Сьогодні:

Каталог  » Суспільні науки » Економіка. Економічні наукиНа головну

Каталог » Суспільні науки » Економіка. Економічні науки
  Детальніше»

 Економіка і організація інноваційної діяльності

   УДК: 33
           Й75
   Автор: Йохна М.А., Стадник В.В.
   Видавництво: К.: ВЦ «Академія»
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-580-184-8
   Сторінок: 400
   Ключові слова: Сутність характеристика інновацій та інноваційних процесів. Інноваційна політика підприємства. Система управління інноваційними процесами.Фінансування інноваційних процесів. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності фірми. Державне регулювання інноваційної діяльності.

  Детальніше»

 Економічна і соціальна географія зарубіжних країн

   УДК: 33
           Б39
   Автор: Безуглий В.В.
   Видавництво: К.: ВЦ «Академія»
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-580-197-Х
   Сторінок: 704
   Анотація: Навчальний посібник вибудувано на засадах системного аналізу за типовою географічною схемою економічного, соціального, демографічного, політичного життя країн світу, їх економіко-географічного положення, природних, рекреаційних умов і ресурсів, основних макроекономічних параметрів і зовнішньоекономічних зв’язків. Теоретичне осмислення країнознавства як науки поєднане з обширним фактичним матеріалом. Для студентів географічних та економічних факультетів вищих навчальних закладів.

  Детальніше»

 Посадові інструкції: Освіта, культура, мистецтво

   УДК: 33
           П22
   Автор: Пашутинський Є.К.
   Видавництво: К.: КНТ
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-8062-98-1
   Сторінок: 240
   Ключові слова: Освітні заклади, бібліотечна справа, музейні заклади, заклади культури та дозвілля

  Детальніше»

 Економічна теорія

   УДК: 33
           М74
   Автор: Мочерний С.В.
   Видавництво: К.: ВЦ «Академія»
   Рік видання: 2003
   ISBN: 966-580-151-1
   Сторінок: 656
   Ключові слова: Загальні основи економічної теорії. Товарне виробництво. Мікроекономіка. Макроекономіка. Світове господарство.

  Детальніше»

 Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка)

   УДК: 33
           М86
   Автор: Мочерний С.В.
   Видавництво: Львів: Новий Світ-2000
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-7827-61-5
   Сторінок: 480
   Анотація: В даному посібнику вперше в історії вітчизняної економічної думки основна увага приділяється комплексному критичному аналізу сучасних західних економічних концепцій та теорій, які набули значного поширення в українській економічній літературі та підтримуються багатьма нашими вченими. Та частина пропонованої роботи, в якій з’ясовуються традиційні погляди західних авторів (акцент в них робиться здебільшого на їх поглядах з найдавніших часів до початку ХХ ст.), розглядається стисло і з більш глибоким критичним осмисленням теоретико-методологічних засад таких концепцій.

  Детальніше»

 Маркетинг

   УДК: 33
           П70
   Автор: Прауде В.Р., Білий О.Б.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-11-003787-6
   Сторінок: 256
   Анотація: Висвітлено теоретичні й практичні аспекти маркетингу: роль у системі управління економікою, структура ринку, маркетингові дослідження, розробка стратегії маркетингової діяльності та прийняття рішень, організація маркетингової діяльності на підприємствах. Матеріал викладено з використанням прикладів діяльності відомих зарубіжних фірм та деяких вітчизняних підприємств. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну "Маркетинг".

  Детальніше»

 Маркетинг

   УДК: 33
           Г73
   Автор: Герасимчук В.Г.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-11-004232-2
   Сторінок: 327
   Анотація: Маркетинг, як і фінанси, персонал, виробництво, постачання, технологія, комунікації, інші складові, визначає потенціал системи управління фірми. Сучасний маркетинг поєднує в собі економіку, інформатику, інженерну справу, психологію, рекламу, торгівлю. Про суть маркетингу, його функції - вивчення кон’юнктури, проведення товарної та цінової політики, сервісне обслуговування, стимулювання збуту тощо - дохідливо, логічно і послідовно йдеться у пропонованому посібнику. Для студентів вузів, які вивчають дисципліни «Маркетинг», «Основи маркетингу». Становить значний інтерес для учнів шкіл, технікумів, ліцеїв, коледжів, широкого кола тих, хто прагне пізнати таємниці бізнесу.

  Детальніше»

 Основи економічної теорії

   УДК: 33
           О-75
   Автор: Мочерний С.В.
   Видавництво: Тернопіль: АТ «Тарнекс»
   Рік видання: 1993
   ISBN: 5-8321-0010-7
   Сторінок: 688
   Анотація: У підручнику розкрито зміст економічних законів і категорій, які відображають генезис і суть соціально-економічних систем упродовж майже п’яти століть, а також перспективи їх еволюції у розвинутих країнах наприкінці ІІ — на початку ІІІ тисячоліття, дано порівняльний аналіз вивчення найфундаментальніших проблем в «Економікс» (тобто в західній економічній літературі) та в сучасній політичній економії. Показано значення позитивного досвіду у розвитку соціально-економічної системи для формування соціального ринкового господарства в Україні.

  Детальніше»

 Основи економічної теорії

   УДК: 33
           О-75
   Автор: Ніколенко Ю.В., Демківський А.В., Фещенко В.В.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-325-00459-Х
   Сторінок: 224
   Анотація: На основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики висвітлюються основні питання економічної теорії — моделі суспільного розвитку, система відносин власності, принципи розподілу чистого продукту, формування доходів населення та ін. Розкриваються принципові відмінності предмета курсу економічної теорії від «Економікса» та марксистської політекономії. Значна увага приділяється розкриттю категорій товарного виробництва і ринку, закономірностей функціонування фінансово-кредитної системи в умовах переходу до ринкової економіки, простежується історія розвитку українських грошей. Для студентів неекономічних факультетів вищих навчальних закладів.

  Детальніше»

 Основи економічної теорії

   УДК: 33
           О-75
   Автор: Ніколенко Ю.В., Діденко М.М., Шегда А.В.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 1994
   ISBN: 5-325-00479-4
   Сторінок: 272
   Анотація: Ця книга є другою частиною підручника «Основи економічної теорії». В ній розкриваються сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні: становлення малого бізнесу, кооперативних, орендних і акціонерних підприємств, перехід державного сектора на ринкові засади господарювання. Висвітлюються також суть і закономірності маркетингу, загальні положення менеджменту як як теорії та практики управління суспільним виробництвом. Дано аналіз сучасної економічної кризи, розкрито тенденції розвитку світового господарства та проблеми інтеграції в нього економіки України. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Основи економічної теорії».