — це заключна частина інтегрованого шкільного курсу «Світ, людина, суспільство». Його головна мета—допомогти учням випускного класу зорієнтуватися в найважливіших соціальних, культурних, економічних, політичних та інших проблемах сучасності; виробити в собі цілісне бачення сучасної цивілізації та ролі в ній України й розуміння можливих шляхів їх подальшого розвитку; зайняти свідому позицію в соціальному житті на зламі століть.

  Детальніше»

 Особа і суспільство

   УДК: 3
           О-78
   Автор: Арцишевський Р.А., Бондарук С.О., Бортніков В.І. та ін.
   Видавництво: Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун"
   Рік видання: 1997
   ISBN: 966-569-060-4
   Сторінок: 352
   Анотація: Підручник «Особа і суспільство» — одна з частин інтегрованого шкільного курсу «Світ, людина, суспільство» для 8—11-х класів. У ньому конкретизуються відносно суспільства і суспільного життя загальносвітоглядні проблеми, що розглядались у підручнику «Світ і людина» для 8— 9-х класів. Головна мета підручника - поглибити знання учнів про особу й суспільство і завдяки цьому сприяти соціальному їх самовизначенню.

  Детальніше»

 Світ і людина

   УДК: 3
           А78
   Автор: Арцишевський Р.А.
   Видавництво: К.: ВТФ "Перун"
   Рік видання: 1996
   ISBN: 966-569-010-8
   Сторінок: 448
   Ключові слова: Людина, суспільство, світ, група, свідомість.

  Детальніше»

 Хрестоматія з суспільствознавства

   УДК: 3
           Х91
   Автор: Габрієлов Г.Є. та ін.
   Видавництво: К.: Рад. школа
   Рік видання: 1989
   ISBN: 5-330-00520-5
   Сторінок: 575
   Анотація: «Хрестоматія з суспільствознавства», призначена для учнів середніх шкіл і середніх спеціальних навчальних закладів, складається з трьох розділів, що відповідають темам програми курсу суспільствознавства. Це видання доповнене новими документами.