Сьогодні:

Каталог  » Суспільні науки » Засоби захисту на виробництві. Виробнича безпека (охорона праці)На головну

Каталог » Суспільні науки » Засоби захисту на виробництві. Виробнича безпека (охорона праці)  Детальніше»

 Охорона праці (законодавчі та нормативні акти, порядок реалізації і коментарі до них)

   УДК: 331.45
           С22
   Автор: Сачков Л.С., Медвідь М.К.
   Видавництво: АТ "ОКО"
   Рік видання: 1995
   ISBN: 5-7763-9669-7
   Сторінок: 390
   Анотація: Учбовий посібник. В додатку вміщені законодавчі та нормативні документи з охорони праці, станом до 1995 року.

  Детальніше»

 Довідник роботодавця

   УДК: 331.45
           Г52
   Автор: Гловак І.С.
   Видавництво: Тернопіль: Підручники і посібники
   Рік видання: 2007
   ISBN: 978-966-07-0684-2
   Сторінок: 416
   Анотація: У довіднику на основі Конституції, законодавства України про працю та інших нормативних актів розглянуто широкий спектр питань, які стосуються вітчизняного трудового права. Значну увагу зосереджено на питаннях правового регулювання праці педагогічних та інших працівників освітніх закладів, а також подано зразки кадрових наказів та інших документів. Довідник адресовано керівникам підприємств, суб’єктам підприємницької діяльності — фізичним особам, які є роботодавцями, працівникам кадрових та юридичних служб підприємств та організацій. Також він буде корисним посібником для науково-педагогічних працівників, які викладають основи правознавства, студентів юридичних факультетів та широкого кола читачів, яких цікавить правове регулювання трудових відносин.

  Детальніше»

 Інтелектуальна власність

   УДК: 331.45
           Б17
   Автор: Базилевич В.Д.
   Видавництво: К.: Знання
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-966-346-486-2
   Сторінок: 431
   Анотація: Мета пропонованого підручника — комплексний аналіз інтелектуальної власності як визначальної економіко-правової категорії інформаційного суспільства, висвітлення її наукового змісту, генетичних зв’язків та закономірностей розвитку як явища суспільного життя. Підручник характеризується лаконічним викладом матеріалу, інформаційною та змістовою насиченістю. Глибокому засвоєнню курсу сприятимуть навчальні тренінгн, до складу яких входять контрольні запитання та завдання, перелік основних термінів і понять, рекомендована література. У додатках наведено правові акти чинного законодавства України, найважливіші міжнародні конвенції та угоди щодо інтелектуальної власності, сучасні статистичні матеріали. Для студентів економічних та юридичних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, державних службовців, всіх, кого цікавлять питання інтелектуальної власності.

  Детальніше»

 Охорона праці

   УДК: 331.45
           Г82
   Автор: Грибан В.Г., Негодченко О.В.
   Видавництво: К.: Центр учбової літератури
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-966-364-832-3
   Сторінок: 280
   Анотація: Розкривається значення охорони праці як нормативної дисципліни при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах, її основні поняття, етапи розвитку, законодавче забезпечення, методологічна база. Висвітлюється перевага економічних методів управління охороною праці, економічне стимулювання заходів щодо створення безпечних умов праці, методика розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, значення гігієни, виробничої санітарії, технічної безпеки, у тому числі пожежної безпеки для збереження життя і здоров’я працівників у процесі праці. Описуються методи контролю гігієнічних параметрів у виробничих приміщеннях, на робочому місці, вимоги щодо безпеки технічного устаткування й технологічних процесів, заходи і засоби щодо попередження дії на людину небезпечних і шкідливих факторів. Для студентів, викладачів, практичних працівників.

  Детальніше»

 Охорона праці

   УДК: 331.45
           К29
   Автор: Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П.
   Видавництво: Суми: Університетська книга
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-966-680-431-3
   Сторінок: 540
   Анотація: Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів збереження здоров’я та працездатності працівників, відомості з питань пожежної безпеки та практикум. Наведено теми і плани проведення практичних занять, даються розширені методичні рекомендації та нормативні документи, контрольні питання, теми рефератів. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам, спеціалістам з охорони праці.