Сьогодні:

Каталог  » Математика. Природничі науки » Наука про навколишнє середовищеНа головну

Каталог » Математика. Природничі науки » Наука про навколишнє середовище
  Детальніше»

 Екологія людини

   УДК: 502
           З-23
   Автор: Залеський І. І.,Клименко М. О.
   Видавництво: К.: ВЦ "Академія"
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-580-201-1
   Сторінок: 288
   Анотація: У підручнику охарактеризовано взаємозв’язки природи і суспільства, динаміку впливу на людську спільноту космічних, планетарних, локальних природних явищ і процесів, а також наслідки антропогенного втручання у навколишнє середовище. Смисловим ядром видання є розкриття сутності екології людини як науки, що досліджує взаємовплив оболонок планети і людини, біохімію людського організму, можливості самодіагностики, оздоровлення, адаптації до стресогенних чинників і загальний еколого-демографічний стан людства з метою вироблення рекомендацій щодо гармонійного розвитку цивілізації і збереження природи. Підручник містить практичні роботи, короткий термінологічний словник, які сприятимуть глибшому осмисленню теоретичного матеріалу, виробленню навичок його практичного застосування.

  Детальніше»

 Природознавство. 5 клас

   УДК: 502
           П56
   Автор: Гільберт Т.Г., Мирна Л.А., Проценко В.М.
   Видавництво: Тернопіль: ФОП Кошлатий Є.А.
   Рік видання: 2005
   Сторінок: 62
   Анотація: Посібник для вчителя, який викладає інтегрований курс "Природознавство" у 5 класі, включає: поурочне планування; основні теми курсу та їх мету; основні поняття; перелік унаочнення та обладнання; основний зміст уроків; методичні рекомендації, що забезпечують засвоєння знань та формування необхідних умінь і навиків. Посібник написано відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) "Природознавство", 5-6 класи. затвердженої Міністерством освіти і науки України. Цей посібник стане у пригоді вчителям предметникам (географам, біологам, фізикам, хімікам), які викладають даний курс.

  Детальніше»

 Природознавство. 5-6 класи

   УДК: 502
           П77
   Автор: Єресько О.В.
   Видавництво: Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун»
   Рік видання: 2005
   Сторінок: 22
   Анотація: Програма природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів.

  Детальніше»

 Збірник навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу

   УДК: 504
           З-41
   Автор: Ващенко Л.С.
   Видавництво: К.: Вікторія
   Рік видання: 2009
   ISBN: 978-966-8338-15-1
   Сторінок: 224
   Анотація: У збірнику розміщено навчальні програми для класів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Матеріал призначено для поглибленого оволодіння системою знань і умінь з обраних (профільних) навчальних предметів, формування навичок самостійної та науково-пошукової діяльності. Розраховано на вчителів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, на всіх, хто причетний до освітньої галузі.

  Детальніше»

 В помощь абитуриентам

   УДК: 51
           В11
   Автор: Голубев В.И., Егоров А.А., Тихомирова В.А., Черноуцан А.И.
   Видавництво: М.: Бюро Квантум
   Рік видання: 2009
   ISBN: 978-5-85843-086-5
   Сторінок: 208
   Анотація: Книга представляет собой сборник статей по математике и физике, опубликованных в журнале "Квант" в рубрике "Практикум абитуриента" в течении нескольких последних лет. Для старшеклассников и выпускников средних школ, лицеев и гимназий, для слушателей подготовительных отделений и курсов, а также для тех, кто самостоятельно готовится к единому государственному экзамену и к конкурсным экзаменам в вуз.

  Детальніше»

 Наука и Вселенная

   УДК: 502.1
           Н34
   Автор: Кларк Джон
   Видавництво: М.: Мир
   Рік видання: 1983
   Сторінок: 295
   Анотація: Первый том четырехтомной популярной энциклопедии "Радость познания" включает широкий круг вопросов из области математики, физики, химии и прикладные аспекты этих наук. Он также знакомит с современными представлениями о строении Солнечной системы и далеких звездных миров, рассказывает об истории и результатах исследования космоса. Богатство информационного материала, множество ярких, уникальных илюстраций делают эту книгу интересной для массового читателя.

  Детальніше»

 Мир живой природы

   УДК: 502.1
           М63
   Автор: Бинни Р.
   Видавництво: М.: Мир
   Рік видання: 1984
   Сторінок: 263
   Анотація: Второй том популярной энциклопедии "Радост познания" посвящен широкому кругу проблем современной биологии. Книга знакомит с историей происхождения и эволюцией живых организмов, маханизмами наследственности, классификацией, анатомией, экологией и распространением растений и животных. Значительное внимание уделено вопросам охраны природы и восстановления численности исчезающих видов. Насыщенность книги фактическим материалом и большое разнообразие красочных уникальных иллюстраций делают ее интерессной для самого широкого круга читателей.

  Детальніше»

 Пустыни

   УДК: 550
           П89
   Автор: Бабаев А.Г., Дроздов Н.Н., Зонн И.С., Фрейкин З.Г., Мурзаев Э.М.
   Видавництво: М.: Мысль
   Рік видання: 1986
   Сторінок: 318
   Анотація: В книге приводятся общие сведения о пустынях земного шара - закономерностях их образования и географического распространения, особенностях природы, их классификации. дается также физико-географиченская характеристика различных пустынь мира по континентам и отдельным регионам. Большое внимание уделено хозяйственному освоению пустынь и проблеме "пустыня и человек" - современному антропогенному воздействию на пустыни, процессам опустынивания и охране их природы.

  Детальніше»

 Ледники

   УДК: 502.51
           Д64
   Автор: Долгушин Л.Д., Осипова Г.В.
   Видавництво: М.: Мысль
   Рік видання: 1989
   ISBN: 5-244-00315-1
   Сторінок: 447
   Анотація: Ледниковым панцирем одеты приполярные области нашей планеты. Гигантские ледники покрывают горы на всех материках Земли. Закономерности их распространения, условия существования, особенности строения — основное содержание справочника, не имеющего аналогов в мировой справочной литературе. Книга заинтересует не только специалистов, но и широкий круг читателей.

  Детальніше»

 Вулканы

   УДК: 551
           А77
   Автор: Апродов В.А.
   Видавництво: М.: Мысль
   Рік видання: 1982
   Сторінок: 367
   Анотація: Справочник содержит характеристику около трех тысяч вулканов земного шара, сгруппированных по вулканическим поясам и другим районам проявления вулканизма. Этим поясам и районам предшествует их общая геолого-географическая характеристика. Сведения о вулканах включают географическое положение, морфологию, геологическую структуру, активность и т.д. Книга рассчитана не только на специалистов, но и на более широкий круг читателей.