Сьогодні:

Каталог  » Географія. Біографія. Історія » АрхеологіяНа головну

Каталог » Географія. Біографія. Історія » Археологія
  Детальніше»

 Боги, гробниці та вчені

   УДК: 902
           К36
   Автор: Керам К.М.
   Видавництво: Львів: ПП ВД «Артклас»
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-966-97000-1-8
   Сторінок: 584
   Анотація: Книжка «Боги, гробниці та вчені» - це історія археологічних відкриттів. З багатющого матеріалу автор вибирає найбільш цікаве та захоплююче. Читач, затамувавши подих, знайомиться зі змістом книги, ніби з інтригуючим детективним романом.

  Детальніше»

 Археологія доби українського козацтва XVI - XVIII ст.

   УДК: 902
           Т18
   Автор: Телегін Д.Я., Винокур С.І., Титова О.М., Свєшніков І.К. та ін.
   Видавництво: К.: ІЗМН
   Рік видання: 1997
   ISBN: 5-7763-9284-5
   Сторінок: 336
   Анотація: В означеному посібнику йдеться про матеріальну й духовну культуру України XVI - XVIII ст. Після короткого огляду про походження українського козацтва подаються дані про Січі Низового Дніпра, паланки, зимівники, цвинтарі, а також культову і цивільну архітектуру. На сторінках праці читач знайде чимало нового про речі побуту козацьких часів, озброєння козацьких військ, одяг, козацькі клейноди, дані про нумізматичні знахідки, зразки образотворчого мистецтва тощо. Праця, до якої додається Каталог історико-архіологічних пам’яток і пам’ятних місць українського козацтва, у такому вигляді та обсязі є першою у світовій історіографії. Посібник і Каталог до нього виконано у Науково-дослідному центрі «Часи козацькі». Призначено для викладачів, студентів, учнів старших класів і любителів археологічного минулого нашого народу.

  Детальніше»

 Археологія та стародавня історія України

   УДК: 902
           Ч-74
   Автор: Чмихов М.О.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1992
   ISBN: 5-325-00096-9
   Сторінок: 376
   Анотація: Цей курс лекцій є першим навчальним посібником, спеціально присвяченим археології та стародавній історії України. Обгрунтовується величезне значення подій вітчизняної історії для становлення загальнолюдської цивілізації. Широко розглядаються питання етногенезу давнього населення нашої країни: походження та розвитку індоєвропейських народів, витоків українського етносу та ін. Для студентів вузів.

  Детальніше»

 Київська археографічна комісія 1843-1921. Нарис історії і діяльності

   УДК: 902
           К21
   Автор: Журба О.І.
   Видавництво: К.: Наукова думка
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-12-003868-9
   Сторінок: 186
   Анотація: Праця присвячена історії розвитку археографічної справи на Україні, чільний внесок у яку зробила Київська археографічна комісія (150-річчя заснування її відзначатиметься 1993 р.). Для науковців і працівників вищої школи, студентів, усіх, хто цікавиться минулим України.

  Детальніше»

 Археология Украинской ССР в трех томах. Т. 1

   УДК: 902
           А87
   Автор: Артеменко И.И. и др.
   Видавництво: К.: Наукова думка
   Рік видання: 1985
   Сторінок: 566
   Ключові слова: Первобытная археология
   Анотація: Монография посвящена становлению человеческого общества, начальному заселению территории современной Украины, истории и развитию культуры населения эпохи палеолита, неолита - энеолита и бронзы. Дается характеристика и историческая интерпретация многих археологических культур. Текст тома значительно расширен и дополнен новыми материалами, полученными в результате последних археологических исследований. Для археологов, историков, этнографов, антропологов.

  Детальніше»

 Археология Украинской ССР в трех томах. Т. 2

   УДК: 902
           А87
   Автор: Артеменко И.И. и др.
   Видавництво: К.: Наукова думка
   Рік видання: 1986
   Сторінок: 590
   Ключові слова: Скифо-сарматская и античная археология
   Анотація: Второй том трехтомника посвящен проблемам скифо-античной археологии. В нем освещаются вопросы истории и культуры киммерийцев, скифов, сарматов и древних греков, населявших южные области современной Украины на протяжении IX в. до н.э. - IV в. н.э., результаты археологического изучения античных государств Северного Причерноморья, истории каждого из них (Ольвии, Тиры, Херсонеса, Боспора). Раскрываются особенности городов, некрополей и сельских поселений, их материальной и духовной культуры. Для археологов, историков.

  Детальніше»

 Археология Украинской ССР в трех томах. Т. 3

   УДК: 902
           А87
   Автор: Артеменко И.И. и др.
   Видавництво: К.: Наукова думка
   Рік видання: 1986
   Сторінок: 576
   Ключові слова: Раннесловянский и древнерусскиц периоды
   Анотація: В томе рассмотрена история и материальная культура населения территории Украинской ССР периода І - начала ІІ тыс. н.э. Освещены вопросы этнической историивосточных славян и социально-экономического развития восточнославянского общества. Показано образование древнерусского государства, его развитие до середины ХІІІ в. Материалы І тыс. н.э. приведены по археологическим культурам. Археология времени Киевской Руси освещена по типам археологических памятников и по категориям материальной культуры. Дана также характеристика кочевых племен южноукраинских степей и памятниуков оседлого населения Причерноморья и Крыма в эпоху средневековья. Для археологов, историков, этнографов.

  Детальніше»

 Славяне Днепровского Левобережья

   УДК: 902
           С-91
   Автор: Сухобоков О.В.
   Видавництво: К.: Наукова думка
   Рік видання: 1975
   Сторінок: 166
   Анотація: В монографии рассматриваются проблемы этноисторического развития населения Днепровского Левобережья накануне образования Древнерусского государства. На материалах археологических и письменных источников, привлекая данные антропологии и топонимики, автор характеризует раннеславянские памятники Левобережья, на основании которых освещаются вопросы социально-экономического развития, делается попытка выяснения генезиса этих древностей и их соотношения между собой, исторических судеб северян и их роль в начальный период становления Киевской Руси.

  Детальніше»

 Скіфи східного Криму в V-IIIст. до н.е.

   УДК: 902
           Я47
   Автор: Яковенко Є.В.
   Видавництво: К.: Наукова думка
   Рік видання: 1974
   Сторінок: 148
   Анотація: В монографічному дослідженні висвітлені питання історії та культури скіфів, що проживали на території Боспорського царства — Керченського п-ова у середині І тисячоліття до н. є. На основі писемних джерел та археологічного матеріалу розглянуті територія розселення скіфів у Східному Криму, типи поселень і могильників, економічне життя та соціальний устрій їх суспільства.

  Детальніше»

 Археологические памятники Древней Руси ІХ - ХІ веков

   УДК: 902
           А68
   Автор: Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С.
   Видавництво: Л.: Издательство Ленинградского университета
   Рік видання: 1978
   Сторінок: 150
   Анотація: В монографии рассматриваются археологические памятники лесной и лесостепной зоны Восточной Европы IX—XI вв. Особое внимание уделено проблемам формирования древнерусской народности, социально-экономическому развитию племен Восточной Европы, становлению древнерусского города, политической организации, торговых и внешних связей. Критическому разбору подвергаются буржуазные теории возникновения древнерусского государства. Монография рассчитана на научных работников, преподавателей истории высших и средних учебных заведений.