Сьогодні:

Каталог  » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Риторика. Ефектне застосування мови На головну

Каталог » Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство » Риторика. Ефектне застосування мови  Детальніше»

 Риторика

   УДК: 808
           М36
   Автор: Мацько Л.І. , Мацько О.М.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 2003
   ISBN: 966-642-159-3
   Сторінок: 311
   Анотація: Розглянуто предмет риторики, основний зміст понять і всіх розділів класичної риторики. Висвітлено надбання цієї науки за всю історію її розвитку, які покладено в основу сучасних наук: неориторики, стилістики, поетики, прагматики, теорії комунікації тощо. Посібник також містить дидактичний матеріал та зразки ораторської майстерності.

  Детальніше»

 Основы искусства речи

   УДК: 808
           С64
   Автор: Сопер П.
   Видавництво: М.: Прогресс
   Рік видання: 1992
   ISBN: 5-01-003876-5
   Сторінок: 416
   Анотація: Каждому человеку хоть раз в жизни приходится выступать перед аудиторией; при этом многие испытывают определенные затруднения. Как сделать свою речь наиболее убедительной, выразительной и доходчивой? В книге П. Сопера представлен целый свод практических наставлений, как подготовить свое выступление и овладеть всем тем, что входит в понятие «искусство речи». А именно — даются советы по содержанию выступления, его форме, определению задач и целей, учету аудитории, постановке голоса, внешнему виду, поведению, по совершенствованию речи для любого человека, независимо от рода его деятельности. Рекомендована Комитетом по высшей школе Миннауки России в качестве учебного пособия.

  Детальніше»

 Суспільна риторика

   УДК: 808
           Л63
   Автор: Лісовський П.М.
   Видавництво: К.: Кондор
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-966-351-397-3
   Сторінок: 244
   Анотація: На міждисциплінарному рівні розглядаються актуальні засади суспільної риторики в сучасному інформаційному світі. Значну увагу приділено характерним особливостям юридичного та військово-патріотичного мовлення, зокрема питанням патріотичного виховання молоді як запоруки якості освіти. Розраховано на студентів, слухачів і викладачів гуманітарних спеціальностей та всіх, хто цікавиться актуальними проблемами суспільної риторики.

  Детальніше»

 Методика навчання риторики в школі

   УДК: 808
           М54
   Автор: автор-укладач В.А. Нищета
   Видавництво: К.: Центр учбової літератури
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-617-673-309-6
   Сторінок: 200
   Анотація: Навчальний посібник містить навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни «Методика навчання риторики в школі», яка входить до складу професійно орієнтованих і є частиною лінгводидактичної та лінгвометодичної підготовки студентів філологічних спеціальностей педагогічних університетів. Навчальний матеріал у посібнику розроблений відповідно до вимог Європейської креди¬тно-трансферної системи (ECTS). До хрестоматії ввійшли методичні матеріали відомих фахівців з проблематик риторичної освіти. Для студентів-філологів, учителів-словесників, працівників системи післядипломної педагогічної освіти.

  Детальніше»

 Основи ораторського мистецтва

   УДК: 808.5
           Г82
   Автор: Гриб В. П.
   Видавництво: Луцьк : Вежа-Друк
   Рік видання: 2014
   Сторінок: 40 с.
   Анотація: Методичні рекомендації передбачають виховання мовного голосоутворення й основних засобів ораторської майстерності, володіння органічною жестикуляцією та мімікою, психологічними паузами й акцентами, образним мисленням. Курс розроблений для педагогів, викладачів, психологів, культурологів, журналістів, політологів та усіх людей мовних професій.